Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Album: 84787
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

Beat

The Papers

John Williams

3:56
Lossless
The Papers_John Williams.wav

Playback -> US-UK

Album: The Post (Original Motion Picture Soundtrack) (2017) Listen Album

24

Beat

The Presses Roll

John Williams

4:59
Lossless
The Presses Roll_John Williams.wav

Playback -> US-UK

Album: The Post (Original Motion Picture Soundtrack) (2017) Listen Album

4

Beat

Nixon's Order

John Williams

1:47
Lossless
Nixon's Order_John Williams.wav

Playback -> US-UK

Album: The Post (Original Motion Picture Soundtrack) (2017) Listen Album

3

Beat

The Oak Room, 1971

John Williams

1:46
Lossless
The Oak Room, 1971_John Williams.wav

Playback -> US-UK

Album: The Post (Original Motion Picture Soundtrack) (2017) Listen Album

4

Beat

Setting the Type

John Williams

2:34
Lossless
Setting the Type_John Williams.wav

Playback -> US-UK

Album: The Post (Original Motion Picture Soundtrack) (2017) Listen Album

1

Beat

Mother and Daughter

John Williams

3:23
Lossless
Mother and Daughter_John Williams.wav

Playback -> US-UK

Album: The Post (Original Motion Picture Soundtrack) (2017) Listen Album

2

Beat

Scanning the Papers

John Williams

2:22
Lossless
Scanning the Papers_John Williams.wav

Playback -> US-UK

Album: The Post (Original Motion Picture Soundtrack) (2017) Listen Album

1

Beat

Two Martini Lunch

John Williams

2:34
Lossless
Two Martini Lunch_John Williams.wav

Playback -> US-UK

Album: The Post (Original Motion Picture Soundtrack) (2017) Listen Album

2

Beat

Deciding to Publish

John Williams

5:42
Lossless
Deciding to Publish_John Williams.wav

Playback -> US-UK

Album: The Post (Original Motion Picture Soundtrack) (2017) Listen Album

1

Beat

11:04
Lossless
The Court's Decision and End C_John Williams.wav

Playback -> US-UK

Album: The Post (Original Motion Picture Soundtrack) (2017) Listen Album

2

    Bài hát vừa nghe

    My playlist (0)