Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Album: 95673
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

5:47
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: infinite synthesis 4 [Limited Edition] GNCA-1542 (2018) Listen Album

460

2

killing bites

fripSide

4:43
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: infinite synthesis 4 [Limited Edition] GNCA-1542 (2018) Listen Album

117

3

divine criminal

fripSide

5:07
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: infinite synthesis 4 [Limited Edition] GNCA-1542 (2018) Listen Album

116

4

snow of silence

fripSide

5:35
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: infinite synthesis 4 [Limited Edition] GNCA-1542 (2018) Listen Album

199

5

7:36
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: infinite synthesis 4 [Limited Edition] GNCA-1542 (2018) Listen Album

169

6

7:01
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: infinite synthesis 4 [Limited Edition] GNCA-1542 (2018) Listen Album

153

7

4:29
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: infinite synthesis 4 [Limited Edition] GNCA-1542 (2018) Listen Album

130

8

breaking dawn

fripSide

5:05
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: infinite synthesis 4 [Limited Edition] GNCA-1542 (2018) Listen Album

121

9

one dream

fripSide

5:06
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: infinite synthesis 4 [Limited Edition] GNCA-1542 (2018) Listen Album

147

10

adverse wind

fripSide

4:35
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: infinite synthesis 4 [Limited Edition] GNCA-1542 (2018) Listen Album

161

11

6:02
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: infinite synthesis 4 [Limited Edition] GNCA-1542 (2018) Listen Album

133

12

5:42
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: infinite synthesis 4 [Limited Edition] GNCA-1542 (2018) Listen Album

121

13

close to you

fripSide

5:03
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: infinite synthesis 4 [Limited Edition] GNCA-1542 (2018) Listen Album

128

14

5:49
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: infinite synthesis 4 [Limited Edition] GNCA-1542 (2018) Listen Album

145

    Bài hát vừa nghe

    My playlist (0)