Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: (G)I-DLE
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Nxde

(G)I-DLE

2:58
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Soyeon; Pop Time Kako; Album: I Love (EP) (2022) Listen Album

854

2

My Bag

(G)I-DLE

2:40
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Soyeon; Nathan; Album: I Never Die (2022) Listen Album

1.673

3

Tomboy

(G)I-DLE

2:54
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Soyeon; Pop Time; JENCI; Album: I Never Die (2022) Listen Album

3.254

4

Latata

(G)I-DLE

3:22
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: I Am (EP) L200001572 (2018) Listen Album

27.093

5

The Baddest

K/DA; (G)I-DLE; Wolftyla; Bea Miller

2:42
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Riot Games Music Team; Bekuh BOOM; Album: The Baddest (Single) (2020) Listen Album

5.045

6

Hann (Alone)

(G)I-DLE

3:25
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Soyeon; Big Sancho (Yummy Tone); Album: Hann (Alone) (Single) (2018) Listen Album

38.680

7

Oh My God

(G)I-DLE

3:15
320kbps

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Bicksancho; SOYEON; Album: I Trust (EP) (2020) Listen Album

8.661

8

Lion

(G)I-DLE

3:30
320kbps

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Bicksancho; SOYEON; Album: I Trust (EP) (2020) Listen Album

1.436

9

Already

(G)I-DLE

3:21
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Minnie; Houdini; Soyeon; Album: I Never Die (2022) Listen Album

332

10

Polaroid

(G)I-DLE

3:38
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Yuqi; BOYTOY (Blatinum); PLZ (Blatinum); Album: I Never Die (2022) Listen Album

277

11

The Baddest

K/DA; (G)I-DLE; Wolftyla; Bea Miller

2:42
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Riot Games Music Team; Bekuh BOOM; Album: All Out (EP) (2020) Listen Album

766

12

Never Stop Me

(G)I-DLE

2:24
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Soyeon; Pop Time; Kako; Album: I Never Die (2022) Listen Album

371

13

Villain Dies

(G)I-DLE

3:04
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Soyeon; The Proof; Album: I Never Die (2022) Listen Album

418

Latata - (G)I-DLE

Latata

(G)I-DLE

3:41
HD 1080p

Video Clip -> Hàn

(2018)

657

15

Maze

(G)I-DLE

3:20
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: I Am (EP) L200001572 (2018) Listen Album

3.851

16

Relay

(G)I-DLE

3:43
Lossless

Nhạc Hàn -> Dance, remix

Album: Relay (Single) (2019) Listen Album

579

17

3:20
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Latata (EP) UMCK-1631 (2019) Listen Album

126

18

Lion

(G)I-DLE

3:30
Lossless

Nhạc Hàn -> Dance, remix

Album: Queendom <FINAL Comeback Single> (2019) Listen Album

6.108

19

Moon

(G)I-DLE

3:20
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: I Burn (EP) (2021) Listen Album

951

20

2:55
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: I Burn (EP) (2021) Listen Album

703

21

Escape

(G)I-DLE

3:29
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

BreadBeat; Minnie; Soyeon; Album: I Never Die (2022) Listen Album

372

22

Liar

(G)I-DLE

2:51
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Yuqi; Siixk Jun; Soyeon; Myeong Kyu Kim; Album: I Never Die (2022) Listen Album

256

23

Love

(G)I-DLE

3:17
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Soyeon; Bicksancho (YummyTONE); Album: I Love (EP) (2022) Listen Album

75

24

Change

(G)I-DLE

3:24
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Soyeon; Minnie; BreadBeat; Album: I Love (EP) (2022) Listen Album

92

Hann (Alone) - (G)I-DLE

Hann (Alone)

(G)I-DLE

3:44
HD 1080p

Video Clip -> Hàn

Soyeon; Big Sancho (Yummy Tone) (2018)

1.131

Album: (G)I-DLE
I Love (EP) (2022)
(G)I-DLE
Lossless
I Never Die (2022)
(G)I-DLE
Lossless
I Am (EP) L200001572 (2018)
(G)I-DLE
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)