Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Âm Khuyết Thi Thính
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Mang Chủng (芒种)

Âm Khuyết Thi Thính;Triệu Phương Tịnh

3:36
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Mang Chủng (芒种) (Single) (2019) Listen Album

65.890

2

Hồng Chiêu Nguyện (红昭愿)

Âm Khuyết Thi Thính

2:53
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hồng Chiêu Nguyện (Single) (2017) Listen Album

26.082

3

Mang Chủng (芒种)

嘿人李逵Noisemakers; Âm Khuyết Thi Thính; Triệu Phương Tịnh

3:34
Lossless

Nhạc Hoa -> Rap, hiphop

Album: Mang Chủng (芒种) (Single) (2019) Listen Album

1.487

4

Mang Chủng (Remix)

Âm Khuyết Thi Thính

4:47
128kbps

Nhạc Hoa -> Dance, remix

(2019)

9.913

5

Mang Chủng / 芒种

Âm Khuyết Thị Thính

4:00
128kbps

Nhạc Hoa -> Dance, remix

2.064

6

Vũ Thủy (雨水)

Âm Khuyết Thi Thính; Lý Giai Tư

3:31
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Vũ Thủy (雨水) (Single) (2020) Listen Album

336

7

Kinh Trập

Vương Tử Ngọc ; Âm Khuyết Thi Thính

4:01
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Âm Khuyết Thi Thính

490

8

Sương Giáng

Âm Khuyết Thi Thính; Triệu Phương Tịnh

2:47
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Âm Khuyết Thi Thính

229

9

Xử Thử (处暑)

Âm Khuyết Thi Thính; Vương Tử Ngọc

3:51
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Xử Thử (处暑) (Single) (2019) Listen Album

756

10

Đào Hoa Am ( 桃花庵 )

Âm Khuyết Thi Thính

3:02
320kbps

Nhạc Hoa -> Dance, remix

Âm Khuyết Thi Thính; Album: Đào Hoa Am ( 桃花庵 ) (2019) Listen Album

584

11

Đại Tuyết (大雪)

Âm Khuyết Thi Thính; Vương Tử Ngọc

3:20
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Đại Tuyết (大雪) (Single) (2019) Listen Album

248

12

Tiểu Hàn (小寒)

Âm Khuyết Thi Thính; Triệu Phương Tịnh

4:32
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tiểu Hàn (小寒) (Single) (2020) Listen Album

684

13

Ta Đã Từng (我曾经)

Âm Khuyết Thi Thính; Nghê Mạc Vấn

3:42
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Ta Đã Từng (我曾经) (Single) (2020) Listen Album

217

14

Bạch Lộ (白露)

Âm Khuyết Thi Thính; Vương Tử Ngọc

3:44
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Bạch Lộ (白露) (Single) (2019) Listen Album

674

15

Thực Sắc (食色)

Âm Khuyết Thi Thính; Thanh Lộng

4:07
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Thực Sắc (食色) (Single) (2019) Listen Album

400

16

Đại Hàn (大寒)

Âm Khuyết Thi Thính; Côn Ngọc

3:03
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Đại Hàn (大寒) (Single) (2020) Listen Album

319

17

Tâm Ngoại Giang Hồ (心外江湖)

Âm Khuyết Thi Thính; Triệu Phương Tịnh

3:30
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tâm Ngoại Giang Hồ (心外江湖) (2020) Listen Album

442

18

Trầm Ngư (沉鱼)

Âm Khuyết Thi Thính; Triệu Phương Tịnh; Vương Tử Ngọc

2:56
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Trầm Ngư (沉鱼) (Single) (2020) Listen Album

422

19

Lập Hạ (立夏)

Âm Khuyết Thi Thính;Côn Ngọc

3:45
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Lập Hạ (立夏) (Single) (2019) Listen Album

1.463

20

Hữu Mỹ Nhân Hề (有美人兮)

Âm Khuyết Thi Thính; Triệu Phương Tịnh; Vương Tử Ngọc

2:49
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hữu Mỹ Nhân Hề (有美人兮) (2018) Listen Album

231

21

Thanh Minh Mộng (清明梦)

Âm Khuyết Thi Thính;Lý Giai Tư

3:33
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Thanh Minh Mộng (清明梦) (Single) (2018) Listen Album

1.856

22

Cổ Lãng Nguyệt Hành (古朗月行)

Âm Mưu Luận ; Âm Khuyết Thi Thính

3:46
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Cổ Lãng Nguyệt Hành (古朗月行) (Single) (2019) Listen Album

161

23

4:05
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Máy Chế Tạo Giấc Mơ Vũ Trụ (宇宙造梦机) (Single) (2019) Listen Album

219

24

Lập Đông (立冬)

Âm Khuyết Thi Thính; Triệu Phương Tịnh

3:28
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Lập Đông (立冬) (Single) (2019) Listen Album

270

25

Đào Hoa Am (桃花庵)

Âm Khuyết Thi Thính; Phong Trà Quýnh Khuẩn

3:02
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Đào Hoa Am (桃花庵) (Single) (2019) Listen Album

185

Album: Âm Khuyết Thi Thính
Mang Chủng (芒种) (Single) (2019)
Âm Khuyết Thi Thính;Triệu Phương Tịnh
Lossless
Hồng Chiêu Nguyện (Single) (2017)
Âm Khuyết Thi Thính
Lossless
Mang Chủng (芒种) (Single) (2019)
嘿人李逵Noisemakers; Âm Khuyết Thi Thính; Triệu Phương Tịnh
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)