Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Âm Khuyết Thi Thính
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Mang Chủng (芒种) (2020)

Âm Khuyết Thi Thính; Triệu Phương Tịnh

3:36
Lossless

Nhạc Hoa -> Dance, remix

Thương Tiểu Cẩn; Giả Mị; Mễ Tạp Thú; Morri3on (Kiều Phàm Tam); Album: Mang Chủng - Mộng Huyễn Tây Du Phổ Đà Sơn Môn Phái Khúc (芒种 - 梦幻西游普陀山门派曲) (Single) (2020) Listen Album

773

2

Mang Chủng (芒种)

嘿人李逵Noisemakers; Âm Khuyết Thi Thính; Triệu Phương Tịnh

3:34
Lossless

Nhạc Hoa -> Rap, hiphop

Album: Mang Chủng (芒种) (Single) (2019) Listen Album

2.148

3

Giờ Tý (子时)

Âm Khuyết Thi Thính; Lý Giai Tư

3:22
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Giả Mị; Thương Tiểu Cẩn; Morri3on (Kiều Phàm Tam); Album: Giờ Tý (子时) (Single) (2021) Listen Album

43

4

Đan Thanh Họa Quyển (丹青画卷)

Âm Khuyết Thi Thính; Vương Tử Ngọc

3:36
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Đan Thanh Họa Quyển (丹青画卷) (2021) Listen Album

16

5

Hồng Chiêu Nguyện (红昭愿)

Âm Khuyết Thi Thính

2:53
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hồng Chiêu Nguyện (Single) (2017) Listen Album

27.645

6

Mang Chủng (Remix)

Âm Khuyết Thi Thính

4:47
128kbps

Nhạc Hoa -> Dance, remix

(2019)

10.749

7

Xử Thử (处暑)

Âm Khuyết Thi Thính; Vương Tử Ngọc

3:51
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Xử Thử (处暑) (Single) (2019) Listen Album

948

8

Thực Sắc (食色)

Âm Khuyết Thi Thính

4:11
320kbps

Nhạc Hoa -> Dance, remix

Âm Khuyết Thi Thính; Album: Thực sắc (食色) (2019) Listen Album

310

9

Giờ Sửu (丑时)

Âm Khuyết Thi Thính; Vương Tử Ngọc

3:14
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Thiên Sinh Tử Quy; Thương Tiểu Cẩn; Morri3on (Kiều Phàm Tam); Album: Giờ Sửu (丑时) (Single) (2021) Listen Album

37

10

Kinh Trập (惊蛰)

Âm Khuyết Thi Thính; Vương Tử Ngọc

4:01
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Kinh Trập (惊蛰) (Single) (2018) Listen Album

34

11

Đại Hỷ (大喜)

Linh Diên Yousa; Âm Khuyết Thi Thính

3:01
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Giả Mị; Thương Tiểu Cẩn; Vu Cẩn; Album: Đại Hỷ (大喜) (Single) (2021) Listen Album

125

12

Mùa Thu (秋分)

Âm Khuyết Thi Thính; Côn Ngọc

3:45
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Mùa Thu (秋分) (Single) (2019) Listen Album

301

13

Tiểu Mãn

Vương Tử Ngọc; Âm Khuyết Thi Thính

3:26
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Âm Khuyết Thi Thính

114

14

Đào Hoa Am ( 桃花庵 )

Âm Khuyết Thi Thính

3:02
320kbps

Nhạc Hoa -> Dance, remix

Âm Khuyết Thi Thính; Album: Đào Hoa Am ( 桃花庵 ) (2019) Listen Album

820

15

Đại Hàn (大寒)

Âm Khuyết Thi Thính; Côn Ngọc

3:03
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Đại Hàn (大寒) (Single) (2020) Listen Album

360

16

Vũ Thủy (雨水)

Âm Khuyết Thi Thính; Lý Giai Tư

3:31
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Vũ Thủy (雨水) (Single) (2020) Listen Album

410

17

Bế Nguyệt (闭月)

Âm Khuyết Thi Thính; Triệu Phương Tịnh

2:42
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Bế Nguyệt (闭月) (Single) (2020) Listen Album

37

18

Lưỡng Tương Hoan (两相欢)

Âm Khuyết Thi Thính; Côn Ngọc

3:45
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Lưỡng Tương Hoan (两相欢) (Single) (2021) Listen Album

25

Beat

Giờ Mùi (未时)

Âm Khuyết Thi Thính; Triệu Phương Tịnh

3:19
Lossless

Playback -> Hoa

Thiên Sinh Tử Quy; Thương Tiểu Cẩn; Morri3on ( Kiều Phàm Tam ); Album: Giờ Mùi (未时) (Single) (2021) Listen Album

9

Beat

Giờ Dần (寅时)

Âm Khuyết Thi Thính; Triệu Phương Tịnh

3:31
Lossless

Playback -> Hoa

Nghi Nam; Thương Tiểu Cẩn; Morri3on (Kiều Phàm Tam); Album: Giờ Dần (寅时) (Single) (2021) Listen Album

8

Beat

Giờ Thân (申时)

Âm Khuyết Thi Thính; Côn Ngọc

3:48
Lossless

Playback -> Hoa

Giả Mị; Thương Tiểu Cẩn; Morri3on (Kiều Phàm Tam); Album: Giờ Thân (申时) (Single) (2021) Listen Album

9

22

Đại Thử (大暑)

Âm Khuyết Thi Thính; Lý Giai Tư

4:08
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Đại Thử (大暑) (Single) (2019) Listen Album

445

23

Cốc Vũ

Triệu Phương Tịnh; Âm Khuyết Thi Thính

3:42
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Âm Khuyết Thi Thính

115

24

Tâm Ngoại Giang Hồ (心外江湖)

Âm Khuyết Thi Thính; Triệu Phương Tịnh

3:30
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tâm Ngoại Giang Hồ (心外江湖) (2020) Listen Album

509

Beat

9102 Ký Ức (9102的记忆)

Âm Khuyết Thi Thính; Tiểu Hồn

3:35
Lossless

Playback -> Hoa

Album: 9102 Ký Ức (9102的记忆) (Single) (2019) Listen Album

39

Album: Âm Khuyết Thi Thính
Mang Chủng - Mộng Huyễn Tây Du Phổ Đà Sơn Môn Phái Khúc (芒种 - 梦幻西游普陀山门派曲) (Single) (2020)
Âm Khuyết Thi Thính; Triệu Phương Tịnh
Lossless
Mang Chủng (芒种) (Single) (2019)
嘿人李逵Noisemakers; Âm Khuyết Thi Thính; Triệu Phương Tịnh
Lossless
Giờ Tý (子时) (Single) (2021)
Âm Khuyết Thi Thính; Lý Giai Tư
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)