Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Âm Khuyết Thi Thính, Triệu Phương Tịnh
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Mang Chủng

Âm Khuyết Thi Thính, Triệu Phương Tịnh

3:36
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

1.417

2

Mang Chủng (芒种)

Âm Khuyết Thi Thính;Triệu Phương Tịnh

3:36
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Mang Chủng (芒种) (Single) (2019) Listen Album

67.862

3

Tiểu Hàn (小寒)

Âm Khuyết Thi Thính; Triệu Phương Tịnh

4:32
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tiểu Hàn (小寒) (Single) (2020) Listen Album

706

4

Sương Giáng

Âm Khuyết Thi Thính; Triệu Phương Tịnh

2:47
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Âm Khuyết Thi Thính

249

5

Lập Đông (立冬)

Âm Khuyết Thi Thính; Triệu Phương Tịnh

3:28
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Lập Đông (立冬) (Single) (2019) Listen Album

284

6

Tâm Ngoại Giang Hồ (心外江湖)

Âm Khuyết Thi Thính; Triệu Phương Tịnh

3:30
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tâm Ngoại Giang Hồ (心外江湖) (2020) Listen Album

455

Beat

Tiểu Hàn (小寒)

Âm Khuyết Thi Thính; Triệu Phương Tịnh

4:32
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Tiểu Hàn (小寒) (Single) (2020) Listen Album

99

8

Sương Lạnh (寒露)

Âm Khuyết Thi Thính; Triệu Phương Tịnh

4:24
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Sương Lạnh (寒露) (Single) (2019) Listen Album

416

9

Cốc Vũ (Phạm Thành Remix)

Âm Khuyết Thi Thính;Triệu Phương Tịnh

3:30
320kbps

Nhạc Hoa -> Dance, remix

83

10

Quy Viên Điền Cư · Tạp Thi (归园田居·杂诗)

Âm Khuyết Thi Thính; Triệu Phương Tịnh

3:21
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Quy Viên Điền Cư · Tạp Thi (归园田居·杂诗) (2020) Listen Album

46

Beat

Mang Chủng (芒种)

Âm Khuyết Thi Thính;Triệu Phương Tịnh

3:36
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Mang Chủng (芒种) (Single) (2019) Listen Album

1.858

12

Không Nhớ Tắc Quên (不念则忘)

Âm Khuyết Thi Thính;Triệu Phương Tịnh

4:16
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Không Nhớ Tắc Quên (不念则忘) (2019) Listen Album

335

Beat

Không Nhớ Tắc Quên (不念则忘)

Âm Khuyết Thi Thính;Triệu Phương Tịnh

4:16
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Không Nhớ Tắc Quên (不念则忘) (2019) Listen Album

85

14

Cốc Vũ (谷雨)

Âm Khuyết Thi Thính;Triệu Phương Tịnh

3:42
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Cốc Vũ (谷雨) (2019) Listen Album

1.036

Beat

Sương Lạnh (寒露)

Âm Khuyết Thi Thính; Triệu Phương Tịnh

4:24
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Sương Lạnh (寒露) (Single) (2019) Listen Album

93

16

Chiết Giang Tầm Tình (折江寻情)

Âm Khuyết Thi Thính; Triệu Phương Tịnh

3:11
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Âm Khuyết Thi Thính; Album: Chiết Giang Tầm Tình (折江寻情) (Single) (2019) Listen Album

26

Beat

Chiết Giang Tầm Tình (折江寻情)

Âm Khuyết Thi Thính; Triệu Phương Tịnh

3:14
Lossless

Playback -> Hoa

Âm Khuyết Thi Thính; Album: Chiết Giang Tầm Tình (折江寻情) (Single) (2019) Listen Album

18

18

Cốc Vũ

Triệu Phương Tịnh; Âm Khuyết Thi Thính

3:42
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Âm Khuyết Thi Thính

94

19

Sương Hàn (霜降) (Joker remix)

Âm Khuyết Thi Thính; Triệu Phương Tịnh

3:03
Lossless

Nhạc Hoa -> Dance, remix

Album: Sương Hàng (霜降/Remix) (EP) (2019) Listen Album

62

20

Sương Hàn (霜降) (Morri3on Remix)

Âm Khuyết Thi Thính; Triệu Phương Tịnh

4:20
Lossless

Nhạc Hoa -> Dance, remix

Album: Sương Hàng (霜降/Remix) (EP) (2019) Listen Album

84

21

Tiểu Hàn (Phạm Thành Remix)

Âm Khuyết Thi Thính ; Triệu Phương Tịnh

4:54
320kbps

Nhạc Hoa -> Dance, remix

34

Beat

Cốc Vũ (谷雨)

Âm Khuyết Thi Thính;Triệu Phương Tịnh

3:42
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Cốc Vũ (谷雨) (2019) Listen Album

209

Beat

Lập Đông (立冬)

Âm Khuyết Thi Thính; Triệu Phương Tịnh

3:28
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Lập Đông (立冬) (Single) (2019) Listen Album

1

24

Mang Chủng (芒种)

嘿人李逵Noisemakers; Âm Khuyết Thi Thính; Triệu Phương Tịnh

3:34
Lossless

Nhạc Hoa -> Rap, hiphop

Album: Mang Chủng (芒种) (Single) (2019) Listen Album

1.588

25

Sương Hàn (霜降) (Remix)

Âm Khuyết Thi Thính; Triệu Phương Tịnh; Vương Bách Hồng

3:24
Lossless

Nhạc Hoa -> Dance, remix

Album: Sương Hàng (霜降/Remix) (EP) (2019) Listen Album

193

Album: Âm Khuyết Thi Thính, Triệu Phương Tịnh
Mang Chủng (芒种) (Single) (2019)
Âm Khuyết Thi Thính;Triệu Phương Tịnh
Lossless
Tiểu Hàn (小寒) (Single) (2020)
Âm Khuyết Thi Thính; Triệu Phương Tịnh
Lossless
Lập Đông (立冬) (Single) (2019)
Âm Khuyết Thi Thính; Triệu Phương Tịnh
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)