Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Ý Lan
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Kiếp Nghèo

Ý Lan

4:10
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Lam Phương; Album: Tình Khúc Lam Phương: Đường Về Quê Hương (2007) Listen Album

7.851

2

Đêm Buồn

Ý Lan

6:13
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Hoàng Thi Thơ; Album: Tình Khúc Hoàng Thi Thơ CD3 Listen Album

1.091

3

5:06
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Huỳnh Anh; Album: Lại Nhớ Người Yêu TNCD576 (2016) Listen Album

5.536

4

5:45
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Nguyễn Văn Đông; Album: Mấy Dặm Sơn Khê TNCD598 (2018) Listen Album

1.177

5

Như Giọt Xuân Rơi

Vũ Khanh; Ý Lan

4:59
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Anh Việt Thu; Album: Xin Dìu Nhau Đến Tình Yêu TNCD584 (2017) Listen Album

3.291

6

Phút Cuối

Ý Lan

6:19
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Lam Phương; Album: Tình Ca Không Đoạn Kết Của Lam Phương (2004) Listen Album

1.606

7

7:45
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Lam Phương; Trần Quảng Nam; Album: Tại Sao Là Không (2010) Listen Album

6.920

8

Nghìn Trùng Xa Cách

Khánh Hà; Ý Lan

6:05
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Phạm Duy; Album: Dĩ Vãng (2008) Listen Album

1.954

9

5:02
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Lam Phương; Album: Tình Ca Không Đoạn Kết Của Lam Phương (2004) Listen Album

2.236

10

6:27
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Album: Dân Ca 3 Miền AsiaCD067 (1988) Listen Album

7.433

11

5:12
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Phạm Duy; Album: Tình Ca Phạm Duy 9 (2012) Listen Album

1.428

12

4:13
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Anh Bằng; Album: Mưa Tình Cuối Đông AsiaCD071 (1995) Listen Album

4.360

13

Đêm Buồn

Ý Lan

6:07
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Hoàng Thi Thơ; Album: Hoàng Thi Thơ 3 - Hình Ảnh Người Em Không Đợi (1999) Listen Album

943

14

5:06
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Album: LaNuit (1992) Listen Album

679

15

Hoa Xuân

Ý Lan

4:49
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Phạm Duy; Album: Hoa Xuân DXCD (1993) Listen Album

2.047

16

Đèn Khuya

Ý Lan

4:20
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Lam Phương; Album: Tình Ca Không Đoạn Kết Của Lam Phương (2004) Listen Album

2.235

17

Mưa Ngâu

Ý Lan

4:42
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Thanh Tùng; Album: Hát Cho Tình Yêu Đầu MCD (1996) Listen Album

2.787

18

4:06
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Lời: Nhật Ngân; Album: Lan (1993) Listen Album

2.484

19

4:44
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Việt Anh; Album: Một Đời Đắm Say (2000) Listen Album

5.898

20

Nghìn Trùng Xa Cách

Khánh Hà; Ý Lan

6:06
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Phạm Duy; Album: Niệm Khúc Cuối (2007) Listen Album

6.742

21

4:56
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Lam Phương; Album: Tình Ca Không Đoạn Kết Của Lam Phương (2004) Listen Album

2.549

22

Cỏ Úa

Ý Lan

5:13
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Lam Phương; Album: Tình Ca Không Đoạn Kết Của Lam Phương (2004) Listen Album

2.363

23

7:05
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Đức Huy; Album: Asia Collection II (1995) Listen Album

1.629

24

5:22
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Vũ Thành An; Album: Một Đời Đắm Say (2000) Listen Album

7.003

25

4:43
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Lan Đài; Mạnh Phát; Album: Triệu Đoá Hoa Hồng (2016) Listen Album

349

Album: Ý Lan
Tình Khúc Lam Phương: Đường Về Quê Hương (2007)
Ý Lan
Lossless
Tình Khúc Hoàng Thi Thơ CD3
Ý Lan
Lossless
Lại Nhớ Người Yêu TNCD576 (2016)
Ý Lan
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)