Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Đại Tráng
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

51

Về Lại Đồi Sim

Đài Trang

5:55
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Hàn Châu

198

52

5:45
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Lời: Nhật Ngân

243

53

5:18
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Hoài Linh

185

54

Hai Sắc Hoa Tigôn

Đài Trang

4:04
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Anh Bằng; Thơ: TTKH

179

55

Ai Buồn Hơn Ai

Đài Trang

5:12
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Hoàng Thi Thơ

132

56

5:59
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Vũ Đức Sao Biển

367

57

Hàn Mặc Tử

Đài Trang

6:24
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Trần Thiện Thanh

141

58

Ai Nhớ Chăng Ai

Đài Trang

5:56
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Hoàng Thi Thơ

193

59

Hai Sắc Hoa Tigôn

Đài Trang

4:56
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Trần Thiện Thanh

188

60

Một Đời Yêu Anh

Đài Trang

4:28
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Trần Thiện Thanh

119

61

Lời Mẹ Ru Con

Đài Trang

5:19
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Huỳnh Anh

169

62

5:46
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Anh Bằng

234

63

4:58
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

154

64

Buồn Không Em

Đài Trang

5:05
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Lam Phương

130

65

5:09
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Hoài An

147

66

Rừng Lá Thay Chưa

Đài Trang

4:21
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Huỳnh Anh

105

67

Bà Tôi

Đài Trang

6:22
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Nguyễn Vĩnh Tiến

354

68

6:28
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Thanh Sơn

134

69

4:58
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Lê Dinh

155

70

Vũ Điệu Hoang Dã

Đài Trang

3:05
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Lời: Hà Dũng

168

71

4:54
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Lam Phương

169

72

Biển Dâu

Đài Trang

5:16
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Anh Bằng

155

73

4:14
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

1.725

74

Em Ở Nơi Mô

Đài Trang

5:03
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Võ Đông Điên

199

75

6:56
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Dzũng Chinh; Thơ: Hữu Loan

195

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)