Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Đại Tráng
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

51

4:27
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Hoàng Thi Thơ

176

52

Một Mình

Đài Trang

5:07
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Lam Phương

92

53

4:48
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Huỳnh Anh

265

54

Giọt Mưa Thu

Đài Trang

6:33
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Đặng Thế Phong

117

55

Lại Gần Hôn Em

Đài Trang

4:50
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Lời: Minh Phúc

213

56

5:25
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Trúc Phương

168

57

Buồn Tàn Thu

Đài Trang

6:08
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Văn Cao

195

58

Về Lại Đồi Sim

Đài Trang

5:55
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Hàn Châu

204

59

5:18
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Hoài Linh

191

60

Hai Sắc Hoa Tigôn

Đài Trang

4:04
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Anh Bằng; Thơ: TTKH

191

61

Ai Buồn Hơn Ai

Đài Trang

5:12
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Hoàng Thi Thơ

154

62

5:59
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Vũ Đức Sao Biển

375

63

Hàn Mặc Tử

Đài Trang

6:24
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Trần Thiện Thanh

176

64

Ai Nhớ Chăng Ai

Đài Trang

5:56
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Hoàng Thi Thơ

202

65

Hai Sắc Hoa Tigôn

Đài Trang

4:56
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Trần Thiện Thanh

191

66

Một Đời Yêu Anh

Đài Trang

4:28
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Trần Thiện Thanh

152

67

5:46
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Anh Bằng

240

68

4:58
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

173

69

5:09
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Hoài An

153

70

Rừng Lá Thay Chưa

Đài Trang

4:21
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Huỳnh Anh

131

71

Bà Tôi

Đài Trang

6:22
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Nguyễn Vĩnh Tiến

364

72

6:28
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Thanh Sơn

148

73

4:58
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Lê Dinh

158

74

Vũ Điệu Hoang Dã

Đài Trang

3:05
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Lời: Hà Dũng

207

75

Tàu Đêm Năm Cũ

Đài Trang

5:20
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Trúc Phương

310

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)