Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Đẳng Thập Yêu Quân
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

4:00
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Từ Cửu Môn Hồi Ức (辞九门回忆) (Single) (2019) Listen Album

2.579

2

Quan Sơn Tửu (关山酒)

Đẳng Thập Yêu Quân

3:54
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Quan Sơn Tửu (关山酒) (2019) Listen Album

1.472

3

Xích Linh (赤伶)

Đẳng Thập Yêu Quân

4:42
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lý Kiến Hành; Album: Xích Linh (赤伶) (Single) (2019) Listen Album

136

4

Quan Sơn Tửu

Đẳng Thập Yêu Quân

3:54
128kbps
tutuyet

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Yoki; Album: Quan Sơn Tửu (2019) Listen Album

843

Beat

Mộ Hạ (慕夏)

Đẳng Thập Yêu Quân

2:49
320kbps

Playback -> Hoa

Vương Trung Dị; Cao Mạc Y; Album: Mộ Hạ (慕夏) (Single) (2019) Listen Album

1.395

Beat

4:00
Lossless

Playback -> Hàn

Album: Từ Cửu Môn Hồi Ức (辞九门回忆) (Single) (2019) Listen Album

29

Beat

Mộ Hạ (慕夏)

Đẳng Thập Yêu Quân

2:50
Lossless

Playback -> Hoa

Vương Trung Dị; Cao Mạc Y; Album: Mộ Hạ (慕夏) (Single) (2019) Listen Album

5

8

3:55
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Mịch Mạc; Vương Tử Kiện; Minh duệ; Album: Lương Dạ Hoành Đường (凉夜横塘) (Single) (2019) Listen Album

187

9

Ngự Phong (驭风)

Chấp Tố Hề (执素兮); Yêu Dương (妖扬); Triệu Phương Tịnh (赵方婧); Đẳng Thập Yêu Quân (等什么君); Cố Như Nguyện (顾如愿); Lão Đan Toan Thái Tiên (老坛酸菜仙)

3:22
192kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Soạn nhạc: Lý Đại Bạch - Tác từ: Cố Như Nguyện, Đê Đường Vẫn Tinh, Dịch giả Liên Tiêu Túy Thanh Tửu (2019)

31

10

Ngự Phong (驭风)

Chấp Tố Hề; Yêu Dương; Triệu Phương Tịnh; Đẳng Thập Ma Quân; Cố Như Nguyện; Lão Đàn Toan Thái Tiên; H6

3:23
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Ngự Phong (驭风) (2019) Listen Album

89

11

Quân Cửu Linh (君九龄)

Đẳng Thập Ma Quân

4:28
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Trương Quyên; Hòa Hối Tuệ; Vương Tử Đồng; Hồ Bác; Album: Quân Cửu Linh OST (君九龄 电视剧影视原声带) (EP) (2021) Listen Album

36

12

(Tik Tok Remix) Quan Sơn Tửu - -

Đẳng Thập Ma Quân

3:36
320kbps

Việt Nam -> Dance, remix

259

13

Xích Linh (Remix)

Đẳng Thập Ma Quân

5:39
128kbps

Nhạc Hoa -> Dance, remix

2.669

14

Giang Hồ Sách Mã (江湖策马)

Đẳng Thập Ma Quân

3:53
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Nữ Chính Của Tôi Đừng Quá Đáng Yêu (我的女主别太萌 影视原声带) (OST) (2021) Listen Album

19

15

Thanh Ti (青丝)

Đẳng Thập Ma Quân

4:30
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Thanh Ti (青丝) (2020) Listen Album

1.978

16

Nan Độ (候鸟)

Đẳng Thập Ma Quân

2:41
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lưu Đào; Đàm Khản Khản; Album: Nan Độ (候鸟) (Single) (2021) Listen Album

131

17

Hàn Chi (寒枝)

Đẳng Thập Ma Quân

2:53
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Thiên Thu Lộc • Đường Yến (千秋禄•唐宴) (2021) Listen Album

14

18

Hạ Sơn (下山)

Đẳng Thập Ma Quân

2:50
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hạ Sơn (下山) (2019) Listen Album

580

19

Cố Viên Lý (故园里)

Đẳng Thập Ma Quân

3:48
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Cố Viên Lý (故园里) (2021) Listen Album

18

20

Xuân Đình Tuyết (春庭雪)

Đẳng Thập Ma Quân

4:00
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Xuân Đình Tuyết (春庭雪) (2020) Listen Album

696

21

Cùng Thuyền (同舟)

Đẳng Thập Ma Quân

3:25
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lôi Tráng; Hoàng Nhiên; Hà Thi Mông; Album: Cùng Thuyền (同舟) (Single) (2021) Listen Album

46

Beat

Quân Cửu Linh (君九龄)

Đẳng Thập Ma Quân

4:28
Lossless

Playback -> Hoa

Trương Quyên; Hòa Hối Tuệ; Vương Tử Đồng; Hồ Bác; Album: Quân Cửu Linh OST (君九龄 电视剧影视原声带) (EP) (2021) Listen Album

3

23

Thán Úc Cô (叹郁孤)

Đẳng Thập Ma Quân

3:33
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Vương Tráng; Album: Thán Úc Cô (叹郁孤) (2020) Listen Album

426

24

Thiên Hạ (天下)

Đẳng Thập Ma Quân

3:07
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Thiên Hạ (天下) (2020) Listen Album

363

25

4:10
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Cát Đông Kỳ; Album: Hỉ (囍) / Nữ Sinh Bản (女生版) / Cover Cát Đông Kỳ (原唱:葛东琪) (2020) Listen Album

333

Album: Đẳng Thập Yêu Quân
Từ Cửu Môn Hồi Ức (辞九门回忆) (Single) (2019)
Đẳng Thập Yêu Quân
Lossless
Quan Sơn Tửu (关山酒) (2019)
Đẳng Thập Yêu Quân
Lossless
Xích Linh (赤伶) (Single) (2019)
Đẳng Thập Yêu Quân
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)