Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Đồng Lệ
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

4:57
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Uổng Ngưng My (枉凝眉) (2010) Listen Album

31.427

2

4:23
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hồng Đậu Sinh Nam Quốc (红豆生南国) (2009) Listen Album

11.519

3

5:44
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Đàn Tranh Và Đồng Lệ (古筝与童丽的故事) (2006) Listen Album

3.945

4

4:45
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Đối Thoại 11: Đồng Lệ Cùng Đàn Tranh (对话11-童丽与古筝) (2007) Listen Album

684

5

6:04
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Thưởng Thức Những Bài Hát Được Yêu Thích Nhất Của Đồng Lệ (品味LP最爱精选) CNF330830800 (2009) Listen Album

1.183

6

4:15
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Best Audiophile Chinese Movie (CD 1) (2010) Listen Album

2.120

7

4:45
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hoa Trong Mộng (梦中花) (2016) Listen Album

4.247

8

4:24
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Đàn Tranh Và Đồng Lệ (古筝与童丽的故事) (2006) Listen Album

6.531

9

4:21
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Best Audiophile Chinese Movie (CD 1) (2010) Listen Album

1.808

10

Nocturne

Đồng Lệ

3:39
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Eternal Singing Endless Love X (2011) Listen Album

1.465

11

4:43
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Kim Trang Đồng Lệ (金装童丽) (CD2) (2008) Listen Album

292

12

Hoa Rơi (落花)

Đồng Lệ

4:18
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hoa Trong Mộng (梦中花) (2016) Listen Album

2.465

13

Hoa Nhài (茉莉花)

Đồng Lệ

4:08
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Kim Trang Đồng Lệ (金装童丽) (CD2) (2008) Listen Album

548

14

5:01
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Thanh Sắc Khuynh Thành (声色倾城HQCD) (2015) Listen Album

1.455

15

4:40
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Thưởng Thức Những Bài Hát Được Yêu Thích Nhất Của Đồng Lệ (品味LP最爱精选) CNF330830800 (2009) Listen Album

631

16

4:58
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Love About The Woman's Heart 2 (2008) Listen Album

2.681

17

4:47
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Love About The Woman's Heart (2008) Listen Album

839

18

5:32
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Thưởng Thức Những Bài Hát Được Yêu Thích Nhất Của Đồng Lệ (品味LP最爱精选) CNF330830800 (2009) Listen Album

553

19

Si Tâm Tuyệt Đối (痴心绝对)

Đồng Lệ; Lưu Tử Linh

4:44
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Love About The Woman's Heart 2 (2008) Listen Album

1.374

20

4:59
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Uổng Ngưng My (枉凝眉) (2010) Listen Album

1.449

21

4:00
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Yên Hoa Tam Nguyệt (烟花三月) (2007) Listen Album

445

22

Hoa Đẹp Trăng Tròn (花好月圆)

Lưu Tử Linh; Đồng Lệ

3:59
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Danh Ca Tam Hồng (名歌红叁) (2008) Listen Album

432

23

5:01
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Kim Trang Đồng Lệ (金装童丽) (CD1) (2008) Listen Album

624

24

4:44
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Kim Trang Đồng Lệ (金装童丽) (CD2) (2008) Listen Album

513

25

3:51
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Best Audiophile Chinese Movie (CD 1) (2010) Listen Album

927

Album: Đồng Lệ
Uổng Ngưng My (枉凝眉) (2010)
Đồng Lệ
Lossless
Hồng Đậu Sinh Nam Quốc (红豆生南国) (2009)
Đồng Lệ
Lossless
Đàn Tranh Và Đồng Lệ (古筝与童丽的故事) (2006)
Đồng Lệ
Lossless
Xem thêm...

Đồng Lệ

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)