Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Đồng Lệ
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

4:57
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Uổng Ngưng My (枉凝眉) (2010) Listen Album

29.852

2

5:44
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Đàn Tranh Và Đồng Lệ (古筝与童丽的故事) (2006) Listen Album

3.655

3

5:01
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Đàn Tranh Và Đồng Lệ (古筝与童丽的故事) (2006) Listen Album

3.570

4

4:24
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Đàn Tranh Và Đồng Lệ (古筝与童丽的故事) (2006) Listen Album

6.118

5

4:23
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hồng Đậu Sinh Nam Quốc (红豆生南国) (2009) Listen Album

10.899

6

5:25
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Đàn Tranh Và Đồng Lệ (古筝与童丽的故事) (2006) Listen Album

985

7

4:18
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Đàn Tranh Và Đồng Lệ (古筝与童丽的故事) (2006) Listen Album

780

8

Hoa Rơi (落花)

Đồng Lệ

4:18
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hoa Trong Mộng (梦中花) (2016) Listen Album

1.815

9

Mưa Tuyết (飘雪)

Đồng Lệ

4:24
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Thập Đại Kim Khúc (粤语十大金曲 HQCDⅡ) (2015) Listen Album

1.604

10

4:01
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Thưởng Thức Những Bài Hát Được Yêu Thích Nhất Của Đồng Lệ (品味LP最爱精选) CNF330830800 (2009) Listen Album

1.159

11

5:46
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Thập Đại Kim Khúc (粤语十大金曲 HQCDⅡ) (2015) Listen Album

1.282

12

5:06
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Đàn Tranh Và Đồng Lệ (古筝与童丽的故事) (2006) Listen Album

810

13

Tự Do (自由)

Đồng Lệ

4:32
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Đàn Tranh Và Đồng Lệ (古筝与童丽的故事) (2006) Listen Album

1.066

14

4:40
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Đàn Tranh Và Đồng Lệ (古筝与童丽的故事) (2006) Listen Album

790

15

5:07
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Uổng Ngưng My (枉凝眉) (2010) Listen Album

4.980

16

Because I Love You

Đồng Lệ

3:43
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Eternal Singing Endless Love X (2011) Listen Album

1.296

17

4:16
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Lost In Love (2014) Listen Album

1.274

18

4:37
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Đàn Tranh Và Đồng Lệ (古筝与童丽的故事) (2006) Listen Album

952

19

Scarborough Fair

Đồng Lệ

4:18
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Eternal Singing Endless Love X (2011) Listen Album

1.479

20

Si Tâm Tuyệt Đối (痴心绝对)

Đồng Lệ; Lưu Tử Linh

4:44
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Love About The Woman's Heart 2 (2008) Listen Album

1.234

21

Tóc Như Tuyết (发如雪)

Đồng Lệ; Hiểu Huy

5:07
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Gặp Lại Muộn Màng (相见太晚) (2006) Listen Album

1.212

22

5:32
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tong Li - Favorite Songs (2009) Listen Album

651

23

4:43
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Đàn Tranh Và Đồng Lệ (古筝与童丽的故事) (2006) Listen Album

876

24

4:12
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Đàn Tranh Và Đồng Lệ (古筝与童丽的故事) (2006) Listen Album

741

25

4:39
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Đàn Tranh Và Đồng Lệ (古筝与童丽的故事) (2006) Listen Album

920

Album: Đồng Lệ
Uổng Ngưng My (枉凝眉) (2010)
Đồng Lệ
Lossless
Đàn Tranh Và Đồng Lệ (古筝与童丽的故事) (2006)
Đồng Lệ
Lossless
Hồng Đậu Sinh Nam Quốc (红豆生南国) (2009)
Đồng Lệ
Lossless
Xem thêm...

Đồng Lệ

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)