Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Đồng Lệ
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

4:57
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Uổng Ngưng My (枉凝眉) (2010) Listen Album

28.538

2

4:24
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Đàn Tranh Và Đồng Lệ (古筝与童丽的故事) (2006) Listen Album

5.756

3

Nữ Nhi Tình

Đồng Lệ

4:57
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Chinese Great Songs (2015) Listen Album

44

4

4:23
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hồng Đậu Sinh Nam Quốc (红豆生南国) (2009) Listen Album

10.342

5

4:55
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hoa Tuyết Nhớ Chàng (Tuyết Mai Tư Quân; 雪梅思君) (2007) Listen Album

676

6

5:44
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Đàn Tranh Và Đồng Lệ (古筝与童丽的故事) (2006) Listen Album

3.358

7

5:01
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Tào Tuyết Cần; Album: Thi Từ Ca (诗词歌) (2015) Listen Album

1.171

8

4:58
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Kim Trang Đồng Lệ (金装童丽) (CD2) (2008) Listen Album

300

9

5:51
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Where's My Love (2008) Listen Album

841

10

4:40
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Chàng Lại Đến IV (君再来IV) (2008) Listen Album

599

11

Hoa Rơi (落花)

Đồng Lệ

4:18
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hoa Trong Mộng (梦中花) (2016) Listen Album

1.640

12

Scarborough Fair

Đồng Lệ

4:18
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Eternal Singing Endless Love X (2011) Listen Album

1.268

13

Tự Do (自由)

Đồng Lệ

4:32
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Đàn Tranh Và Đồng Lệ (古筝与童丽的故事) (2006) Listen Album

944

14

5:32
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tong Li - Favorite Songs (2009) Listen Album

446

15

Nữ Nhi Tình (Remix)

Đồng Lệ; DJ Minh Lý

4:43
320kbps

Nhạc Hoa -> Dance, remix

438

16

3:15
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Đối Thoại II: Đồng Lệ Cùng Đàn Tranh (对话II-古筝与童丽的故) (2005) Listen Album

430

17

5:01
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tong Li - Favorite Songs (2009) Listen Album

383

18

4:10
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Tô Đức Hoa; Lời: Phan Mỹ Thần; Hà Hậu Hoa; Album: Thập Đại Kim Khúc (粤语十大金曲 HQCDⅡ) (2015) Listen Album

4.331

19

4:47
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: 600 Sec Listen Album

368

20

Sighing (叹十声)

Đồng Lệ

5:24
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Lost In Love (2014) Listen Album

629

Nữ Nhi Tình (女儿情) - Đồng Lệ

4:59
HD 720p

Video Clip -> Hoa

3.106

22

3:26
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: 600 Sec (2013) Listen Album

418

23

4:34
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: 600 Sec (2013) Listen Album

567

24

4:11
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: 600 Sec (2013) Listen Album

359

25

5:29
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Uổng Ngưng My (枉凝眉) (2010) Listen Album

944

Album: Đồng Lệ
Uổng Ngưng My (枉凝眉) (2010)
Đồng Lệ
Lossless
Đàn Tranh Và Đồng Lệ (古筝与童丽的故事) (2006)
Đồng Lệ
Lossless
Chinese Great Songs (2015)
Đồng Lệ
Lossless
Xem thêm...

Đồng Lệ

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)