Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Đồng Lệ
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

4:57
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Uổng Ngưng My (枉凝眉) (2010) Listen Album

33.830

2

4:23
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hồng Đậu Sinh Nam Quốc (红豆生南国) (2009) Listen Album

12.436

3

4:24
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Đàn Tranh Và Đồng Lệ (古筝与童丽的故事) (2006) Listen Album

7.010

4

5:07
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Uổng Ngưng My (枉凝眉) (2010) Listen Album

5.911

5

4:01
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Thưởng Thức Những Bài Hát Được Yêu Thích Nhất Của Đồng Lệ (品味LP最爱精选) CNF330830800 (2009) Listen Album

1.525

6

6:04
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tong Li - Favorite Songs (2009) Listen Album

556

7

3:51
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Bạch Cư Dị; Album: Thi Từ Ca (诗词歌) (2015) Listen Album

1.049

8

5:01
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Tào Tuyết Cần; Album: Thi Từ Ca (诗词歌) (2015) Listen Album

1.628

9

5:01
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Đàn Tranh Và Đồng Lệ (古筝与童丽的故事) (2006) Listen Album

4.870

10

5:44
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Đàn Tranh Và Đồng Lệ (古筝与童丽的故事) (2006) Listen Album

4.164

11

5:01
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tong Li - Favorite Songs (2009) Listen Album

502

12

5:32
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tong Li - Favorite Songs (2009) Listen Album

848

13

3:49
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lý Bạch; Album: Thi Từ Ca (诗词歌) (2015) Listen Album

1.856

14

Tuyết Rơi (认真的雪)

Đồng Lệ; Lưu Tử Linh

4:27
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Love About The Woman's Heart 2 (2008) Listen Album

569

15

4:02
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: You Come Again VI (君再来Ⅵ) 9787881019024 (2013) Listen Album

2.975

16

3:26
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Uổng Ngưng My (枉凝眉) (2010) Listen Album

1.582

17

4:37
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Đàn Tranh Và Đồng Lệ (古筝与童丽的故事) (2006) Listen Album

1.169

18

3:55
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Quốc Sắc Danh Linh (国色名伶) (2009) Listen Album

263

19

3:17
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Yên Hoa Tam Nguyệt (烟花三月) (2007) Listen Album

512

20

4:05
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Yên Hoa Tam Nguyệt (烟花三月) (2007) Listen Album

271

21

Thiên Lý Chi Ngoại (千里之外)

Đồng Lệ; Vương Hạo

4:54
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hát Đối Đáp 2 (对着唱二) (2007) Listen Album

783

22

5:01
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Kim Trang Đồng Lệ (金装童丽) (CD1) (2008) Listen Album

658

23

5:19
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Kim Trang Đồng Lệ (金装童丽) (CD1) (2008) Listen Album

253

24

4:20
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Kim Trang Đồng Lệ (金装童丽) (CD2) (2008) Listen Album

610

25

4:23
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Shire Music Greatest Hits Vol.3 - Tích Hương Vũ (2012) Listen Album

1.597

Album: Đồng Lệ
Uổng Ngưng My (枉凝眉) (2010)
Đồng Lệ
Lossless
Hồng Đậu Sinh Nam Quốc (红豆生南国) (2009)
Đồng Lệ
Lossless
Đàn Tranh Và Đồng Lệ (古筝与童丽的故事) (2006)
Đồng Lệ
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)