Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Đồng Lệ
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

4:57
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Uổng Ngưng My (枉凝眉) (2010) Listen Album

27.156

2

4:23
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hồng Đậu Sinh Nam Quốc (红豆生南国) (2009) Listen Album

9.987

3

4:24
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Đàn Tranh Và Đồng Lệ (古筝与童丽的故事) (2006) Listen Album

5.488

4

4:45
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hoa Trong Mộng (梦中花) (2016) Listen Album

3.577

5

4:30
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Truyền Kỳ (Legend; 傳奇) (2014) Listen Album

2.675

6

4:59
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Đối Thoại Tinh Tuyển (对话·精选) (2008) Listen Album

1.938

7

5:32
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lý Thanh Chiếu; Album: Thi Từ Ca (诗词歌) (2015) Listen Album

1.276

8

5:01
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Tô Thức; Album: Sings Teresa Teng Hits (CD 2) (2014) Listen Album

296

9

5:07
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Uổng Ngưng My (枉凝眉) (2010) Listen Album

4.583

10

4:21
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Best Audiophile Chinese Movie (CD 1) (2010) Listen Album

1.448

11

4:59
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: 600 Sec (2013) Listen Album

576

12

4:08
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Đối Thoại 11: Đồng Lệ Cùng Đàn Tranh (对话11-童丽与古筝) (2007) Listen Album

1.004

13

4:16
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Bài Hát Trong Mùa Đó 5 (那个季节里的歌五) (2006) Listen Album

518

14

Ba Mươi Dặm (三十里铺)

Đồng Lệ; Vương Hạo

4:36
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Bài Hát Trong Mùa Đó 7 (那个季节里的歌七) CNA650870000 (2008) Listen Album

278

15

3:51
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Bạch Cư Dị; Album: Thi Từ Ca (诗词歌) (2015) Listen Album

896

16

5:01
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Tào Tuyết Cần; Album: Thi Từ Ca (诗词歌) (2015) Listen Album

1.129

17

4:43
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Đàn Tranh Và Đồng Lệ (古筝与童丽的故事) (2006) Listen Album

780

18

5:01
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Đàn Tranh Và Đồng Lệ (古筝与童丽的故事) (2006) Listen Album

3.236

19

4:06
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Sings Teresa Teng Hits (CD 1) (2014) Listen Album

593

20

3:41
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Uổng Ngưng My (枉凝眉) (2010) Listen Album

1.631

21

3:44
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Uổng Ngưng My (枉凝眉) (2010) Listen Album

1.547

22

4:16
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Yêu Nhất (最爱) (2006) Listen Album

214

23

3:08
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Truyền Kỳ (Legend; 傳奇) (2014) Listen Album

2.514

24

3:58
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Thi Từ Ca (诗词歌) (2015) Listen Album

479

25

3:43
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Bạch Cư Dị; Album: Thi Từ Ca (诗词歌) (2015) Listen Album

507

     
Album: Đồng Lệ
Uổng Ngưng My (枉凝眉) (2010)
Đồng Lệ
Lossless
Hồng Đậu Sinh Nam Quốc (红豆生南国) (2009)
Đồng Lệ
Lossless
Đàn Tranh Và Đồng Lệ (古筝与童丽的故事) (2006)
Đồng Lệ
Lossless
Xem thêm...

Đồng Lệ

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)