Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Đổng Trinh
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Phồn Hoa (繁花)

Đổng Trinh

3:45
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Đổng Trinh; Lưu Phái; Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) OST (三生三世十里桃花 电视剧原声带) (2017) Listen Album

17.232

2

4:37
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Phản Phác Quy Trinh (返璞归贞) (2009) Listen Album

1.802

3

4:59
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Đường Thất Công Tử

2.183

4

Fei Yu (飞羽)/ Phi Vũ

Dong Zhen; 董贞; Đổng Trinh

3:53
64kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Game Fantasy Zhu Xian; Tru Tiên; OST

3.574

5

Chu Sa Lệ

Đổng Trinh; Túc Dao

4:22
64kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

2.558

6

Mỹ Nhân Tắm

Đổng Trinh

4:28
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Đổng Trinh

998

7

4:34
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

1.905

8

6:12
192kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Đường Thất Công Tử

1.472

9

Ái Thương

Đổng Trinh

4:57
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

2.421

Chẩm Thượng Thư (枕上书) - Đổng Trinh

4:58
HD 720p

Video Clip -> Hoa

Đường Thất Công Tử

1.421

11

4:07
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Cửu Âm Chân Kinh (九音贞经) (2011) Listen Album

1.621

12

4:24
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Cửu Âm Chân Kinh (九音贞经) (2011) Listen Album

3.374

13

3:45
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Go Back To Pu Chen (返璞归贞) (2009) Listen Album

3.301

Beat

2:12
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Phản Phác Quy Trinh (返璞归贞) (2009) Listen Album

1.383

15

4:34
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Phản Phác Quy Trinh (返璞归贞) (2009) Listen Album

7.565

16

4:04
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Phản Phác Quy Trinh (返璞归贞) (2009) Listen Album

1.299

17

4:11
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Phản Phác Quy Trinh (返璞归贞) (2009) Listen Album

7.619

18

4:55
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Phản Phác Quy Trinh (返璞归贞) (2009) Listen Album

1.744

19

Tình Tuý (情醉)

Đổng Trinh

4:34
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Phản Phác Quy Trinh (返璞归贞) (2009) Listen Album

1.972

20

3:45
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Phản Phác Quy Trinh (返璞归贞) (2009) Listen Album

4.941

21

5:02
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Phản Phác Quy Trinh (返璞归贞) (2009) Listen Album

1.512

22

4:24
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Phản Phác Quy Trinh (返璞归贞) (2009) Listen Album

1.038

23

3:51
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Phản Phác Quy Trinh (返璞归贞) (2009) Listen Album

2.776

24

4:07
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Phản Phác Quy Trinh (返璞归贞) (2009) Listen Album

892

25

4:40
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Phản Phác Quy Trinh (返璞归贞) (2009) Listen Album

787

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)