Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Đổng Trinh
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Phồn Hoa (繁花)

Đổng Trinh

3:45
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Đổng Trinh; Lưu Phái; Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) OST (三生三世十里桃花 电视剧原声带) (2017) Listen Album

3.914

2

4:34
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Phản Phác Quy Trinh (返璞归贞) (2009) Listen Album

4.176

3

4:11
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Phản Phác Quy Trinh (返璞归贞) (2009) Listen Album

5.046

4

Ái Thương

Đổng Trinh

4:59
256kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

4.947

5

4:12
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Trinh Giang Hồ (贞江湖) (2010) Listen Album

2.289

6

5:10
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

630

7

5:05
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Cửu Âm Chân Kinh (九音贞经) (2011) Listen Album

1.445

8

3:45
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Go Back To Pu Chen (返璞归贞) (2009) Listen Album

1.966

9

U Hồ (You Hu; 幽狐)

Đổng Trinh

3:49
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Cửu Âm Chân Kinh (九音贞经) (2011) Listen Album

1.151

10

4:37
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Phản Phác Quy Trinh (返璞归贞) (2009) Listen Album

1.216

Beat

5:02
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Shire Music Greatest Hits Vol.3 - Tích Hương Vũ (2012) Listen Album

582

Beat

Phồn Hoa (繁花)

Đổng Trinh

3:45
Lossless

Playback -> Hoa

Đổng Trinh; Lưu Phái; Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) OST (三生三世十里桃花 电视剧原声带) (2017) Listen Album

119

13

4:36
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Zhen Love Again (贞爱一回) (2007) Listen Album

2.569

14

3:37
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Bạch Tố Trinh (白素贞) (2014) Listen Album

2.841

15

4:05
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Zhen Love Again (贞爱一回) (2007) Listen Album

522

16

4:24
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Cửu Âm Chân Kinh (九音贞经) (2011) Listen Album

1.843

17

3:45
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Phản Phác Quy Trinh (返璞归贞) (2009) Listen Album

3.644

18

4:24
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Phản Phác Quy Trinh (返璞归贞) (2009) Listen Album

720

19

4:07
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Phản Phác Quy Trinh (返璞归贞) (2009) Listen Album

718

20

3:45
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Trinh Giang Hồ (贞江湖) (2010) Listen Album

1.306

21

4:51
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Trinh Giang Hồ (贞江湖) (2010) Listen Album

739

22

4:46
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Trinh Giang Hồ (贞江湖) (2010) Listen Album

657

23

4:13
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Cửu Âm Chân Kinh (九音贞经) (2011) Listen Album

1.254

24

6:01
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Cửu Âm Chân Kinh (九音贞经) (2011) Listen Album

1.312

25

4:48
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Cửu Âm Chân Kinh (九音贞经) (2011) Listen Album

1.242

     

Đổng Trinh

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)