Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: 100 Trainees
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Ei Ei

100 Trainees

3:40
128kbps
Idol Producer Theme Song

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Idol Producer 2018 (2018) Listen Album

693

2

Ei Ei

Idol Producer Trainees

3:46
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Idol Producer Theme Song (偶像练习生) (2018) Listen Album

724

3

PPAP (Remix Ver.)

Idol Producer Trainees

3:04
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Idol Producer 2018 (2018) Listen Album

439

4

Mack Daddy

Idol Producer Trainees

3:08
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Idol Producer: Final (2018) Listen Album

212

Beat

Ei Ei (Ballad Version)

Idol Producer Trainees

2:20
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Idol Producer Theme Song (偶像练习生) (2018) Listen Album

95

6

The Great Artist

Idol Producer Trainees

2:32
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Idol Producer 2018 (2018) Listen Album

166

7

3:37
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Idol Producer 2018 (2018) Listen Album

173

8

Dance To The Music

Idol Producer Trainees

3:33
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Idol Producer 2018 (2018) Listen Album

159

9

Mật Mã Contra (Codename Contra)

Idol Producer Trainees

3:15
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Idol Producer 2018 (2018) Listen Album

141

10

Can't Stop

Idol Producer Trainees

3:46
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Idol Producer 2018 (2018) Listen Album

240

11

3:23
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: 35 Boys, 5 Concepts (2018) Listen Album

214

12

3:31
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: 35 Boys, 5 Concepts (2018) Listen Album

200

13

Boom Boom Boom

Idol Producer Trainees

3:32
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: 35 Boys, 5 Concepts (2018) Listen Album

181

14

Dream

Idol Producer Trainees

3:16
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: 35 Boys, 5 Concepts (2018) Listen Album

400

15

Firewalking

Idol Producer Trainees

3:13
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: 35 Boys, 5 Concepts (2018) Listen Album

439

16

Always Online

Idol Producer Trainees

2:45
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Idol Producer: Position Evalution (2018) Listen Album

158

17

Yêu Em (爱你)

Idol Producer Trainees

3:30
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Idol Producer: Position Evalution (2018) Listen Album

312

18

Papillion (巴比龙)

Idol Producer Trainees

3:15
320kbps

Nhạc Hoa -> Rap, hiphop

Album: Idol Producer: Position Evalution (2018) Listen Album

241

19

Sheep (羊)

Idol Producer Trainees

2:45
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Idol Producer: Position Evalution (2018) Listen Album

152

20

Very Good

Idol Producer Trainees

3:06
320kbps

Nhạc Hoa -> Rap, hiphop

Album: Idol Producer: Position Evalution (2018) Listen Album

267

21

4:36
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Idol Producer: Position Evalution (2018) Listen Album

238

22

Non Nửa (小半)

Idol Producer Trainees

3:22
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Idol Producer: Position Evalution (2018) Listen Album

226

23

Forever

Idol Producer Trainees

3:32
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Idol Producer: Final (2018) Listen Album

272

24

It's OK

Idol Producer Trainees

3:08
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Idol Producer: Final (2018) Listen Album

191

25

1:36
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

ilem; Album: Produce 101 China - Tập 1 (Live Album) (2018) Listen Album

25

Album: 100 Trainees
Idol Producer 2018 (2018)
100 Trainees
128kbps
Idol Producer Theme Song (偶像练习生) (2018)
Idol Producer Trainees
Lossless
Idol Producer 2018 (2018)
Idol Producer Trainees
320kbps
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)