Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Adele
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

3:47
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Adele; Album: 21 Listen Album

46.740

2

Hello

Adele

4:55
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Adele; Greg Kurstin; Album: 25 (2015) Listen Album

415.852

3

4:01
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Adele; Album: 21 Listen Album

133.958

4

4:47
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Adele; Dan Wilson; Album: 21 (Limited Edition) (2012) Listen Album

195.391

5

Easy On Me

Adele

3:44
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Greg Kurstin; Adele; Album: 30 (Deluxe Edition) (2021) Listen Album

11.542

6

4:45
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Adele; Samuel Dixon; Album: 25 (2015) Listen Album

17.727

7

4:50
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Adele Laurie Blue Adkins; Tobias Macdonald Jesso; Album: 25 (2015) Listen Album

28.575

8

I Drink Wine

Adele

6:16
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Adele; Greg Kurstin; Album: 30 (Deluxe Edition) (2021) Listen Album

941

9

4:44
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Adele; Dan Wilson; Album: Adele: Greatest Hits (2012) Listen Album

11.019

10

Skyfall

Adele

4:48
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Adele; Paul Epworth; Album: Skyfall (Single) (2012) Listen Album

85.481

11

Hello

Adele

4:55
Lossless
XỊN

US-UK -> Pop, rock...

Adele; Greg Kurstin; Album: 25 B00L98V4UW (2015) Listen Album

5.966

12

3:32
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Adele: Greatest Hits (2012) Listen Album

13.347

13

4:01
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Adele; Album: KuschelRock Vol.25 CD1 (2011) Listen Album

7.371

14

Oh My God

Adele

3:45
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Adele; Greg Kurstin; Album: 30 (Deluxe Edition) (2021) Listen Album

1.238

15

Skyfall

Adele

4:48
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Adele; Paul Epworth; Album: Skyfall (2012) Listen Album

2.938

When We Were Young (Live) - Adele

5:42
HD 1080p

Video Clip -> US-UK

Adele; Tobias Jesso Jr. (2015)

1.044

17

3:52
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: 19 (Bonus Disc) CD2 (2008) Listen Album

634

18

6:43
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Adele; Inflo; Album: 30 (Deluxe Edition) (2021) Listen Album

565

19

6:29
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Greg Kurstin; Adele; Album: 30 (Deluxe Edition) (2021) Listen Album

559

20

4:10
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Adele; Ryan Tedder; Album: Music Sounds Better Fundamentals (2015) Listen Album

5.954

21

3:47
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Adele; Greg Kurstin

6.847

Send My Love (Live) - Adele

4:34
HD 1080p

Video Clip -> US-UK

Adkins; Karl Johan Schuster; Max Martin (2016)

2.676

23

All I Ask

Adele

4:31
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Bruno Mars; Adele; Brody Brown; Philip Lawrence; Album: 25 (Target Deluxe Edition) 88875176782 (2015) Listen Album

785

24

4:45
Lossless
XỊN

US-UK -> Pop, rock...

Adele; Samuel Dixon; Album: 25 B00L98V4UW (2015) Listen Album

1.531

25

3:30
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Adele; Album: KuschelRock Vol.23 CD1 (2009) Listen Album

16.945

Album: Adele
21
Adele
Lossless
25 (2015)
Adele
Lossless
21 (Limited Edition) (2012)
Adele
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)