Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Axel Johansson
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

51

When A Blind Man Cries

Axel Rudi Pell

4:37
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Metal Ballads Vol.1 (1993) Listen Album

1.088

Beat

Daydreamer

Ahxello; Axel Skrindo

3:34
320kbps

Playback -> US-UK

Ahxello; Axel Skrindo (2015)

321

53

Oceans Of Time

Axel Rudi Pell

7:48
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

637

54

Fortunes Of War

AXEL RUDI PELL

5:20
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

AXEL RUDI PELL

375

55

Avec Toi

Axel Tony; Tunisiano

3:19
128kbps

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

266

56

Broken Heart

Axel Rudi Pell

5:08
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

742

57

Forever Angel (Acoustic)

Axel Rudi Pell

4:32
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Ballads III A0105A0B (2004) Listen Album

552

58

Heartbreaker

Axel Rudi Pell

6:42
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Ballads III A0105A0B (2004) Listen Album

578

59

The Line

Axel Rudi Pell

7:42
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Ballads III A0105A0B (2004) Listen Album

487

60

Sea Of Evil

Axel Rudi Pell

8:27
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Ballads III A0105A0B (2004) Listen Album

468

Beat

The Curse Of The Chains

Axel Rudi Pell

1:27
Lossless

Playback -> US-UK

Album: The Ballads III A0105A0B (2004) Listen Album

337

62

All The Rest Of My Life

Axel Rudi Pell

8:05
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Ballads III A0105A0B (2004) Listen Album

509

63

Forever Angel

Axel Rudi Pell

6:02
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Ballads III A0105A0B (2004) Listen Album

514

64

The Temple Of The Holy

Axel Rudi Pell

7:40
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Ballads III A0105A0B (2004) Listen Album

387

65

Under The Gun

Axel Rudi Pell

6:48
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Ballads III A0105A0B (2004) Listen Album

389

Beat

1:47
320kbps

Playback -> US-UK

Album: Into The Storm (Limited Edition) (2014) Listen Album

120

67

Tower Of Lies

Axel Rudi Pell

4:25
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Into The Storm (Limited Edition) (2014) Listen Album

183

68

Long Way To Go

Axel Rudi Pell

5:31
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Into The Storm (Limited Edition) (2014) Listen Album

150

69

Burning Chains

Axel Rudi Pell

5:22
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Into The Storm (Limited Edition) (2014) Listen Album

241

70

When Truth Hurts

Axel Rudi Pell

6:45
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Into The Storm (Limited Edition) (2014) Listen Album

189

71

Changing Times

Axel Rudi Pell

6:04
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Into The Storm (Limited Edition) (2014) Listen Album

195

72

Touching Heaven

Axel Rudi Pell

7:02
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Into The Storm (Limited Edition) (2014) Listen Album

230

73

High Above

Axel Rudi Pell

4:42
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Into The Storm (Limited Edition) (2014) Listen Album

142

74

Hey Hey My My

Axel Rudi Pell

5:02
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Into The Storm (Limited Edition) (2014) Listen Album

312

75

Into The Storm

Axel Rudi Pell

10:32
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Into The Storm (Limited Edition) (2014) Listen Album

174

Album: Axel Johansson
Metal Ballads Vol.1 (1993)
Axel Rudi Pell
Lossless
The Ballads III A0105A0B (2004)
Axel Rudi Pell
Lossless
Into The Storm (Limited Edition) (2014)
Axel Rudi Pell
320kbps
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)