Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Axel Johansson
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

51

Don't Say Goodbye

Axel Rudi Pell

5:41
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Ballads III A0105A0B (2004) Listen Album

804

52

Heartbreaker

Axel Rudi Pell

6:42
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Ballads III A0105A0B (2004) Listen Album

601

53

Forever Angel (Acoustic)

Axel Rudi Pell

4:32
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Ballads III A0105A0B (2004) Listen Album

575

Beat

The Curse Of The Chains

Axel Rudi Pell

1:27
Lossless

Playback -> US-UK

Album: The Ballads III A0105A0B (2004) Listen Album

350

55

Forever Angel

Axel Rudi Pell

6:02
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Ballads III A0105A0B (2004) Listen Album

536

56

The Temple Of The King

Axel Rudi Pell

6:36
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Ballads III A0105A0B (2004) Listen Album

1.141

57

Sea Of Evil

Axel Rudi Pell

8:27
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Ballads III A0105A0B (2004) Listen Album

485

58

All The Rest Of My Life

Axel Rudi Pell

8:05
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Ballads III A0105A0B (2004) Listen Album

523

59

The Temple Of The Holy

Axel Rudi Pell

7:40
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Ballads III A0105A0B (2004) Listen Album

407

60

Under The Gun

Axel Rudi Pell

6:48
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Ballads III A0105A0B (2004) Listen Album

407

61

Oceans Of Time

Axel Rudi Pell

7:48
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

642

62

Fortunes Of War

AXEL RUDI PELL

5:20
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

AXEL RUDI PELL

380

63

Avec Toi

Axel Tony; Tunisiano

3:19
128kbps

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

266

64

Broken Heart

Axel Rudi Pell

5:08
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

763

65

The Line

Axel Rudi Pell

7:42
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Ballads III A0105A0B (2004) Listen Album

501

Beat

1:47
320kbps

Playback -> US-UK

Album: Into The Storm (Limited Edition) (2014) Listen Album

128

67

Tower Of Lies

Axel Rudi Pell

4:25
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Into The Storm (Limited Edition) (2014) Listen Album

194

68

Long Way To Go

Axel Rudi Pell

5:31
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Into The Storm (Limited Edition) (2014) Listen Album

158

69

Burning Chains

Axel Rudi Pell

5:22
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Into The Storm (Limited Edition) (2014) Listen Album

248

70

When Truth Hurts

Axel Rudi Pell

6:45
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Into The Storm (Limited Edition) (2014) Listen Album

199

71

Changing Times

Axel Rudi Pell

6:04
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Into The Storm (Limited Edition) (2014) Listen Album

213

72

Touching Heaven

Axel Rudi Pell

7:02
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Into The Storm (Limited Edition) (2014) Listen Album

238

73

High Above

Axel Rudi Pell

4:42
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Into The Storm (Limited Edition) (2014) Listen Album

149

74

Hey Hey My My

Axel Rudi Pell

5:02
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Into The Storm (Limited Edition) (2014) Listen Album

318

75

Into The Storm

Axel Rudi Pell

10:32
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Into The Storm (Limited Edition) (2014) Listen Album

185

Album: Axel Johansson
The Ballads III A0105A0B (2004)
Axel Rudi Pell
Lossless
Into The Storm (Limited Edition) (2014)
Axel Rudi Pell
320kbps
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)