Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Axel Johansson
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

51

Don't Say Goodbye

Axel Rudi Pell

5:41
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Ballads III A0105A0B (2004) Listen Album

740

52

Forever Angel (Acoustic)

Axel Rudi Pell

4:32
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Ballads III A0105A0B (2004) Listen Album

551

53

Heartbreaker

Axel Rudi Pell

6:42
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Ballads III A0105A0B (2004) Listen Album

567

54

The Line

Axel Rudi Pell

7:42
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Ballads III A0105A0B (2004) Listen Album

484

55

Sea Of Evil

Axel Rudi Pell

8:27
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Ballads III A0105A0B (2004) Listen Album

463

Beat

The Curse Of The Chains

Axel Rudi Pell

1:27
Lossless

Playback -> US-UK

Album: The Ballads III A0105A0B (2004) Listen Album

331

57

All The Rest Of My Life

Axel Rudi Pell

8:05
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Ballads III A0105A0B (2004) Listen Album

504

58

Forever Angel

Axel Rudi Pell

6:02
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Ballads III A0105A0B (2004) Listen Album

499

59

The Temple Of The Holy

Axel Rudi Pell

7:40
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Ballads III A0105A0B (2004) Listen Album

384

60

Under The Gun

Axel Rudi Pell

6:48
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Ballads III A0105A0B (2004) Listen Album

388

61

Broken Heart

Axel Rudi Pell

5:08
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Metal Ballads Vol.1 (1993) Listen Album

1.248

62

When A Blind Man Cries

Axel Rudi Pell

4:37
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Metal Ballads Vol.1 (1993) Listen Album

1.036

Beat

1:47
320kbps

Playback -> US-UK

Album: Into The Storm (Limited Edition) (2014) Listen Album

118

64

Tower Of Lies

Axel Rudi Pell

4:25
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Into The Storm (Limited Edition) (2014) Listen Album

181

65

Long Way To Go

Axel Rudi Pell

5:31
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Into The Storm (Limited Edition) (2014) Listen Album

150

66

Burning Chains

Axel Rudi Pell

5:22
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Into The Storm (Limited Edition) (2014) Listen Album

239

67

When Truth Hurts

Axel Rudi Pell

6:45
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Into The Storm (Limited Edition) (2014) Listen Album

181

68

Changing Times

Axel Rudi Pell

6:04
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Into The Storm (Limited Edition) (2014) Listen Album

193

69

Touching Heaven

Axel Rudi Pell

7:02
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Into The Storm (Limited Edition) (2014) Listen Album

222

70

High Above

Axel Rudi Pell

4:42
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Into The Storm (Limited Edition) (2014) Listen Album

142

71

Hey Hey My My

Axel Rudi Pell

5:02
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Into The Storm (Limited Edition) (2014) Listen Album

312

72

Into The Storm

Axel Rudi Pell

10:32
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Into The Storm (Limited Edition) (2014) Listen Album

174

Beat

4:54
320kbps

Playback -> US-UK

Album: Into The Storm (Limited Edition) (2014) Listen Album

151

74

Way To Mandalay

Axel Rudi Pell

7:52
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Into The Storm (Limited Edition) (2014) Listen Album

186

75

Hallelujah

Axel Rudi Pell

4:17
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

322

Album: Axel Johansson
The Ballads III A0105A0B (2004)
Axel Rudi Pell
Lossless
Metal Ballads Vol.1 (1993)
Axel Rudi Pell
Lossless
Into The Storm (Limited Edition) (2014)
Axel Rudi Pell
320kbps
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)