Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Bạch Tiểu Bạch
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

3:37
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Mãi Cho Đến Một Ngày Chúng Ta Đều Già Đi (直到有天我们都变老) (2019) Listen Album

1.007

2

3:44
128kbps

Nhạc Hoa -> Dance, remix

(2018)

3.630

3

Mười Ngàn Năm (一万年)

Bạch Tiểu Bạch; Hạ Kính Hiên

3:30
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Mười Ngàn Năm (一万年) Single (2018) Listen Album

220

4

3:19
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Cuối Cùng Chúng Ta Không Đến Được Với Nhau (最后我们没在一起) (Single) (2018) Listen Album

3.352

5

4:01
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Cặp Đôi Đẹp Nhất (最美情侣) (2017) Listen Album

14.009

6

3:52
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Đan Nhân Hành Trình (单人旅程) Single (2018) Listen Album

21

7

May Mắn Có Em (幸运有你)

Bạch Tiểu Bạch

3:35
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: May Mắn Có Em (幸运有你) Single (2018) Listen Album

55

8

Thanh Xuân Chỉ Có Một Lần (青春只有一次)

Bạch Tiểu Bạch; Lưu Tâm; Lữ Bân

3:35
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Thanh Xuân Chỉ Có Một Lần (青春只有一次) Single (2018) Listen Album

71

9

3:24
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

(2016)

2.475

10

3:48
Lossless

Nhạc Hoa -> Dance, remix

Album: Cuối Cùng Chúng Ta Không Đến Được Với Nhau (最后我们没在一起) (Single) (2018) Listen Album

3.822

11

Nếu Như Chia Xa (如果分开)

Bạch Tiểu Bạch

3:59
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Nếu Như Chia Xa (如果分开) (2018) Listen Album

44

12

3:57
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hôn Lễ Đẹp Nhất (最美婚礼) Single (2018) Listen Album

63

13

Thanh Xuân Chỉ Có Một Lần (青春只有一次)

Bạch Tiểu Bạch; Lưu Tâm; Lữ Bân

3:35
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Thanh Xuân Chỉ Có Một Lần (青春只有一次) Single (2018) Listen Album

17

14

Cặp Đôi Đẹp Nhất

Bạch Tiểu Bạch

4:02
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

(2016)

1.916

Beat

3:59
320kbps

Playback -> Hoa

Bạch Tiểu Bạch

411

16

Sủng Ái (宠爱吖)

Bạch Tiểu Bạch; Cầu Cầu

3:37
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Sủng Ái (宠爱吖) (2018) Listen Album

762

17

4:09
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Chúng Ta Sau Này Không Gặp Lại (我们后会无期) (Single) (2018) Listen Album

336

18

5:12
Lossless

Nhạc Hoa -> Dance, remix

Album: Chúng Ta Sau Này Không Gặp Lại (我们后会无期) (Single) (2018) Listen Album

326

Beat

4:09
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Chúng Ta Sau Này Không Gặp Lại (我们后会无期) (Single) (2018) Listen Album

66

20

3:40
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Chúng Ta Sau Cùng Vẫn Đánh Mất Nhau (我们终究是错过) (2018) Listen Album

448

Beat

3:40
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Chúng Ta Sau Cùng Vẫn Đánh Mất Nhau (我们终究是错过) (2018) Listen Album

102

22

Sẽ Hay Không (会不会)

Bạch Tiểu Bạch

3:55
192kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

136

Beat

3:19
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Cuối Cùng Chúng Ta Không Đến Được Với Nhau (最后我们没在一起) (Single) (2018) Listen Album

153

24

Hôn Lễ Đẹp Nhất (Remix)

Bạch Tiểu Bạch

5:08
320kbps

Nhạc Hoa -> Dance, remix

(2015)

85

25

Hôn Lễ Đẹp Nhất

Bạch Tiểu Bạch

3:57
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

(2018)

92

Album: Bạch Tiểu Bạch
Mãi Cho Đến Một Ngày Chúng Ta Đều Già Đi (直到有天我们都变老) (2019)
Bạch Tiểu Bạch
Lossless
Mười Ngàn Năm (一万年) Single (2018)
Bạch Tiểu Bạch; Hạ Kính Hiên
Lossless
Cuối Cùng Chúng Ta Không Đến Được Với Nhau (最后我们没在一起) (Single) (2018)
Bạch Tiểu Bạch
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)