Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: BTS
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

26

Epiphany

BTS

4:00
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Slow Rabbit; Hitman Bang; Adora; Album: Love Yourself 結: Answer (CD1) BHK-1010 (2018) Listen Album

6.378

27

4:11
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Pdogg; Chung Bobby; Jordan “DJ Swivel” Young; Conor Maynard; Candace Nicole Sosa; RM; Suga; J-Hope; Ray Michael Djan Jr; Ashton Foster; Album: Love Yourself 結: Answer (CD1) BHK-1010 (2018) Listen Album

5.323

28

3:47
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Andrew Taggart; Sam Klempner; J-Hope; Ray Michael Djan Jr; Hitman Bang; Pdogg; RM; Adora; Ashton Foster; Suga; Album: Love Yourself 結: Answer (CD2) BHK-1010 (2018) Listen Album

1.909

29

Anpanman

BTS

3:52
Lossless

Nhạc Hàn -> Rap, hiphop

Supreme Boi; Pdogg; "Hitman" Bang; RM; Suga; Jinbo; Album: Love Yourself: Tear (Regular) BHK-1007 (2018) Listen Album

11.165

30

So Far Away

Suga; Jungkook; Jin; BTS

5:22
128kbps

Nhạc Hàn -> Rap, hiphop

Album: 2017 BTS TESTA (2017) Listen Album

17.880

31

Danger

BTS

4:05
Lossless

Nhạc Hàn -> Rap, hiphop

Album: Dark & Wild (2014) Listen Album

52.179

32

Love Maze

BTS

3:41
Lossless

Nhạc Hàn -> Rap, hiphop

Pdogg; Jordan “DJ Swivel” Young; Candace Nicole Sosa; RM; Suga; j-hope; Bobby Chung; Adora; Album: Love Yourself: Tear (Regular) BHK-1007 (2018) Listen Album

6.574

33

4:35
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Jungkook; RM; Hiss Noise; Jordan “DJ Swivel” Young; Adora; Candace Nicole Sosa; J-Hope; Suga; Album: Love Yourself 結: Answer (CD2) BHK-1010 (2018) Listen Album

1.977

34

3:47
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Face Yourself UICV-1095 (2018) Listen Album

8.068

35

I Need U

BTS

3:30
Lossless

Nhạc Hàn -> Rap, hiphop

Album: In The Mood For Love Part.1 (2015) Listen Album

45.920

36

MIC Drop (Remix)

BTS; Steve Aoki

4:04
320kbps

Nhạc Hàn -> Dance, remix

Lyrics: Rap Monster, J-Hope, Bang Si-Hyuk, Supreme Boi & P Dogg Composed: Rap Monster, J-Hope, Bang Si-Hyuk, Supreme Boi & P Dogg Arranged: Rap Monster, J-Hope, Bang Si-Hyuk, Supreme Boi & P Dogg

8.874

37

3:59
Lossless

Nhạc Hàn -> Rap, hiphop

Album: Skool Luv Affair (2014) Listen Album

23.283

38

3:15
Lossless

Nhạc Hàn -> Rap, hiphop

Album: You Never Walk Alone (2017) Listen Album

18.385

39

4:34
Lossless

Nhạc Hàn -> Rap, hiphop

Album: You Never Walk Alone (2017) Listen Album

11.413

40

5:23
Lossless

Nhạc Nhật -> Rap, hiphop

Album: Face Yourself UICV-1095 (2018) Listen Album

2.708

41

3:16
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Charlie J. Perry; RM; Album: Love Yourself 結: Answer (CD1) BHK-1010 (2018) Listen Album

2.077

42

4:34
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: The Most Beautiful Moment In Life: Young Forever CD1 (2016) Listen Album

3.841

43

2! 3!

BTS

4:33
Lossless

Nhạc Hàn -> Rap, hiphop

Album: You Never Walk Alone (2017) Listen Album

10.822

44

Tomorrow

BTS

4:21
Lossless

Nhạc Hàn -> Rap, hiphop

Album: Skool Luv Affair (2014) Listen Album

14.361

45

3:42
Lossless

Nhạc Hàn -> Rap, hiphop

Album: 2 Cool 4 Skool / O!RUL8,2? (CD1) (2014) Listen Album

20.313

46

3:47
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: The Most Beautiful Moment In Life: Young Forever CD2 (2016) Listen Album

10.741

47

4:05
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Love Yourself: Her (2017) Listen Album

19.879

48

Awake

BTS

3:46
Lossless

Nhạc Hàn -> Rap, hiphop

Album: You Never Walk Alone (2017) Listen Album

17.699

49

So What

BTS

4:41
Lossless

Nhạc Hàn -> Rap, hiphop

"Hitman" Bang; Adora; Pdogg; Suga; j-hope; RM; Album: Love Yourself: Tear (Regular) BHK-1007 (2018) Listen Album

6.093

50

3:16
Lossless

Nhạc Hàn -> Rap, hiphop

Charlie J; Perry; RM; Album: Love Yourself: Tear (Regular) BHK-1007 (2018) Listen Album

6.846

Album: BTS
Love Yourself 結: Answer (CD1) BHK-1010 (2018)
BTS
Lossless
Love Yourself 結: Answer (CD2) BHK-1010 (2018)
BTS
Lossless
Love Yourself: Tear (Regular) BHK-1007 (2018)
BTS
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)