Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Big Bang
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

3:31
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

G-Dragon; Teddy; Album: Made 8809269506764 (2016) Listen Album

81.688

2

Monster

Big Bang

3:51
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

G-Dragon; T.O.P; Album: Still Alive (Special Edition) (2012) Listen Album

43.202

3

Loser

Big Bang

3:39
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Teddy; T.O.P; G-Dragon; Taeyang; Album: Made 8809269506764 (2016) Listen Album

120.955

4

Bae Bae

Big Bang

2:49
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Teddy; T.O.P; G-Dragon; Album: Made 8809269506764 (2016) Listen Album

60.044

5

Tell Me Goodbye

Big Bang

4:06
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

G-Dragon; Album: Big Bang 2 (2011) Listen Album

107.167

6

Lies

Big Bang

3:49
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

G-Dragon; Album: Big Bang Best Collection (Korea Edition) (2013) Listen Album

40.012

7

If You

Big Bang

4:24
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

G-Dragon; P.K; Dee.P; Album: Made 8809269506764 (2016) Listen Album

72.676

8

Haru Haru

Big Bang

4:16
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

G-Dragon; Daishi Dance; Album: Number 1 (2008) Listen Album

112.799

9

Fantastic Baby

Big Bang

3:50
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

G-Dragon; T.O.P; Album: Alive (2012) Listen Album

9.076

10

Sober

Big Bang

3:57
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Teddy; Choice37; G-Dragon; T.O.P; Album: Made 8809269506764 (2016) Listen Album

54.357

11

Heaven (천국)

Big Bang

3:52
Lossless

Nhạc Hàn -> Rap, hiphop

G-Dragon; Daishi Dance; Album: Stand Up (2008) Listen Album

1.230

12

Tonight

Big Bang

3:39
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

G-Dragon; Choi Pil Kang; E.Knock; Album: Tonight (2011) Listen Album

49.000

13

Fxxk It

Big Bang

3:51
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Teddy; G-Dragon; T.O.P; Album: Made 8809269506764 (2016) Listen Album

78.070

14

Lollipop

2NE1; Big Bang

3:07
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Teddy; Album: The First Mini Album (2009) Listen Album

16.207

15

La La La

Big Bang

2:59
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Big Bang; Album: Big Bang Vol. 1 – Since 2007 (2007) Listen Album

14.300

16

Fantastic Baby

Big Bang

3:53
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Big Bang (2012)

40.190

17

Lies (거짓말)

Big Bang

3:49
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Big Bang; Album: Always (1st Mini Album) (2007) Listen Album

40.967

18

Hands Up

Big Bang

3:54
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

G-Dragon; Choice 37; E.Knock; DJ Murf; Peejay; Album: Tonight (2011) Listen Album

2.122

19

Big Bang

Big Bang

3:25
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

G-Dragon; Album: BIGBANG 03 (2008) Listen Album

3.544

20

Gara Gara Go!!

Big Bang

3:18
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

G-Dragon; Album: BIGBANG (1st Japanese Album) (2009) Listen Album

2.070

21

Ain't No Fun

Big Bang

3:42
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

G-Dragon; T.O.P; Album: Alive (2012) Listen Album

2.734

22

What Is Right

Big Bang

3:43
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

G-Dragon; DJ Murf; Peejay; Album: Tonight (2011) Listen Album

8.239

Fantastic Baby; Bang Bang Bang (Japanese Version) (Music Station Live) - Big Bang

5:27
HD 1080p

Video Clip -> Nước khác

(2016)

1.843

24

Tell Me Goodbye

Big Bang

4:06
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

G-Dragon; Album: The Best Of BIGBANG (2011) Listen Album

1.203

25

3:30
128kbps

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Big Bang

245

Album: Big Bang
Made 8809269506764 (2016)
Big Bang
Lossless
Still Alive (Special Edition) (2012)
Big Bang
Lossless
Big Bang 2 (2011)
Big Bang
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)