Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Camila Cabello; Young Thug
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Havana

Camila Cabello; Young Thug

3:36
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Havana (Single) (2017) Listen Album

279.618

2

Havana

Camila Cabello; Young Thug

3:37
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Camila Cabello; Starrah; Ali Tamposi; Brian Lee; ​Watt; Pharrell Williams; Young Thug; Frank Dukes; Louis Bell; Kaan Gunesberk; Album: Camila (2018) Listen Album

2.986

3

Havana (Dim Wilder Remix)

Camila Cabello; Young Thug

3:14
192kbps

US-UK -> Dance, remix

1.449

Havana - Camila Cabello; Young Thug

Havana

Camila Cabello; Young Thug

6:42
HD 1080p

Video Clip -> US-UK

(2017)

1.333

5

Havana (DJ Long Nhat Remix)

Camila Cabello; Young Thug

5:04
320kbps

US-UK -> Dance, remix

105

6

Havana (KynBB Remix)

Camila Cabello; Young Thug

3:12
Lossless

US-UK -> Dance, remix

(2018)

192

Beat

Havana

Camila Cabello; Young Thug

3:33
320kbps

Playback -> US-UK

Daddy Yankee; Camila Cabello; Starrah; Ali Tamposi; Brian Lee; Watt; Pharrell Williams; Frank Dukes; Louis Bell (2017)

4

8

Consequences

Camila Cabello

2:58
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Emily Lynn Weisband; Amy Wadge; Nicolle Galyon; Camila Cabello; Album: Camila (2018) Listen Album

9.201

9

Consequences (Orchestra)

Camila Cabello

3:01
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Emily Lynn Weisband; Nicolle Galyon; Amy Wadge; Bart Schoudel; Frank Dukes; Camila Cabello; Album: Consequences (Orchestra) (Single) (2018) Listen Album

1.577

10

Never Be The Same

Camila Cabello

3:47
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Frank Dukes; Noonie Bao; Sasha Sloan; Camila Cabello; Album: Never Be The Same (Single) (2017) Listen Album

27.892

11

Real Friends

Camila Cabello

3:33
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Real Friends (Single) (2017) Listen Album

22.922

12

Crying In The Club

Camila Cabello

3:36
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Camila Cabello; Cashmere Cat; Stephen Kipner; Pamela Sheyne; Nathan Perez; David Frank; Benny Blanco; Sia Furler; Album: Crying In The Club (Single) (2017) Listen Album

35.629

Havana - Camila Cabello

Havana

Camila Cabello

3:49
HD 1080p

Video Clip -> US-UK

(2017)

5.258

14

Something's Gotta Give

Camila Cabello

3:56
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Frank Dukes; James Abrahart; Alex Schwartz; Joe Khajadourian; Sarah Hudson; Jesse St. John; Camila Cabello; Album: Camila (2018) Listen Album

6.405

15

All These Years

Camila Cabello

2:44
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Sasha Yatchenko; Noonie Bao; Jake Oh; Frank Dukes; Leo Rami Dawod; Camila Cabello; Album: Camila (2018) Listen Album

3.802

16

She Loves Control

Camila Cabello

2:57
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Camila Cabello; Album: Camila (2018) Listen Album

6.418

17

I Have Questions

Camila Cabello

3:41
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Bibi Bourelly; Jesse Shatkin; Camila Cabello; Album: I Have Questions (Single) G010003733795K (2017) Listen Album

14.139

18

Never Be The Same

Camila Cabello

3:46
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Sasha Yatchenko; Adam Feeny; Camila Cabello; Frank Dukes; Leo Rami Dawod; Jacob Ludwig; Noonie Bao; Album: Camila (2018) Listen Album

3.206

19

In The Dark

Camila Cabello

3:39
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Camila (2018) Listen Album

2.561

20

Inside Out

Camila Cabello

3:02
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Camila (2018) Listen Album

2.746

21

Real Friends

Camila Cabello

3:34
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Camila Cabello; Brian Lee; Billy Walsh; Louis Bell; Mustafa Ahmad; Album: Camila (2018) Listen Album

1.955

22

Into It

Camila Cabello

2:55
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Kaan Gunesberk; Frank Dukes; Louis Bell; Justin Tranter; Ryan Tedder; Camila Cabello; Album: Camila (2018) Listen Album

2.395

23

3:47
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Sasha Sloan; Noonie Bao; Frank Dukes; Jacob Ludwig; Leo Rami Dawod; Adam Feeny; Camila Cabello; Album: Camila (2018) Listen Album

825

Never Be The Same - Camila Cabello

Never Be The Same

Camila Cabello

4:01
HD 1080p

Video Clip -> US-UK

Frank Dukes; Noonie Bao; Sasha Sloan; Camila Cabello (2018)

367

25

I Have Questions

Camila Cabello

3:41
263kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: I Have Questions (Single) (2017) Listen Album

1.093

Album: Camila Cabello; Young Thug
Havana (Single) (2017)
Camila Cabello; Young Thug
Lossless
Camila (2018)
Camila Cabello; Young Thug
Lossless
Consequences (Orchestra) (Single) (2018)
Camila Cabello
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)