Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Châu Kiệt Luân
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Sứ Thanh Hoa (青花瓷)

Châu Kiệt Luân

3:59
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Những Bài Hát Hay Nhất Của Châu Kiệt Luân (旷世杰作 · 精选集) - CD1 (2015) Listen Album

31.310

2

Tóc Như Tuyết (发如雪)

Châu Kiệt Luân

5:02
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Những Bài Hát Hay Nhất Của Châu Kiệt Luân (旷世杰作 · 精选集) - CD3 (2015) Listen Album

13.193

3

Faraway (Thiên Lý Chi Ngoại; 千里之外)

Châu Kiệt Luân; Fei Yu-Ching

4:14
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Still Fantasy (2006) Listen Album

20.149

4

Hương Lúa

Châu Kiệt Luân

3:43
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Châu Kiệt Luân; Album: Capricorn Listen Album

33.906

5

Nocturne (Dạ Khúc; 夜曲)

Châu Kiệt Luân

3:46
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Châu Kiệt Luân

70.366

6

Dạ Khúc

Châu Kiệt Luân

3:47
256kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

7.096

7

Đài Hoa Cúc (菊花台)

Châu Kiệt Luân

4:53
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Châu Kiệt Luân; Album: Những Bài Hát Hay Nhất Của Châu Kiệt Luân (旷世杰作 · 精选集) - CD3 (2015) Listen Album

7.861

8

4:05
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: On The Run (2007) Listen Album

9.243

9

Rainbow (Cầu Vồng; 彩虹)

Châu Kiệt Luân

4:21
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: On The Run (2007) Listen Album

7.348

10

Green Vase (Sứ Thanh Hoa)

Châu Kiệt Luân

3:57
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: On The Run (2007) Listen Album

23.701

11

4:15
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Châu Kiệt Luân; Phương Văn Sơn; Album: Những Bài Hát Hay Nhất Của Châu Kiệt Luân (旷世杰作 · 精选集) - CD3 (2015) Listen Album

2.435

12

Shouldn't Be (不該)

Châu Kiệt Luân; Trương Huệ Muội

4:50
Lossless
06. 不该(with aMEI).flac Title: 不该(with aMEI) Artist: 周杰伦

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Châu Kiệt Luân; Phương Văn Sơn; Album: Jay Chou's Bedtime Stories (周杰倫的床邊故事) 88985332642 (2016) Listen Album

1.726

13

4:35
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Những Bài Hát Hay Nhất Của Châu Kiệt Luân (旷世杰作 · 精选集) - CD2 (2015) Listen Album

3.695

14

Maple (楓)

Châu Kiệt Luân

4:35
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: November's Chopin (2005) Listen Album

4.229

15

Mỹ Nhân Ngư (美人魚)

Châu Kiệt Luân

3:39
Lossless
11 - 美人鱼.flac Title: 美人鱼 Artist: 周杰伦

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Châu Kiệt Luân;La Vũ Hiên;Hoàng Tiệp Hy; Album: Aiyo, Không Tồi (哎呦,不錯哦) 88875048152 (2014) Listen Album

18.234

16

A Little Bit (一點點)

Châu Kiệt Luân

3:41
Lossless
03. 一点点.flac Title: 一点点 Artist: 周杰伦

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Châu Kiệt Luân; Phương Văn Sơn; Album: Jay Chou's Bedtime Stories (周杰倫的床邊故事) 88985332642 (2016) Listen Album

829

17

4:13
Lossless
04 - 天涯过客.flac Title: 天涯过客 Artist: 周杰伦

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Châu Kiệt Luân, Phương Văn Sơn; Album: Aiyo, Không Tồi (哎呦,不錯哦) 88875048152 (2014) Listen Album

24.164

18

4:49
Lossless
03 - 算什么男人.flac Title: 算什么男人 Artist: 周杰伦

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Châu Kiệt Luân; Album: Aiyo, Không Tồi (哎呦,不錯哦) 88875048152 (2014) Listen Album

22.304

19

3:35
Lossless
08. 告白气球.flac Title: 告白气球 Artist: 周杰伦

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Châu Kiệt Luân; Phương Văn Sơn; Album: Jay Chou's Bedtime Stories (周杰倫的床邊故事) 88985332642 (2016) Listen Album

2.160

20

Hair Like Snow

Châu Kiệt Luân

4:59
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Jay 2007 The World Tours Concert Live Listen Album

21.422

21

Retreat (Rút Lui; 退後)

Châu Kiệt Luân

4:20
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Still Fantasy (2006) Listen Album

2.708

22

3:43
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Capricorn (2008) Listen Album

1.561

23

4:39
Lossless
12 - 听见下雨的声音.flac Title: 听见下雨的声音 Artist: 周杰伦

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Châu Kiệt Luân, Phương Văn Sơn, Hoàng Vũ Huân; Album: Aiyo, Không Tồi (哎呦,不錯哦) 88875048152 (2014) Listen Album

20.210

24

3:55
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: On The Run (2007) Listen Album

3.814

25

4:08
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Châu Kiệt Luân; Jay Chou

3.006

     
Album: Châu Kiệt Luân
Những Bài Hát Hay Nhất Của Châu Kiệt Luân (旷世杰作 · 精选集) - CD1 (2015)
Châu Kiệt Luân
Lossless
Những Bài Hát Hay Nhất Của Châu Kiệt Luân (旷世杰作 · 精选集) - CD3 (2015)
Châu Kiệt Luân
Lossless
Still Fantasy (2006)
Châu Kiệt Luân; Fei Yu-Ching
Lossless
Xem thêm...

Châu Kiệt Luân

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)