Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Châu Kiệt Luân
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

26

4:36
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Fearless EP (2006) Listen Album

6.779

27

Thiên Lý Chi Ngoại (千里之外)

Châu Kiệt Luân; Phí Ngọc Thanh

4:16
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Châu Kiệt Luân; Phương Văn Sơn

2.436

28

Hair Like Snow

周杰伦; Jay Chou; Châu Kiệt Luân

5:02
64kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

20.052

29

4:08
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Châu Kiệt Luân; Jay Chou

4.437

30

3:25
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Những Bài Hát Hay Nhất Của Châu Kiệt Luân (旷世杰作 · 精选集) - CD2 (2015) Listen Album

613

31

4:16
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Những Bài Hát Hay Nhất Của Châu Kiệt Luân (旷世杰作 · 精选集) CD1 (2015) Listen Album

2.460

32

3:54
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Châu Kiệt Luân; Album: Những Bài Hát Hay Nhất Của Châu Kiệt Luân (旷世杰作 · 精选集) CD1 (2015) Listen Album

1.063

33

Ám Hiệu (暗号)

Châu Kiệt Luân

4:29
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Châu Kiệt Luân / Jay Chou; Album: Những Bài Hát Hay Nhất Của Châu Kiệt Luân (旷世杰作 · 精选集) CD1 (2015) Listen Album

1.231

34

Nocturne (Dạ Khúc; 夜曲)

Châu Kiệt Luân

3:49
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Châu Kiệt Luân; Album: Những Bài Hát Hay Nhất Của Châu Kiệt Luân (旷世杰作 · 精选集) CD1 (2015) Listen Album

3.498

35

Shouldn't Be (不該)

Châu Kiệt Luân; Trương Huệ Muội

4:50
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Châu Kiệt Luân; Phương Văn Sơn; Album: Jay Chou's Bedtime Stories (周杰倫的床邊故事) 88985332642 (2016) Listen Album

2.670

36

Green Vase (Sứ Thanh Hoa)

Châu Kiệt Luân

3:57
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: On The Run (2007) Listen Album

25.537

37

Clear Day (晴天)

Châu Kiệt Luân

4:29
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Ye Hui Mei (葉惠美) (2003) Listen Album

1.656

38

4:59
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: November's Chopin (2005) Listen Album

2.745

39

4:12
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: November's Chopin (2005) Listen Album

3.451

40

Rainbow (Cầu Vồng; 彩虹)

Châu Kiệt Luân

4:21
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: On The Run (2007) Listen Album

9.305

41

Silence (An Jing; 安靜)

Châu Kiệt Luân

5:34
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Fantasy (范特西) (2001) Listen Album

3.019

42

4:16
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Những Bài Hát Hay Nhất Của Châu Kiệt Luân (旷世杰作 · 精选集) - CD3 (2015) Listen Album

4.199

43

Biển Hoa (花海)

Châu Kiệt Luân

4:24
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Những Bài Hát Hay Nhất Của Châu Kiệt Luân (旷世杰作 · 精选集) - CD3 (2015) Listen Album

1.137

44

4:40
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Những Bài Hát Hay Nhất Của Châu Kiệt Luân (旷世杰作 · 精选集) - CD2 (2015) Listen Album

756

45

Big Ben (大笨鐘)

Châu Kiệt Luân

4:02
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Châu Kiệt Luân; Album: Những Bài Hát Hay Nhất Của Châu Kiệt Luân (旷世杰作 · 精选集) - CD2 (2015) Listen Album

645

46

Biển San Hô (珊瑚海)

Châu Kiệt Luân

4:14
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Những Bài Hát Hay Nhất Của Châu Kiệt Luân (旷世杰作 · 精选集) - CD2 (2015) Listen Album

1.109

47

3:56
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Châu Kiệt Luân; Album: Những Bài Hát Hay Nhất Của Châu Kiệt Luân (旷世杰作 · 精选集) - CD2 (2015) Listen Album

794

48

2:38
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Những Bài Hát Hay Nhất Của Châu Kiệt Luân (旷世杰作 · 精选集) CD1 (2015) Listen Album

1.573

49

5:00
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Những Bài Hát Hay Nhất Của Châu Kiệt Luân (旷世杰作 · 精选集) CD1 (2015) Listen Album

1.572

50

4:05
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Châu Kiệt Luân; Tống Kiện Chương; Album: Không Yêu Tôi Thì Thôi (不爱我就拉倒) (2018) Listen Album

1.994

Album: Châu Kiệt Luân
Những Bài Hát Hay Nhất Của Châu Kiệt Luân (旷世杰作 · 精选集) - CD2 (2015)
Châu Kiệt Luân
Lossless
Những Bài Hát Hay Nhất Của Châu Kiệt Luân (旷世杰作 · 精选集) CD1 (2015)
Châu Kiệt Luân
Lossless
Jay Chou's Bedtime Stories (周杰倫的床邊故事) 88985332642 (2016)
Châu Kiệt Luân; Trương Huệ Muội
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)