Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Châu Kiệt Luân
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

101

Pulls (扯)

Châu Kiệt Luân

3:28
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Châu Kiệt Luân

197

102

3:56
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

235

103

Ma Kiệt Toạ (魔杰座)

Châu Kiệt Luân

4:44
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Châu Kiệt Luân

220

104

Nữ Nhi Hồng (女儿红)

Châu Kiệt Luân

4:26
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Châu Kiệt Luân

591

105

3:07
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Châu Kiệt Luân / Jay Chou

202

106

4:24
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

292

107

4:00
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Châu Kiệt Luân / Jay Chou

162

108

4:29
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

137

109

4:27
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Châu Kiệt Luân

226

110

5:25
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Châu Kiệt Luân

274

111

小丑 - Thằng Hề

Châu Kiệt Luân

4:29
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Châu Kiệt Luân / Jay Chou

235

112

龍戰騎士 (Dragon War Rider)

Châu Kiệt Luân

4:31
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Châu Kiệt Luân / Jay Chou

189

113

4:13
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Châu Kiệt Luân

253

114

Snake Dance (蛇舞)

Châu Kiệt Luân

2:54
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Châu Kiệt Luân

210

115

花海 (Sea Flower)

Châu Kiệt Luân

4:24
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Châu Kiệt Luân / Jay Chou

158

116

魔術先生 (Mr. Magic)

Châu Kiệt Luân

3:47
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Châu Kiệt Luân / Jay Chou

191

117

4:14
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Châu Kiệt Luân

187

118

流浪詩人 (Wandering Poet)

Châu Kiệt Luân

2:49
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Châu Kiệt Luân

190

119

Time Machine (時光機)

Châu Kiệt Luân

5:12
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Châu Kiệt Luân

259

120

喬克叔叔 (Uncle Chalk)

Châu Kiệt Luân

4:16
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Châu Kiệt Luân / Jay Chou

187

121

Fragrant Rice (稻香)

Châu Kiệt Luân

3:43
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Châu Kiệt Luân

272

122

Vô Song (无双)

Châu Kiệt Luân

3:54
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Châu Kiệt Luân

285

123

Tôi Không Xứng (我不配)

Châu Kiệt Luân

4:49
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Châu Kiệt Luân

1.127

124

Ngọt Ngào (甜甜的)

Châu Kiệt Luân

4:04
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Châu Kiệt Luân

1.413

125

3:43
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

254

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)