Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Dương Khôn
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Đáp Án (答案)

Dương Khôn; Quách Thái Khiết

3:51
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Đêm Nay Anh 20 Tuổi (今夜二十岁) (2014) Listen Album

6.963

2

5:01
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Dương Khôn; Album: Một Ngày Nào Đó (那一天) Listen Album

580

3

4:49
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Đêm Nay Anh 20 Tuổi (今夜二十岁) (2014) Listen Album

1.055

4

Ai Đó (某某)

Dương Khôn

4:05
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Đỗ Thu; Album: Into Heart Era (走进心时代) 20083753 (2014) Listen Album

2.680

5

Đáp Án (答案)

Dương Khôn; Quách Thái Khiết

3:51
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Đáp Án (答案) (2014) Listen Album

435

6

5:10
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Một Ngày Nào Đó (那一天) Listen Album

1.545

7

Thế Thân (替身)

Dương Khôn

3:57
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Một Ngày Nào Đó (那一天) Listen Album

434

8

4:48
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Một Ngày Nào Đó (那一天) Listen Album

495

9

5:19
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Đêm Nay Anh 20 Tuổi (今夜二十岁) (2014) Listen Album

1.039

10

4:37
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Dương Khôn

969

11

4:22
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Mỗi Người Một Khúc Thành Danh (一人一首成名曲) CD8 (2004) Listen Album

1.724

12

4:12
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Một Ngày Nào Đó (那一天) Listen Album

530

13

Yếu Đuối (脆弱)

Dương Khôn

4:39
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Một Ngày Nào Đó (那一天) Listen Album

479

14

Some Day

Dương Khôn

3:58
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Một Ngày Nào Đó (那一天) Listen Album

445

15

4:03
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Một Ngày Nào Đó (那一天) Listen Album

358

16

3:30
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Một Ngày Nào Đó (那一天) Listen Album

386

17

5:06
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Một Ngày Nào Đó (那一天) Listen Album

397

18

4:37
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Disco (2010) Listen Album

529

19

Sân Ga (站台)

Dương Khôn

4:40
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Disco (2010) Listen Album

671

20

3:55
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Disco (2010) Listen Album

370

21

4:28
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Disco (2010) Listen Album

376

22

Oh Carol

Dương Khôn

3:41
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Disco (2010) Listen Album

436

23

3:13
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Disco (2010) Listen Album

471

24

Tuổi Trẻ (年轻人)

Dương Khôn

4:02
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Disco (2010) Listen Album

566

25

4:24
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Disco (2010) Listen Album

367

Album: Dương Khôn
Đêm Nay Anh 20 Tuổi (今夜二十岁) (2014)
Dương Khôn; Quách Thái Khiết
Lossless
Một Ngày Nào Đó (那一天)
Dương Khôn
Lossless
Into Heart Era (走进心时代) 20083753 (2014)
Dương Khôn
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)