Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Dương Khôn
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

4:45
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Dòng Sông Bất Tử (不息之河) (2016) Listen Album

8

2

I Do

Dương Khôn

4:30
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: I Do ("青春创世纪"Thanh Xuân Sáng Thế Kỷ OST) (Single) (2020) Listen Album

6

3

Đáp Án (答案)

Dương Khôn; Quách Thái Khiết

3:51
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Đêm Nay Anh 20 Tuổi (今夜二十岁) (2014) Listen Album

11.791

4

4:22
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Mỗi Người Một Khúc Thành Danh (一人一首成名曲) CD8 (2004) Listen Album

1.922

5

4:12
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Một Ngày Nào Đó (那一天) Listen Album

628

6

5:10
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Một Ngày Nào Đó (那一天) Listen Album

1.734

7

5:01
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Dương Khôn; Album: Một Ngày Nào Đó (那一天) Listen Album

665

8

Thế Thân (替身)

Dương Khôn

3:57
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Một Ngày Nào Đó (那一天) Listen Album

512

9

4:48
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Một Ngày Nào Đó (那一天) Listen Album

573

10

4:37
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Disco (2010) Listen Album

623

11

Sân Ga (站台)

Dương Khôn

4:40
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Disco (2010) Listen Album

750

12

3:55
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Disco (2010) Listen Album

447

13

4:28
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Disco (2010) Listen Album

451

14

Oh Carol

Dương Khôn

3:41
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Disco (2010) Listen Album

529

15

3:13
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Disco (2010) Listen Album

546

16

Tuổi Trẻ (年轻人)

Dương Khôn

4:02
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Disco (2010) Listen Album

656

17

4:24
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Disco (2010) Listen Album

444

18

5:02
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Disco (2010) Listen Album

354

Beat

4:05
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Disco (2010) Listen Album

321

20

Cô Ấy (她)

Mã Thượng Hựu; Dương Khôn

3:52
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

1.202

21

Ai Đó (某某)

Dương Khôn

4:07
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Đỗ Thu; Album: Sing My Song (Deluxe Edition) CD2 (2014) Listen Album

1.530

22

5:19
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Đêm Nay Anh 20 Tuổi (今夜二十岁) (2014) Listen Album

1.113

23

4:40
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Đêm Nay Anh 20 Tuổi (今夜二十岁) (2014) Listen Album

394

24

4:49
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Đêm Nay Anh 20 Tuổi (今夜二十岁) (2014) Listen Album

1.132

25

Ai Đó (某某)

Dương Khôn

4:22
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Đêm Nay Anh 20 Tuổi (今夜二十岁) (2014) Listen Album

405

Album: Dương Khôn
Dòng Sông Bất Tử (不息之河) (2016)
Dương Khôn
Lossless
I Do ("青春创世纪"Thanh Xuân Sáng Thế Kỷ OST) (Single) (2020)
Dương Khôn
Lossless
Đêm Nay Anh 20 Tuổi (今夜二十岁) (2014)
Dương Khôn; Quách Thái Khiết
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)