Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Dương Khôn
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

4:45
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Dòng Sông Bất Tử (不息之河) (2016) Listen Album

8

2

Đáp Án (答案)

Dương Khôn; Quách Thái Khiết

3:51
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Đêm Nay Anh 20 Tuổi (今夜二十岁) (2014) Listen Album

11.684

3

4:37
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Dương Khôn

1.034

4

Sân Ga (站台)

Dương Khôn

4:40
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Disco (2010) Listen Album

748

5

4:22
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Mỗi Người Một Khúc Thành Danh (一人一首成名曲) CD8 (2004) Listen Album

1.913

6

4:12
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Một Ngày Nào Đó (那一天) Listen Album

628

7

5:10
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Một Ngày Nào Đó (那一天) Listen Album

1.730

8

5:01
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Dương Khôn; Album: Một Ngày Nào Đó (那一天) Listen Album

665

9

4:48
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Một Ngày Nào Đó (那一天) Listen Album

573

10

4:37
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Disco (2010) Listen Album

617

11

4:28
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Disco (2010) Listen Album

450

12

Oh Carol

Dương Khôn

3:41
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Disco (2010) Listen Album

524

13

3:13
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Disco (2010) Listen Album

544

14

Tuổi Trẻ (年轻人)

Dương Khôn

4:02
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Disco (2010) Listen Album

655

15

5:02
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Disco (2010) Listen Album

349

16

Cô Ấy (她)

Mã Thượng Hựu; Dương Khôn

3:52
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

1.199

17

Ai Đó (某某)

Dương Khôn

4:07
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Đỗ Thu; Album: Sing My Song (Deluxe Edition) CD2 (2014) Listen Album

1.529

18

5:19
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Đêm Nay Anh 20 Tuổi (今夜二十岁) (2014) Listen Album

1.104

19

4:40
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Đêm Nay Anh 20 Tuổi (今夜二十岁) (2014) Listen Album

394

20

4:49
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Đêm Nay Anh 20 Tuổi (今夜二十岁) (2014) Listen Album

1.124

21

Ai Đó (某某)

Dương Khôn

4:22
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Đêm Nay Anh 20 Tuổi (今夜二十岁) (2014) Listen Album

403

22

4:40
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Đêm Nay Anh 20 Tuổi (今夜二十岁) (2014) Listen Album

1.183

23

Ai Đó (某某)

Dương Khôn

4:05
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Đỗ Thu; Album: Into Heart Era (走进心时代) 20083753 (2014) Listen Album

2.743

24

Cô Ấy (她) (Live)

Mã Thượng Hựu; Dương Khôn

3:52
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Mã Thượng Hựu; Album: Into Heart Era (走进心时代) 20083753 (2014) Listen Album

3.169

25

5:03
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Dương Khôn

161

Album: Dương Khôn
Dòng Sông Bất Tử (不息之河) (2016)
Dương Khôn
Lossless
Đêm Nay Anh 20 Tuổi (今夜二十岁) (2014)
Dương Khôn; Quách Thái Khiết
Lossless
Disco (2010)
Dương Khôn
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)