Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Dương Khôn
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Đáp Án (答案)

Dương Khôn; Quách Thái Khiết

3:51
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Đêm Nay Anh 20 Tuổi (今夜二十岁) (2014) Listen Album

10.590

2

5:10
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Một Ngày Nào Đó (那一天) Listen Album

1.715

3

Ai Đó (某某)

Dương Khôn

4:05
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Đỗ Thu; Album: Into Heart Era (走进心时代) 20083753 (2014) Listen Album

2.729

4

4:22
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Mỗi Người Một Khúc Thành Danh (一人一首成名曲) CD8 (2004) Listen Album

1.861

5

Cô Ấy (她) (Live)

Mã Thượng Hựu; Dương Khôn

3:52
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Mã Thượng Hựu; Album: Into Heart Era (走进心时代) 20083753 (2014) Listen Album

3.155

6

4:12
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Một Ngày Nào Đó (那一天) Listen Album

619

7

Yếu Đuối (脆弱)

Dương Khôn

4:39
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Một Ngày Nào Đó (那一天) Listen Album

564

8

Some Day

Dương Khôn

3:58
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Một Ngày Nào Đó (那一天) Listen Album

518

9

5:01
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Dương Khôn; Album: Một Ngày Nào Đó (那一天) Listen Album

656

10

Thế Thân (替身)

Dương Khôn

3:57
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Một Ngày Nào Đó (那一天) Listen Album

506

11

4:03
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Một Ngày Nào Đó (那一天) Listen Album

428

12

3:30
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Một Ngày Nào Đó (那一天) Listen Album

459

13

4:48
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Một Ngày Nào Đó (那一天) Listen Album

565

14

5:06
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Một Ngày Nào Đó (那一天) Listen Album

470

15

4:37
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Disco (2010) Listen Album

605

16

Sân Ga (站台)

Dương Khôn

4:40
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Disco (2010) Listen Album

743

17

3:55
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Disco (2010) Listen Album

441

18

4:28
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Disco (2010) Listen Album

441

19

Oh Carol

Dương Khôn

3:41
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Disco (2010) Listen Album

520

20

3:13
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Disco (2010) Listen Album

538

21

Tuổi Trẻ (年轻人)

Dương Khôn

4:02
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Disco (2010) Listen Album

650

22

4:24
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Disco (2010) Listen Album

440

23

5:02
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Disco (2010) Listen Album

342

Beat

4:05
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Disco (2010) Listen Album

314

Beat

Sân Ga (站台)

Dương Khôn

4:21
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Disco (2010) Listen Album

469

Album: Dương Khôn
Đêm Nay Anh 20 Tuổi (今夜二十岁) (2014)
Dương Khôn; Quách Thái Khiết
Lossless
Một Ngày Nào Đó (那一天)
Dương Khôn
Lossless
Into Heart Era (走进心时代) 20083753 (2014)
Dương Khôn
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)