Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Dương Khôn
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Đáp Án (答案)

Dương Khôn; Quách Thái Khiết

3:51
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Đêm Nay Anh 20 Tuổi (今夜二十岁) (2014) Listen Album

7.689

2

4:22
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Mỗi Người Một Khúc Thành Danh (一人一首成名曲) CD8 (2004) Listen Album

1.803

3

4:12
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Một Ngày Nào Đó (那一天) Listen Album

598

4

Yếu Đuối (脆弱)

Dương Khôn

4:39
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Một Ngày Nào Đó (那一天) Listen Album

542

5

5:10
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Một Ngày Nào Đó (那一天) Listen Album

1.607

6

Some Day

Dương Khôn

3:58
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Một Ngày Nào Đó (那一天) Listen Album

509

7

5:01
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Dương Khôn; Album: Một Ngày Nào Đó (那一天) Listen Album

636

8

Thế Thân (替身)

Dương Khôn

3:57
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Một Ngày Nào Đó (那一天) Listen Album

493

9

4:03
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Một Ngày Nào Đó (那一天) Listen Album

414

10

3:30
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Một Ngày Nào Đó (那一天) Listen Album

446

11

4:48
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Một Ngày Nào Đó (那一天) Listen Album

550

12

5:06
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Một Ngày Nào Đó (那一天) Listen Album

456

13

4:37
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Disco (2010) Listen Album

582

14

Sân Ga (站台)

Dương Khôn

4:40
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Disco (2010) Listen Album

726

15

3:55
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Disco (2010) Listen Album

426

16

4:28
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Disco (2010) Listen Album

429

17

Oh Carol

Dương Khôn

3:41
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Disco (2010) Listen Album

495

18

3:13
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Disco (2010) Listen Album

527

19

Tuổi Trẻ (年轻人)

Dương Khôn

4:02
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Disco (2010) Listen Album

631

20

4:24
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Disco (2010) Listen Album

423

21

5:02
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Disco (2010) Listen Album

322

Beat

4:05
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Disco (2010) Listen Album

267

Beat

Sân Ga (站台)

Dương Khôn

4:21
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Disco (2010) Listen Album

464

Beat

3:50
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Disco (2010) Listen Album

136

Beat

3:59
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Disco (2010) Listen Album

165

Album: Dương Khôn
Đêm Nay Anh 20 Tuổi (今夜二十岁) (2014)
Dương Khôn; Quách Thái Khiết
Lossless
Mỗi Người Một Khúc Thành Danh (一人一首成名曲) CD8 (2004)
Dương Khôn
Lossless
Một Ngày Nào Đó (那一天)
Dương Khôn
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)