Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Dương Khôn
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

Beat

Oh Carol

Dương Khôn

3:41
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Disco (2010) Listen Album

215

Beat

Tuổi Trẻ (年轻人)

Dương Khôn

4:02
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Disco (2010) Listen Album

279

Beat

4:46
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Disco (2010) Listen Album

138

54

4:18
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Đêm Nay Anh 20 Tuổi (今夜二十岁) (2014) Listen Album

437

55

4:13
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Đêm Nay Anh 20 Tuổi (今夜二十岁) (2014) Listen Album

270

56

Em Đi Rồi (你走后)

Dương Khôn

4:13
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Đêm Nay Anh 20 Tuổi (今夜二十岁) (2014) Listen Album

226

57

5:19
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Đêm Nay Anh 20 Tuổi (今夜二十岁) (2014) Listen Album

371

58

We Together

Dương Khôn

3:33
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Đêm Nay Anh 20 Tuổi (今夜二十岁) (2014) Listen Album

360

59

4:32
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Dương Khôn

78

60

2:10
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Dương Khôn

190

Beat

3:57
Lossless

Playback -> Hoa

Pei Yu; Lưu Phượng Dao; Album: Sinh Ra Để Tự Do Để Yêu (天生爱自由) (Single) (2020) Listen Album

1

Beat

4:07
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Trú Lưu Sao Trời (驻留星空) (Single) (2020) Listen Album

1

Beat

Hoa Trong Mộng (梦里花) (Live)

Dương Khôn; Tiêu Kính Đằng; Trương Á Đông; CORSAK Hồ Mộng Chu; Hồ Vũ Đồng

4:49
Lossless

Playback -> Hoa

Ngô Dịch Vĩ; Tiểu Vương Tử; Hoa Luân; Hồ Mộng Chu; Album: Ban Nhạc Tia Chớp EP10 (闪光的乐队 第10期) (2022) Listen Album

1

64

Bài Hát Không Tồn Tại Trên Thế Giới Này (世界上不存在的歌) (Live)

Dương Khôn; Đường Hán Tiêu; Lương Long; Trương Á Đông; Ngô Mạc Sầu; Mã Bá Khiên

2:15
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Dương Khánh; Triệu Anh Tuấn; A Loạn; Album: Ban Nhạc Tia Chớp EP11 (闪光的乐队 第11期) (2022) Listen Album

1

65

Tìm Lại Chính Mình (找自己) (Live)

Ngô Mạc Sầu; Mã Bá Khiên; Dương Khôn; Lương Long; Trương Á Đông; Đường Hán Tiêu

1:56
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Đào Triết; Trương Á Đông; Album: Ban Nhạc Tia Chớp EP11 (闪光的乐队 第11期) (2022) Listen Album

1

66

Vận Mệnh (命运) (Live)

Lương Long; Dương Khôn; Trương Á Đông; Đường Hán Tiêu; Ngô Mạc Sầu; Mã Bá Khiên

3:13
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lương Long; Nhị Thủ Mân Côi Nhạc Đội; Album: Ban Nhạc Tia Chớp EP11 (闪光的乐队 第11期) (2022) Listen Album

1

Beat

Bài Hát Không Tồn Tại Trên Thế Giới Này (世界上不存在的歌) (Live)

Dương Khôn; Đường Hán Tiêu; Lương Long; Trương Á Đông; Ngô Mạc Sầu; Mã Bá Khiên

2:15
Lossless

Playback -> Hoa

Dương Khánh; Triệu Anh Tuấn; A Loạn; Album: Ban Nhạc Tia Chớp EP11 (闪光的乐队 第11期) (2022) Listen Album

1

Beat

Tìm Lại Chính Mình (找自己) (Live)

Ngô Mạc Sầu; Mã Bá Khiên; Dương Khôn; Lương Long; Trương Á Đông; Đường Hán Tiêu

1:56
Lossless

Playback -> Hoa

Đào Triết; Trương Á Đông; Album: Ban Nhạc Tia Chớp EP11 (闪光的乐队 第11期) (2022) Listen Album

1

Beat

Vận Mệnh (命运) (Live)

Lương Long; Dương Khôn; Trương Á Đông; Đường Hán Tiêu; Ngô Mạc Sầu; Mã Bá Khiên

3:13
Lossless

Playback -> Hoa

Lương Long; Nhị Thủ Mân Côi Nhạc Đội; Album: Ban Nhạc Tia Chớp EP11 (闪光的乐队 第11期) (2022) Listen Album

1

70

4:35
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Trần Chấn; Dương Khôn; Tiết Phong; Album: Khúc Cuối Sông Tình (爱河尽处) (Single) (2022) Listen Album

1

71

Khúc Cuối Sông Tình (爱河尽处) (Live)

Dương Khôn; Trương Á Đông

5:02
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Trần Chấn; Dương Khôn; Tiết Phong; Album: Ban Nhạc Tia Chớp EP12 (闪光的乐队 第12期) (2022) Listen Album

1

72

Cùng Họ (同姓)

Dương Khôn

5:27
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Đổng Ngọc Phương; Dương Khôn; Tống Duệ; Sâm Tuấn Chi; Album: Cùng Họ (同姓) (Single) (2022) Listen Album

1

Beat

5:38
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Không Thành (空城) (2022 Toàn Thể Miễn Ức Bản / 2022全体免抑版) (Single) (2022) Listen Album

1

74

3:47
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lương Mang; Dương Khôn; Tống Duệ; Album: Tôi Yêu Bắc Kinh, Thượng Hải Và Quảng Châu (我爱北上广) (Single) (2022) Listen Album

0

75

2:56
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Vọng Xuyên Thu Thủy (望穿秋水) (2021) Listen Album

9

Album: Dương Khôn
Disco (2010)
Dương Khôn
Lossless
Đêm Nay Anh 20 Tuổi (今夜二十岁) (2014)
Dương Khôn
Lossless
Sinh Ra Để Tự Do Để Yêu (天生爱自由) (Single) (2020)
Dương Khôn
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)