Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Dark Tranquillity
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

The Grandest Acusation

Dark Tranquillity

4:55
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: We Are The Void (Tour Edition) 9979550 (2011) Listen Album

192

Beat

Ex Nihilo

Dark Tranquillity

4:30
Lossless

Playback -> US-UK

Mikael Stanne; Album: Damage Done (Band Anniversary Edition) (Digitally Remastered) 997920-2 (2009) Listen Album

155

3

Haven

Dark Tranquillity

3:30
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: Haven (Band Anniversary Edition) (Digitally Remastered) 997919-2 (2009) Listen Album

319

4

Weight Of The End

Dark Tranquillity

4:55
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: Construct (U.S. Limited Edition) 9037-2 (2013) Listen Album

206

5

Beyond Enlightenment

Dark Tranquility

4:47
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

54

6

Constant

Dark Tranquility

3:03
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

104

7

Damage Done

Dark Tranquility

3:23
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

98

8

Ex Nihilo

Dark Tranquility

2:05
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

72

9

Hedon

Dark Tranquility

5:38
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

51

10

Hours Passed In Exile

Dark Tranquility

4:58
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

68

11

In Sight

Dark Tranquility

4:39
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

81

12

Insanity's Crescendo

Dark Tranquility

6:52
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

277

13

Punish My Heaven

Dark Tranquility

4:42
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

158

14

The Gallery

Dark Tranquility

4:06
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

171

15

The Poison Well

Dark Tranquility

4:08
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

Mikael Stanne

125

16

The Treason Wall

Dark Tranquility

3:35
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

59

17

Tongues

Dark Tranquility

4:54
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

91

18

Vernal Awakening

Dark Tranquility

5:21
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

87

19

White Noise_Black Silence

Dark Tranquility

4:14
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

80

20

Atom Heart 243.5

Dark Tranquility

4:01
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

81

21

Cornered

Dark Tranquility

3:59
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

94

22

Dissolution Factor Red

Dark Tranquility

2:08
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

79

23

Dreamlore Degenerate

Dark Tranquility

2:45
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

49

24

Format C: For Cortex

Dark Tranquility

4:32
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

63

25

Misery In Me

Dark Tranquility

4:12
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

59

Album: Dark Tranquillity
We Are The Void (Tour Edition) 9979550 (2011)
Dark Tranquillity
Lossless
Damage Done (Band Anniversary Edition) (Digitally Remastered) 997920-2 (2009)
Dark Tranquillity
Lossless
Haven (Band Anniversary Edition) (Digitally Remastered) 997919-2 (2009)
Dark Tranquillity
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)