Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Dark Tranquillity
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Encircled

Dark Tranquillity

3:32
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Mikael Stanne; Album: Atoma (Deluxe Edition) 88985374242 (2016) Listen Album

86

2

Shadow In Our Blood

Dark Tranquillity

3:46
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: We Are The Void (Tour Edition) 9979550 (2011) Listen Album

226

3

In My Absence

Dark Tranquillity

4:46
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: We Are The Void (Tour Edition) 9979550 (2011) Listen Album

276

4

The Grandest Acusation

Dark Tranquillity

4:55
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: We Are The Void (Tour Edition) 9979550 (2011) Listen Album

207

5

Arkhangelsk

Dark Tranquillity

3:56
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: We Are The Void (Tour Edition) 9979550 (2011) Listen Album

197

6

Zero Distance

Dark Tranquillity

4:30
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: We Are The Void (Tour Edition) 9979550 (2011) Listen Album

202

7

Out Of Gravity

Dark Tranquillity

4:32
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: We Are The Void (Tour Edition) 9979550 (2011) Listen Album

157

8

To Where Fires Cannot Feed

Dark Tranquility

3:51
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquility; Album: We Are The Void (Tour Edition) 9979550 (2011) Listen Album

155

9

The Bow And The Arrow

Dark Tranquillity

3:53
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: We Are The Void (Tour Edition) 9979550 (2011) Listen Album

181

10

For Broken Words

Dark Tranquility

4:34
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: Construct (U.S. Limited Edition) 9037-2 (2013) Listen Album

253

11

Uniformity

Dark Tranquility

5:30
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: Construct (U.S. Limited Edition) 9037-2 (2013) Listen Album

318

12

Apathetic

Dark Tranquillity

3:29
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: Construct (U.S. Limited Edition) 9037-2 (2013) Listen Album

210

13

Endtime Hearts

Dark Tranquillity

3:58
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: Construct (U.S. Limited Edition) 9037-2 (2013) Listen Album

212

14

Forward Momentum

Dark Tranquillity

3:40
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Mikael Stanne; Album: Atoma (Deluxe Edition) 88985374242 (2016) Listen Album

143

15

Force Of Hand

Dark Tranquillity

4:22
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Mikael Stanne; Album: Atoma (Deluxe Edition) 88985374242 (2016) Listen Album

75

16

Clearing Skies

Dark Tranquillity

3:33
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Mikael Stanne; Album: Atoma (Deluxe Edition) 88985374242 (2016) Listen Album

104

17

Merciless Fate

Dark Tranquillity

4:22
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Mikael Stanne; Album: Atoma (Deluxe Edition) 88985374242 (2016) Listen Album

66

18

Iridium

Dark Tranquillity

6:43
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: We Are The Void (Tour Edition) 9979550 (2011) Listen Album

409

19

Dream Oblivion

Dark Tranquillity

3:48
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: We Are The Void (Tour Edition) 9979550 (2011) Listen Album

206

20

The Fatalist

Dark Tranquillity

4:32
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: We Are The Void (Tour Edition) 9979550 (2011) Listen Album

262

21

At The Point Of Ignition

Dark Tranquillity

3:52
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: We Are The Void (Tour Edition) 9979550 (2011) Listen Album

211

22

Her Silent Language

Dark Tranquillity

3:33
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: We Are The Void (Tour Edition) 9979550 (2011) Listen Album

229

23

I Am The Void

Dark Tranquillity

4:00
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: We Are The Void (Tour Edition) 9979550 (2011) Listen Album

221

24

Surface The Infinite

Dark Tranquillity

3:50
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: We Are The Void (Tour Edition) 9979550 (2011) Listen Album

171

Beat

Star Of Nothingness

Dark Tranquillity

2:06
Lossless

Playback -> US-UK

Dark Tranquillity; Album: We Are The Void (Tour Edition) 9979550 (2011) Listen Album

185

Album: Dark Tranquillity
Atoma (Deluxe Edition) 88985374242 (2016)
Dark Tranquillity
Lossless
We Are The Void (Tour Edition) 9979550 (2011)
Dark Tranquillity
Lossless
Construct (U.S. Limited Edition) 9037-2 (2013)
Dark Tranquility
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)