Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Dark Tranquillity
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Auctioned

Dark Tranquillity

6:08
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: Projector (1999) Listen Album

554

2

Haven

Dark Tranquillity

3:30
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: Haven (Band Anniversary Edition) (Digitally Remastered) 997919-2 (2009) Listen Album

325

3

Fabric

Dark Tranquillity

3:54
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: Haven (Band Anniversary Edition) (Digitally Remastered) 997919-2 (2009) Listen Album

220

4

The Same

Dark Tranquillity

3:09
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: Haven (Band Anniversary Edition) (Digitally Remastered) 997919-2 (2009) Listen Album

179

5

Rundown

Dark Tranquillity

3:51
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: Haven (Band Anniversary Edition) (Digitally Remastered) 997919-2 (2009) Listen Album

166

6

Insanity's Crescendo

Dark Tranquillity

6:52
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Mind's I (Reissued) 8261-2 (2005) Listen Album

74

7

Beyond Enlightenment

Dark Tranquility

4:47
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

54

8

Constant

Dark Tranquility

3:03
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

104

9

Damage Done

Dark Tranquility

3:23
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

98

10

Ex Nihilo

Dark Tranquility

2:05
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

72

11

Hedon

Dark Tranquility

5:38
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

51

12

Hours Passed In Exile

Dark Tranquility

4:58
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

68

13

In Sight

Dark Tranquility

4:39
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

81

14

Insanity's Crescendo

Dark Tranquility

6:52
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

277

15

Punish My Heaven

Dark Tranquility

4:42
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

158

16

The Gallery

Dark Tranquility

4:06
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

176

17

The Poison Well

Dark Tranquility

4:08
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

Mikael Stanne

125

18

The Treason Wall

Dark Tranquility

3:35
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

59

19

Tongues

Dark Tranquility

4:54
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

91

20

Vernal Awakening

Dark Tranquility

5:21
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

87

21

White Noise_Black Silence

Dark Tranquility

4:14
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

80

22

Atom Heart 243.5

Dark Tranquility

4:01
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

81

23

Cornered

Dark Tranquility

3:59
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

94

24

Dissolution Factor Red

Dark Tranquility

2:08
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

79

25

Dreamlore Degenerate

Dark Tranquility

2:45
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

49

Album: Dark Tranquillity
Haven (Band Anniversary Edition) (Digitally Remastered) 997919-2 (2009)
Dark Tranquillity
Lossless
The Mind's I (Reissued) 8261-2 (2005)
Dark Tranquillity
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)