Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Dark Tranquillity
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Monochromatic Stains

Dark Tranquillity

3:37
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Mikael Stanne; Album: Damage Done (Band Anniversary Edition) (Digitally Remastered) 997920-2 (2009) Listen Album

365

2

Auctioned

Dark Tranquillity

6:08
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: Projector (1999) Listen Album

565

3

Her Silent Language

Dark Tranquillity

3:33
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: We Are The Void (Tour Edition) 9979550 (2011) Listen Album

220

4

Lost To Apathy

Dark Tranquillity

4:34
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: Character 77603-8 (2005) Listen Album

410

5

Therein

Dark Tranquillity

5:54
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Projector (Band Anniversary Edition) (Digitally Remastered) 9979182 (2009) Listen Album

360

6

On Your Time

Dark Tranquillity

5:37
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: Projector (Band Anniversary Edition) (Digitally Remastered) 9979182 (2009) Listen Album

339

7

The Science Of Noise

Dark Tranquility

3:45
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: Construct (U.S. Limited Edition) 9037-2 (2013) Listen Album

286

8

Insanity's Crescendo

Dark Tranquillity

6:52
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Mind's I (Reissued) 8261-2 (2005) Listen Album

79

9

Atoma

Dark Tranquillity

4:19
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Mikael Stanne; Album: Atoma (Deluxe Edition) 88985374242 (2016) Listen Album

184

10

Forward Momentum

Dark Tranquillity

3:40
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Mikael Stanne; Album: Atoma (Deluxe Edition) 88985374242 (2016) Listen Album

124

11

Iridium

Dark Tranquillity

6:43
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: We Are The Void (Tour Edition) 9979550 (2011) Listen Album

398

12

Beyond Enlightenment

Dark Tranquility

4:47
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

54

13

Constant

Dark Tranquility

3:03
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

104

14

Damage Done

Dark Tranquility

3:23
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

98

15

Ex Nihilo

Dark Tranquility

2:05
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

72

16

Hedon

Dark Tranquility

5:38
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

57

17

Hours Passed In Exile

Dark Tranquility

4:58
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

68

18

In Sight

Dark Tranquility

4:39
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

82

19

Insanity's Crescendo

Dark Tranquility

6:52
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

281

20

Punish My Heaven

Dark Tranquility

4:42
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

158

21

The Gallery

Dark Tranquility

4:06
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

176

22

The Poison Well

Dark Tranquility

4:08
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

Mikael Stanne

127

23

The Treason Wall

Dark Tranquility

3:35
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

61

24

Tongues

Dark Tranquility

4:54
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

93

25

Vernal Awakening

Dark Tranquility

5:21
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

89

Album: Dark Tranquillity
Damage Done (Band Anniversary Edition) (Digitally Remastered) 997920-2 (2009)
Dark Tranquillity
Lossless
We Are The Void (Tour Edition) 9979550 (2011)
Dark Tranquillity
Lossless
Character 77603-8 (2005)
Dark Tranquillity
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)