Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Diêu Bối Na
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Hoạ Tình (画情)

Diêu Bối Na

5:26
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hoạ Bì 2 OST (2012) Listen Album

8.345

2

Họa Tình (画情)

Diệu Bối Na

5:26
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

560

3

Hoạ Tình (畫情)

Diêu Bối Na

5:26
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hoạ Bì 2 (畫皮2) OST (2012) Listen Album

2.068

4

Phong Cảnh (风光)

Diêu Bối Na

3:55
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Phong Cảnh (风光) (2016) Listen Album

13

5

3:25
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Chân Hoàn Kiếm Hiệp Truyện (甄嬛传原声大碟) Listen Album

1.059

6

4:19
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Diêu Bối Na (姚贝娜) (2012) Listen Album

537

7

3:53
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Thiên Sinh Kiêu Ngạo (天生骄傲) (2015) Listen Album

2.830

8

2:48
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lưu Hoan; Thôi Thứ; Album: Chân Hoàn Kiếm Hiệp Truyện (甄嬛传原声大碟) Listen Album

2.162

9

Hoa Sen (采莲)

Diêu Bối Na

2:33
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Chân Hoàn Kiếm Hiệp Truyện (甄嬛传原声大碟) Listen Album

869

10

4:32
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Diêu Bối Na (姚贝娜) (2012) Listen Album

297

11

3:40
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tuyển Tập Nhạc Phim Của Diêu Bối Na (影视主题曲) (2014) Listen Album

21.974

12

2:48
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tuyển Tập Nhạc Phim Của Diêu Bối Na (影视主题曲) (2014) Listen Album

1.012

13

Cá (鱼)

Diêu Bối Na

5:06
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

(2014)

779

14

Tâm Hoả (心火)

Diêu Bối Na

4:23
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Một Nửa Trong Tôi (1/2的我) (2013) Listen Album

12

15

Bồ Tát (菩萨蛮)

Diêu Bối Na

2:48
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Chân Hoàn Kiếm Hiệp Truyện (甄嬛传原声大碟) Listen Album

942

16

Áo Tơ Vàng (金缕衣)

Diêu Bối Na

1:49
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Chân Hoàn Kiếm Hiệp Truyện (甄嬛传原声大碟) Listen Album

603

17

5:26
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tuyển Tập Nhạc Phim Của Diêu Bối Na (影视主题曲) (2014) Listen Album

3.820

18

5:11
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tuyển Tập Nhạc Phim Của Diêu Bối Na (影视主题曲) (2014) Listen Album

1.537

19

3:55
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Diêu Bối Na (姚贝娜) (2012) Listen Album

543

20

3:32
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Diêu Bối Na (姚贝娜) (2012) Listen Album

579

21

4:14
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Diêu Bối Na (姚贝娜) (2012) Listen Album

539

22

4:19
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Diêu Bối Na (姚贝娜) (2012) Listen Album

1.212

23

2:48
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

217

Kiếp Hồng Nhan (紅顏劫) - Diêu Bối Na

2:16
HD 720p

Video Clip -> Hoa

1.367

Beat

1:24
320kbps

Playback -> Hoa

Album: Hoạ Bì 2 OST (2012) Listen Album

414

Album: Diêu Bối Na
Hoạ Bì 2 OST (2012)
Diêu Bối Na
320kbps
Phong Cảnh (风光) (2016)
Diêu Bối Na
Lossless
Chân Hoàn Kiếm Hiệp Truyện (甄嬛传原声大碟)
Diêu Bối Na
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)