Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Diêu Bối Na
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Họa Tình (画情)

Diệu Bối Na

5:26
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

2.016

2

Hoạ Tình (画情)

Diêu Bối Na

5:26
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hoạ Bì 2 OST (2012) Listen Album

9.749

3

Hoạ Tình (畫情)

Diêu Bối Na

5:26
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hoạ Bì 2 (畫皮2) OST (2012) Listen Album

2.187

4

Phong Cảnh (风光)

Diêu Bối Na

3:55
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Phong Cảnh (风光) (2016) Listen Album

13

5

5:26
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tuyển Tập Nhạc Phim Của Diêu Bối Na (影视主题曲) (2014) Listen Album

3.849

6

Bồ Tát (菩萨蛮)

Diêu Bối Na

2:48
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Chân Hoàn Kiếm Hiệp Truyện (甄嬛传原声大碟) Listen Album

961

7

Hoa Sen (采莲)

Diêu Bối Na

2:33
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Chân Hoàn Kiếm Hiệp Truyện (甄嬛传原声大碟) Listen Album

890

8

3:40
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tuyển Tập Nhạc Phim Của Diêu Bối Na (影视主题曲) (2014) Listen Album

21.988

9

Khổng Tước (孔雀)

Diêu Bối Na

4:11
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tuyển Tập Nhạc Phim Của Diêu Bối Na (影视主题曲) (2014) Listen Album

1.005

10

4:32
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Diêu Bối Na (姚贝娜) (2012) Listen Album

297

11

3:32
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Diêu Bối Na (姚贝娜) (2012) Listen Album

591

12

Cá (鱼)

Diêu Bối Na

5:06
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

(2014)

792

13

4:17
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Một Nửa Trong Tôi (1/2的我) (2013) Listen Album

3

Beat

1:24
320kbps

Playback -> Hoa

Album: Hoạ Bì 2 OST (2012) Listen Album

425

15

3:25
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Chân Hoàn Kiếm Hiệp Truyện (甄嬛传原声大碟) Listen Album

1.110

16

2:48
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lưu Hoan; Thôi Thứ; Album: Chân Hoàn Kiếm Hiệp Truyện (甄嬛传原声大碟) Listen Album

2.267

17

Áo Tơ Vàng (金缕衣)

Diêu Bối Na

1:49
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Chân Hoàn Kiếm Hiệp Truyện (甄嬛传原声大碟) Listen Album

615

18

2:48
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tuyển Tập Nhạc Phim Của Diêu Bối Na (影视主题曲) (2014) Listen Album

1.030

19

3:25
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tuyển Tập Nhạc Phim Của Diêu Bối Na (影视主题曲) (2014) Listen Album

790

20

5:11
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tuyển Tập Nhạc Phim Của Diêu Bối Na (影视主题曲) (2014) Listen Album

1.545

21

2:13
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tuyển Tập Nhạc Phim Của Diêu Bối Na (影视主题曲) (2014) Listen Album

509

22

4:19
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Diêu Bối Na (姚贝娜) (2012) Listen Album

538

23

4:00
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Diêu Bối Na (姚贝娜) (2012) Listen Album

295

24

3:55
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Diêu Bối Na (姚贝娜) (2012) Listen Album

543

25

4:14
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Diêu Bối Na (姚贝娜) (2012) Listen Album

540

Album: Diêu Bối Na
Hoạ Bì 2 OST (2012)
Diêu Bối Na
320kbps
Phong Cảnh (风光) (2016)
Diêu Bối Na
Lossless
Tuyển Tập Nhạc Phim Của Diêu Bối Na (影视主题曲) (2014)
Diêu Bối Na
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)