Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Diêu Bối Na
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Họa Tình (画情)

Diệu Bối Na

5:26
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

1.010

2

Hoạ Tình (画情)

Diêu Bối Na

5:26
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hoạ Bì 2 OST (2012) Listen Album

8.882

3

Hoạ Tình (畫情)

Diêu Bối Na

5:26
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hoạ Bì 2 (畫皮2) OST (2012) Listen Album

2.118

4

Phong Cảnh (风光)

Diêu Bối Na

3:55
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Phong Cảnh (风光) (2016) Listen Album

13

5

3:25
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Chân Hoàn Kiếm Hiệp Truyện (甄嬛传原声大碟) Listen Album

1.075

6

Bồ Tát (菩萨蛮)

Diêu Bối Na

2:48
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Chân Hoàn Kiếm Hiệp Truyện (甄嬛传原声大碟) Listen Album

950

7

2:48
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lưu Hoan; Thôi Thứ; Album: Chân Hoàn Kiếm Hiệp Truyện (甄嬛传原声大碟) Listen Album

2.211

8

Hoa Sen (采莲)

Diêu Bối Na

2:33
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Chân Hoàn Kiếm Hiệp Truyện (甄嬛传原声大碟) Listen Album

869

9

3:40
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tuyển Tập Nhạc Phim Của Diêu Bối Na (影视主题曲) (2014) Listen Album

21.976

10

2:48
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tuyển Tập Nhạc Phim Của Diêu Bối Na (影视主题曲) (2014) Listen Album

1.018

11

4:32
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Diêu Bối Na (姚贝娜) (2012) Listen Album

297

12

3:32
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Diêu Bối Na (姚贝娜) (2012) Listen Album

584

13

3:53
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Thiên Sinh Kiêu Ngạo (天生骄傲) (2015) Listen Album

2.907

14

4:17
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Một Nửa Trong Tôi (1/2的我) (2013) Listen Album

3

15

Áo Tơ Vàng (金缕衣)

Diêu Bối Na

1:49
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Chân Hoàn Kiếm Hiệp Truyện (甄嬛传原声大碟) Listen Album

604

16

5:26
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tuyển Tập Nhạc Phim Của Diêu Bối Na (影视主题曲) (2014) Listen Album

3.824

17

3:25
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tuyển Tập Nhạc Phim Của Diêu Bối Na (影视主题曲) (2014) Listen Album

790

18

5:11
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tuyển Tập Nhạc Phim Của Diêu Bối Na (影视主题曲) (2014) Listen Album

1.538

19

2:13
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tuyển Tập Nhạc Phim Của Diêu Bối Na (影视主题曲) (2014) Listen Album

509

20

4:19
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Diêu Bối Na (姚贝娜) (2012) Listen Album

538

21

4:00
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Diêu Bối Na (姚贝娜) (2012) Listen Album

295

22

3:55
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Diêu Bối Na (姚贝娜) (2012) Listen Album

543

23

4:14
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Diêu Bối Na (姚贝娜) (2012) Listen Album

540

24

4:19
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Diêu Bối Na (姚贝娜) (2012) Listen Album

1.216

25

2:48
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

219

Album: Diêu Bối Na
Hoạ Bì 2 OST (2012)
Diêu Bối Na
320kbps
Phong Cảnh (风光) (2016)
Diêu Bối Na
Lossless
Chân Hoàn Kiếm Hiệp Truyện (甄嬛传原声大碟)
Diêu Bối Na
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)