Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Diêu Bối Na
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

26

2:51
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tuyển Tập Nhạc Phim Của Diêu Bối Na (影视主题曲) (2014) Listen Album

694

27

Hoa Sen (采莲)

Diêu Bối Na

2:33
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tuyển Tập Nhạc Phim Của Diêu Bối Na (影视主题曲) (2014) Listen Album

664

28

5:11
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tuyển Tập Nhạc Phim Của Diêu Bối Na (影视主题曲) (2014) Listen Album

1.520

29

Nhớ Anh (想念)

Diêu Bối Na

5:23
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tuyển Tập Nhạc Phim Của Diêu Bối Na (影视主题曲) (2014) Listen Album

670

30

Quên (忘记)

Diêu Bối Na

6:24
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tuyển Tập Nhạc Phim Của Diêu Bối Na (影视主题曲) (2014) Listen Album

768

31

2:13
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tuyển Tập Nhạc Phim Của Diêu Bối Na (影视主题曲) (2014) Listen Album

498

32

4:06
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Thiên Hạ Bình An (天下平安) (Single) (2014) Listen Album

267

Hoạ Tình (画情) - Diêu Bối Na

Hoạ Tình (画情)

Diêu Bối Na

5:29
HD 1080p

Video Clip -> Hoa

406

34

4:32
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Diêu Bối Na (姚贝娜) (2012) Listen Album

296

35

4:19
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Diêu Bối Na (姚贝娜) (2012) Listen Album

509

36

4:00
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Diêu Bối Na (姚贝娜) (2012) Listen Album

287

37

3:55
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Diêu Bối Na (姚贝娜) (2012) Listen Album

504

38

Sen (莲)

Diêu Bối Na

4:37
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Diêu Bối Na (姚贝娜) (2012) Listen Album

253

39

5:21
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Diêu Bối Na (姚贝娜) (2012) Listen Album

218

40

4:48
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Diêu Bối Na (姚贝娜) (2012) Listen Album

209

41

4:41
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Diêu Bối Na (姚贝娜) (2012) Listen Album

236

42

Hoạ Tình (画情)

Diêu Bối Na

5:26
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

(2012)

2.027

43

4:22
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

(2015)

127

44

3.12

Diêu Bối Na

3:46
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Thiên Sinh Kiêu Ngạo (天生骄傲) (2015) Listen Album

323

45

12.18

Diêu Bối Na

4:40
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Thiên Sinh Kiêu Ngạo (天生骄傲) (2015) Listen Album

280

46

2:56
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Thiên Sinh Kiêu Ngạo (天生骄傲) (2015) Listen Album

293

47

Hai Người (两个你)

Diêu Bối Na

4:08
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Thiên Sinh Kiêu Ngạo (天生骄傲) (2015) Listen Album

219

48

Ánh Sáng (光)

Diêu Bối Na

3:48
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Thiên Sinh Kiêu Ngạo (天生骄傲) (2015) Listen Album

282

49

4:39
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Thiên Sinh Kiêu Ngạo (天生骄傲) (2015) Listen Album

382

50

Chiếc Nhẫn (戒指)

Diêu Bối Na

4:34
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Thiên Sinh Kiêu Ngạo (天生骄傲) (2015) Listen Album

220

Album: Diêu Bối Na
Tuyển Tập Nhạc Phim Của Diêu Bối Na (影视主题曲) (2014)
Diêu Bối Na
Lossless
Thiên Hạ Bình An (天下平安) (Single) (2014)
Diêu Bối Na
320kbps
Diêu Bối Na (姚贝娜) (2012)
Diêu Bối Na
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)