Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Diêu Bối Na
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

26

Bồ Tát (菩萨蛮)

Diêu Bối Na

2:48
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tuyển Tập Nhạc Phim Của Diêu Bối Na (影视主题曲) (2014) Listen Album

644

27

4:43
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tuyển Tập Nhạc Phim Của Diêu Bối Na (影视主题曲) (2014) Listen Album

675

28

2:51
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tuyển Tập Nhạc Phim Của Diêu Bối Na (影视主题曲) (2014) Listen Album

684

29

Hoa Sen (采莲)

Diêu Bối Na

2:33
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tuyển Tập Nhạc Phim Của Diêu Bối Na (影视主题曲) (2014) Listen Album

658

30

Quên (忘记)

Diêu Bối Na

6:24
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tuyển Tập Nhạc Phim Của Diêu Bối Na (影视主题曲) (2014) Listen Album

758

31

2:13
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tuyển Tập Nhạc Phim Của Diêu Bối Na (影视主题曲) (2014) Listen Album

493

32

4:06
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Thiên Hạ Bình An (天下平安) (Single) (2014) Listen Album

253

Hoạ Tình (画情) - Diêu Bối Na

Hoạ Tình (画情)

Diêu Bối Na

5:29
HD 1080p

Video Clip -> Hoa

401

34

4:32
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Diêu Bối Na (姚贝娜) (2012) Listen Album

291

35

4:00
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Diêu Bối Na (姚贝娜) (2012) Listen Album

285

36

3:55
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Diêu Bối Na (姚贝娜) (2012) Listen Album

488

37

Sen (莲)

Diêu Bối Na

4:37
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Diêu Bối Na (姚贝娜) (2012) Listen Album

242

38

5:21
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Diêu Bối Na (姚贝娜) (2012) Listen Album

212

39

3:32
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Diêu Bối Na (姚贝娜) (2012) Listen Album

544

40

4:48
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Diêu Bối Na (姚贝娜) (2012) Listen Album

202

41

4:14
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Diêu Bối Na (姚贝娜) (2012) Listen Album

506

42

4:41
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Diêu Bối Na (姚贝娜) (2012) Listen Album

234

43

Hoạ Tình (画情)

Diêu Bối Na

5:26
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

(2012)

2.013

44

4:22
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

(2015)

121

45

3.12

Diêu Bối Na

3:46
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Thiên Sinh Kiêu Ngạo (天生骄傲) (2015) Listen Album

320

46

12.18

Diêu Bối Na

4:40
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Thiên Sinh Kiêu Ngạo (天生骄傲) (2015) Listen Album

271

47

2:56
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Thiên Sinh Kiêu Ngạo (天生骄傲) (2015) Listen Album

288

48

Hai Người (两个你)

Diêu Bối Na

4:08
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Thiên Sinh Kiêu Ngạo (天生骄傲) (2015) Listen Album

216

49

Ánh Sáng (光)

Diêu Bối Na

3:48
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Thiên Sinh Kiêu Ngạo (天生骄傲) (2015) Listen Album

281

50

4:39
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Thiên Sinh Kiêu Ngạo (天生骄傲) (2015) Listen Album

369

Album: Diêu Bối Na
Tuyển Tập Nhạc Phim Của Diêu Bối Na (影视主题曲) (2014)
Diêu Bối Na
Lossless
Thiên Hạ Bình An (天下平安) (Single) (2014)
Diêu Bối Na
320kbps
Diêu Bối Na (姚贝娜) (2012)
Diêu Bối Na
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)