Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Diêu Bối Na
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

26

Bồ Tát (菩萨蛮)

Diêu Bối Na

2:48
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tuyển Tập Nhạc Phim Của Diêu Bối Na (影视主题曲) (2014) Listen Album

586

27

4:43
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tuyển Tập Nhạc Phim Của Diêu Bối Na (影视主题曲) (2014) Listen Album

622

28

2:51
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tuyển Tập Nhạc Phim Của Diêu Bối Na (影视主题曲) (2014) Listen Album

631

29

5:11
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tuyển Tập Nhạc Phim Của Diêu Bối Na (影视主题曲) (2014) Listen Album

1.433

30

Nhớ Anh (想念)

Diêu Bối Na

5:23
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tuyển Tập Nhạc Phim Của Diêu Bối Na (影视主题曲) (2014) Listen Album

614

31

Quên (忘记)

Diêu Bối Na

6:24
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tuyển Tập Nhạc Phim Của Diêu Bối Na (影视主题曲) (2014) Listen Album

702

32

2:13
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tuyển Tập Nhạc Phim Của Diêu Bối Na (影视主题曲) (2014) Listen Album

473

33

4:06
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Thiên Hạ Bình An (天下平安) (Single) (2014) Listen Album

245

Hoạ Tình (画情) - Diêu Bối Na

Hoạ Tình (画情)

Diêu Bối Na

5:29
HD 1080p

Video Clip -> Hoa

400

35

4:32
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Diêu Bối Na (姚贝娜) (2012) Listen Album

261

36

4:19
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Diêu Bối Na (姚贝娜) (2012) Listen Album

434

37

4:00
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Diêu Bối Na (姚贝娜) (2012) Listen Album

252

38

3:55
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Diêu Bối Na (姚贝娜) (2012) Listen Album

422

39

Sen (莲)

Diêu Bối Na

4:37
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Diêu Bối Na (姚贝娜) (2012) Listen Album

238

40

5:21
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Diêu Bối Na (姚贝娜) (2012) Listen Album

190

41

4:48
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Diêu Bối Na (姚贝娜) (2012) Listen Album

193

42

4:41
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Diêu Bối Na (姚贝娜) (2012) Listen Album

199

43

4:19
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Diêu Bối Na (姚贝娜) (2012) Listen Album

775

44

2:48
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

127

45

4:22
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

(2015)

114

46

3.12

Diêu Bối Na

3:46
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Thiên Sinh Kiêu Ngạo (天生骄傲) (2015) Listen Album

314

47

12.18

Diêu Bối Na

4:40
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Thiên Sinh Kiêu Ngạo (天生骄傲) (2015) Listen Album

254

48

2:56
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Thiên Sinh Kiêu Ngạo (天生骄傲) (2015) Listen Album

285

49

Hai Người (两个你)

Diêu Bối Na

4:08
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Thiên Sinh Kiêu Ngạo (天生骄傲) (2015) Listen Album

210

50

Ánh Sáng (光)

Diêu Bối Na

3:48
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Thiên Sinh Kiêu Ngạo (天生骄傲) (2015) Listen Album

274

Album: Diêu Bối Na
Tuyển Tập Nhạc Phim Của Diêu Bối Na (影视主题曲) (2014)
Diêu Bối Na
Lossless
Thiên Hạ Bình An (天下平安) (Single) (2014)
Diêu Bối Na
320kbps
Diêu Bối Na (姚贝娜) (2012)
Diêu Bối Na
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)