Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Doãn Tích Miên
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Tây Lâu Biệt Tự (西楼别序)

Doãn Tích Miên; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

3:47
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Loan Vô Miên; Tiêu Đằng; Fsy Tiểu Nặc; Album: Tây Lâu Biệt Tự (西楼别序) (EP) (2021) Listen Album

3.322

2

Ta Tên Trường An, Ngươi Tên Cố Lý (我叫长安, 你叫故里)

Doãn Tích Miên; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

3:29
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Ta Tên Trường An, Ngươi Tên Cố Lý (我叫长安,你叫故里) (2021) Listen Album

2.957

3

3:28
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Sa Đường; Phong Tử; Ái Tả Ca Đích Tiểu Điền; Album: Đem Những Kỉ Niệm Viết Thành Bài Hát (把想念写进歌里) (Single) (2022) Listen Album

5

Beat

Bóng Dáng Của Anh (他的影子)

Tiểu Điền Âm Nhạc Xã; Doãn Tích Miên

3:42
Lossless

Playback -> Hoa

Trương Nghệ Phỉ; Ngũ Uy; Album: Bóng Dáng Của Anh (他的影子) (Single) (2021) Listen Album

5

5

4:12
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lý Tinh Nguyệt; Ảnh Tử Bảo Bảo; Album: Tình Yêu Như Cuộc Sống Vĩnh Cửu (爱若永生) (Single) (2022) Listen Album

6

6

Hồng Mai Phi (红梅妃)

Doãn Tích Miên; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

3:47
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hồng Mai Phi (红梅妃) (2021) Listen Album

544

7

3:50
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Thu Ly; Mạc Khanh; HoranTeo; Album: Thu Sắc Nhập Họa Trục (秋色入画轴) (Single) (2022) Listen Album

6

8

Đi Đến Sao Trời (奔赴星空)

Doãn Tích Miên; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

3:23
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Cảnh Nghiêu; Nhị Tam Ngũ; Mã Tiểu Thiên; Album: Đi Đến Sao Trời (奔赴星空) (Single) (2021) Listen Album

380

9

3:42
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Hách Liên Minh; Nam Linh Tử; Châu Tường Vũ; Album: Xin Hỏi Tướng Quân (敢问将军) (Single) (2021) Listen Album

49

10

Vũ Miên (雨眠)

Doãn Tích Miên; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

3:45
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Thẩm Thu Ly; Ái Tả Ca Đích Tiểu Điền; Album: Vũ Miên (雨眠) (Single) (2022) Listen Album

4

Beat

Táng Hoa (葬花)

Doãn Tích Miên

3:49
Lossless

Playback -> Hoa

Thường Canh Sinh; Lôi Tráng; Trần Nguyên Bác; Album: Táng Hoa (葬花) (Single) (2021) Listen Album

18

12

3:13
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Thư Văn Hiên; Album: Biệt Thu Nguyệt (别秋月) (Single) (2022) Listen Album

4

13

Tương Linh (将伶)

Tiểu Điền Âm Nhạc Xã; Doãn Tích Miên

3:39
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Giang Sâm; A Tử Tương; Trần Nguyên Bác; Album: Tương Linh (将伶) (Single) (2021) Listen Album

7

14

Nhầm Lẫn Đèn Đường Với Ánh Trăng (错把路灯当月光)

Tiểu Điền Âm Nhạc Xã; Doãn Tích Miên

3:33
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Giang Sâm; Hạ Tử Linh; Phong Tử; Album: Nhầm Lẫn Đèn Đường Với Ánh Trăng (错把路灯当月光) (Single) (2021) Listen Album

105

15

Giang Thượng Vãn Phong Ngâm (江上晚风吟)

Tiểu Điền Âm Nhạc Xã; Doãn Tích Miên

3:48
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Giang Thượng Vãn Phong Ngâm (江上晚风吟) (Single) (2021) Listen Album

327

16

Linh Tê Nhất Điểm (灵犀一点)

Doãn Tích Miên; Liệt Liệt

4:15
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Kỳ An ; Linh Mộc Hàng Hải ; Hoàng Thi Phù ; Yêu Dương ; Viễn Đằng Trực Di ; Phùng Phàm ; Khương Hạc Niên ; Quý Tô Dương; Album: Phiên Xướng (翻唱) | Linh Tê Nhất Điểm (灵犀一点) (Single) (2022) Listen Album

28

17

Nhân Duyên (姻缘)

Chu Tiểu Nam; Doãn Tích Miên

4:40
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Thang Hóa Xương; Kiều Kiều Đích Ấu Nhi Viên; Mzf Tiểu Mộ; Vô Tình Sy; Trà Thi Sigrid; Album: Nhân Duyên (姻缘) (Single) (2022) Listen Album

5

18

3:32
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Cầu Cầu; Triệu Thảng Nhược; 192K Studio; Album: Hình Dạng Của Gió (风的形状) (Single) (2022) Listen Album

6

19

3:37
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Cảnh Nghiêu; Nhị Tam Ngũ; Hầu Giang Hạo; Lưu Tinh Vũ; Album: Tia Sáng Rơi Xuống Sinh Mệnh (落在生命里的光) (Single) (2021) Listen Album

28

20

3:06
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Âm Dung Tam Hỉ; Ái Tả Ca Đích Tiểu Điền; Album: Vấn Tâm Hữu Quý (问心有愧) (Single) (2022) Listen Album

3

Beat

3:35
Lossless

Playback -> Hoa

Loan Vô Miên; Chỉ Tiêm Tiếu; Album: Phong Cảnh Cuối Cùng (最后的风景) (Single) (2021) Listen Album

2

Beat

Ánh Trăng Sẽ Chạy Về Phía Anh (月亮会奔向你)

Tiểu Điền Âm Nhạc Xã ; Doãn Tích Miên

3:30
Lossless

Playback -> Hoa

Triệu Tố Băng; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã; Ngũ uy; Album: Ánh Trăng Sẽ Chạy Về Phía Anh (月亮会奔向你) (Single) (2021) Listen Album

2

Beat

Mộng Tùy Phong Vạn Lý (梦随风万里)

Tiểu Điền Âm Nhạc Xã ; Doãn Tích Miên

4:00
Lossless

Playback -> Hoa

Lâm Hiểu Du; Lộc Kha Ninh Thúc; Fsy Tiểu Nặc; Album: Mộng Tùy Phong Vạn Lý (梦随风万里) (Single) (2022) Listen Album

2

Beat

4:03
Lossless

Playback -> Hoa

Thành Chu; Hvv; HoranTeo; Album: Dừng Lại Đúng Lúc (适可而止) (Single) (2022) Listen Album

2

Beat

3:13
Lossless

Playback -> Hoa

Thư Văn Hiên; Album: Biệt Thu Nguyệt (别秋月) (Single) (2022) Listen Album

2

Album: Doãn Tích Miên
Tây Lâu Biệt Tự (西楼别序) (EP) (2021)
Doãn Tích Miên; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã
Lossless
Ta Tên Trường An, Ngươi Tên Cố Lý (我叫长安,你叫故里) (2021)
Doãn Tích Miên; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã
Lossless
Đem Những Kỉ Niệm Viết Thành Bài Hát (把想念写进歌里) (Single) (2022)
Doãn Tích Miên
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)