Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Doãn Tích Miên
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Ta Tên Trường An, Ngươi Tên Cố Lý (我叫长安,你叫故里)

Doãn Tích Miên; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

3:29
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Ta Tên Trường An, Ngươi Tên Cố Lý (我叫长安,你叫故里) (2021) Listen Album

1.144

2

Hồng Mai Phi (红梅妃)

Doãn Tích Miên; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

3:47
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hồng Mai Phi (红梅妃) (2021) Listen Album

203

3

3:23
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Cảnh Nghiêu; Nhị Tam Ngũ; Mã Tiểu Thiên; Album: Đi Đến Sao Trời (奔赴星空) (Single) (2021) Listen Album

29

4

Không Có Chỗ Nói Lời Bi Thương (无处话悲凉)

Doãn Tích Miên; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

3:30
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Không Có Chỗ Nói Lời Bi Thương (无处话悲凉) (2021) Listen Album

40

5

Tây Lâu Biệt Tự (西楼别序) (DJ名龙版)

Doãn Tích Miên; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

2:39
Lossless

Nhạc Hoa -> Dance, remix

Loan Vô Miên; Tiêu Đằng; Fsy Tiểu Nặc; Album: Tây Lâu Biệt Tự (西楼别序) (Single) (2021) Listen Album

28

6

Là Gió Thổi (是风动)

Doãn Tích Miên; Chuyển Chuyển z

4:49
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Là Gió Thổi (是风动) (2021) Listen Album

10

7

Viễn Sơn Đại (远山黛)

Doãn Tích Miên; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

4:03
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Âm Dung Tam Hỷ; Đường Vương Tử; Album: Viễn Sơn Đại (远山黛) (2021) Listen Album

13

8

Thẩm Viên Ngoại (沈园外)

Doãn Tích Miên; Châu Tiểu Nam

3:42
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Thẩm Viên Ngoại (沈园外) (2021) Listen Album

21

9

3:35
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Loan Vô Miên; Chỉ Tiêm Tiếu; Album: Phong Cảnh Cuối Cùng (最后的风景) (Single) (2021) Listen Album

2

10

Tắc Ngoại Ca (塞外歌)

Doãn Tích Miên; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

3:08
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Đàn Khuynh; Album: Tắc Ngoại Ca (塞外歌) (2021) Listen Album

17

11

Thanh Bình Tiểu Điều (清平小调)

Doãn Tích Miên; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

3:44
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Thanh Bình Tiểu Điều (清平小调) (2021) Listen Album

9

12

Thuyết Thư Nhân (说书人)

Doãn Tích Miên; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

3:35
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Thuyết Thư Nhân (说书人) (2020) Listen Album

29

13

Quân Lệnh Trạng (军令状)

Doãn Tích Miên; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

3:43
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Hồng Thất Châu; Album: Quân Lệnh Trạng (军令状) (2021) Listen Album

21

Beat

Tây Lâu Biệt Tự (西楼别序) (DJ名龙版)

Doãn Tích Miên; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

2:39
Lossless

Playback -> Hoa

Loan Vô Miên; Tiêu Đằng; Fsy Tiểu Nặc; Album: Tây Lâu Biệt Tự (西楼别序) (Single) (2021) Listen Album

1

Beat

3:35
Lossless

Playback -> Hoa

Loan Vô Miên; Chỉ Tiêm Tiếu; Album: Phong Cảnh Cuối Cùng (最后的风景) (Single) (2021) Listen Album

0

Beat

3:24
Lossless

Playback -> Hoa

Cảnh Nghiêu; Nhị Tam Ngũ; Mã Tiểu Thiên; Album: Đi Đến Sao Trời (奔赴星空) (Single) (2021) Listen Album

0

17

Tây Lâu Biệt Tự (西楼别序)

Doãn Tích Miên ; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

3:47
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Loan Vô Miên; Tiêu Đằng; Fsy Tiểu Nặc; Album: Tây Lâu Biệt Tự (西楼别序) (Single) (2021) Listen Album

1.456

18

Khoái Tuyết Thời Tình (快雪时晴)

Doãn Tích Miên ; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

3:47
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Chấp Bạch; Phùng Thập; Fsy Tiểu Nặc; Album: Khoái Tuyết Thời Tình (快雪时晴) (Single) (2021) Listen Album

21

Beat

Tây Lâu Biệt Tự (西楼别序)

Doãn Tích Miên ; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

3:47
Lossless

Playback -> Hoa

Loan Vô Miên; Tiêu Đằng; Fsy Tiểu Nặc; Album: Tây Lâu Biệt Tự (西楼别序) (Single) (2021) Listen Album

14

Beat

Khoái Tuyết Thời Tình (快雪时晴)

Doãn Tích Miên ; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

3:47
Lossless

Playback -> Hoa

Chấp Bạch; Phùng Thập; Fsy Tiểu Nặc; Album: Khoái Tuyết Thời Tình (快雪时晴) (Single) (2021) Listen Album

1

Beat

Tử Lan (子阑)

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

2:34
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST) 4717398742141 (2017) Listen Album

211

Beat

Tế Sống Chuông Đông Hoàng (生祭东皇钟)

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

2:05
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST) 4717398742141 (2017) Listen Album

1.148

Beat

Tình Yêu Của Dạ Hoa (夜华的爱)

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

2:52
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST) 4717398742141 (2017) Listen Album

545

Beat

Dạ Hoa (夜华)

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

2:54
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST) 4717398742141 (2017) Listen Album

1.031

Beat

Tố Cẩm (素锦)

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

2:30
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST) 4717398742141 (2017) Listen Album

346

Album: Doãn Tích Miên
Ta Tên Trường An, Ngươi Tên Cố Lý (我叫长安,你叫故里) (2021)
Doãn Tích Miên; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã
Lossless
Hồng Mai Phi (红梅妃) (2021)
Doãn Tích Miên; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã
Lossless
Đi Đến Sao Trời (奔赴星空) (Single) (2021)
Doãn Tích Miên
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)