Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Duan Yin Ying
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

Beat

4:17
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Qin Qian Mei Ren Yin (琴牵美人吟) (2006) Listen Album

1.415

Beat

4:23
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Qin Qian Mei Ren Yin (琴牵美人吟) (2006) Listen Album

1.517

Beat

4:37
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Qin Qian Mei Ren Yin (琴牵美人吟) (2006) Listen Album

1.119

Beat

4:53
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Qin Qian Mei Ren Yin (琴牵美人吟) (2006) Listen Album

1.212

Beat

4:32
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Qin Qian Mei Ren Yin (琴牵美人吟) (2006) Listen Album

932

Beat

4:17
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Qin Qian Mei Ren Yin (琴牵美人吟) (2006) Listen Album

1.120

Beat

4:48
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Qin Qian Mei Ren Yin (琴牵美人吟) (2006) Listen Album

1.091

Beat

4:25
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Qin Qian Mei Ren Yin (琴牵美人吟) (2006) Listen Album

1.076

Beat

4:24
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Qin Qian Mei Ren Yin (琴牵美人吟) (2006) Listen Album

907

Beat

4:35
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Qin Qian Mei Ren Yin (琴牵美人吟) (2006) Listen Album

956

Beat

4:21
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Qin Qian Mei Ren Yin (琴牵美人吟) (2006) Listen Album

1.040

Beat

5:16
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Qin Qian Mei Ren Yin (琴牵美人吟) (2006) Listen Album

1.152

Beat

4:40
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Guo Yue Zui Zheng (国乐醉筝 Quốc Nhạc Tinh Tuý) (2010) Listen Album

1.348

Beat

4:05
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Guo Yue Zui Zheng (国乐醉筝 Quốc Nhạc Tinh Tuý) (2010) Listen Album

981

Beat

3:46
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Guo Yue Zui Zheng (国乐醉筝 Quốc Nhạc Tinh Tuý) (2010) Listen Album

781

Beat

4:34
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Guo Yue Zui Zheng (国乐醉筝 Quốc Nhạc Tinh Tuý) (2010) Listen Album

879

Beat

4:43
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Guo Yue Zui Zheng (国乐醉筝 Quốc Nhạc Tinh Tuý) (2010) Listen Album

800

Beat

4:38
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Guo Yue Zui Zheng (国乐醉筝 Quốc Nhạc Tinh Tuý) (2010) Listen Album

855

Beat

4:17
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Guo Yue Zui Zheng (国乐醉筝 Quốc Nhạc Tinh Tuý) (2010) Listen Album

818

Beat

Tứ Quý Ca (四季歌)

Duan Yin Ying

3:16
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Guo Yue Zui Zheng (国乐醉筝 Quốc Nhạc Tinh Tuý) (2010) Listen Album

802

Beat

4:02
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Guo Yue Zui Zheng (国乐醉筝 Quốc Nhạc Tinh Tuý) (2010) Listen Album

693

Beat

5:21
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Guo Yue Zui Zheng (国乐醉筝 Quốc Nhạc Tinh Tuý) (2010) Listen Album

636

Beat

4:22
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Guo Yue Zui Zheng (国乐醉筝 Quốc Nhạc Tinh Tuý) (2010) Listen Album

729

Beat

4:12
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Guo Yue Zui Zheng (国乐醉筝 Quốc Nhạc Tinh Tuý) (2010) Listen Album

752

Beat

4:30
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Guo Yue Zui Zheng (国乐醉筝 Quốc Nhạc Tinh Tuý) (2010) Listen Album

682

Album: Duan Yin Ying
Qin Qian Mei Ren Yin (琴牵美人吟) (2006)
Duan Yin Ying
Lossless
Guo Yue Zui Zheng (国乐醉筝 Quốc Nhạc Tinh Tuý) (2010)
Duan Yin Ying
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)