Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Duan Yin Ying
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

Beat

4:17
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Qin Qian Mei Ren Yin (琴牵美人吟) (2006) Listen Album

1.332

Beat

5:16
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Qin Qian Mei Ren Yin (琴牵美人吟) (2006) Listen Album

1.092

Beat

4:40
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Guo Yue Zui Zheng (国乐醉筝 Quốc Nhạc Tinh Tuý) (2010) Listen Album

1.233

Beat

4:17
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Guo Yue Zui Zheng (国乐醉筝 Quốc Nhạc Tinh Tuý) (2010) Listen Album

744

Beat

4:30
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Guo Yue Zui Zheng (国乐醉筝 Quốc Nhạc Tinh Tuý) (2010) Listen Album

616

Beat

4:12
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Guo Yue Zui Zheng (国乐醉筝 Quốc Nhạc Tinh Tuý) (2010) Listen Album

684

Beat

4:23
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Qin Qian Mei Ren Yin (琴牵美人吟) (2006) Listen Album

1.456

Beat

4:53
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Qin Qian Mei Ren Yin (琴牵美人吟) (2006) Listen Album

1.157

Beat

4:25
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Qin Qian Mei Ren Yin (琴牵美人吟) (2006) Listen Album

1.031

Beat

4:05
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Guo Yue Zui Zheng (国乐醉筝 Quốc Nhạc Tinh Tuý) (2010) Listen Album

868

Beat

3:46
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Guo Yue Zui Zheng (国乐醉筝 Quốc Nhạc Tinh Tuý) (2010) Listen Album

698

Beat

4:34
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Guo Yue Zui Zheng (国乐醉筝 Quốc Nhạc Tinh Tuý) (2010) Listen Album

797

Beat

4:22
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Guo Yue Zui Zheng (国乐醉筝 Quốc Nhạc Tinh Tuý) (2010) Listen Album

662

Beat

4:37
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Qin Qian Mei Ren Yin (琴牵美人吟) (2006) Listen Album

1.072

Beat

4:48
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Qin Qian Mei Ren Yin (琴牵美人吟) (2006) Listen Album

1.043

Beat

4:35
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Qin Qian Mei Ren Yin (琴牵美人吟) (2006) Listen Album

911

Beat

4:43
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Guo Yue Zui Zheng (国乐醉筝 Quốc Nhạc Tinh Tuý) (2010) Listen Album

720

Beat

4:38
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Guo Yue Zui Zheng (国乐醉筝 Quốc Nhạc Tinh Tuý) (2010) Listen Album

753

Beat

Tứ Quý Ca (四季歌)

Duan Yin Ying

3:16
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Guo Yue Zui Zheng (国乐醉筝 Quốc Nhạc Tinh Tuý) (2010) Listen Album

724

Beat

4:02
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Guo Yue Zui Zheng (国乐醉筝 Quốc Nhạc Tinh Tuý) (2010) Listen Album

622

Beat

4:32
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Qin Qian Mei Ren Yin (琴牵美人吟) (2006) Listen Album

886

Beat

4:17
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Qin Qian Mei Ren Yin (琴牵美人吟) (2006) Listen Album

1.077

Beat

4:24
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Qin Qian Mei Ren Yin (琴牵美人吟) (2006) Listen Album

866

Beat

4:21
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Qin Qian Mei Ren Yin (琴牵美人吟) (2006) Listen Album

996

Beat

5:21
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Guo Yue Zui Zheng (国乐醉筝 Quốc Nhạc Tinh Tuý) (2010) Listen Album

574

Album: Duan Yin Ying
Qin Qian Mei Ren Yin (琴牵美人吟) (2006)
Duan Yin Ying
Lossless
Guo Yue Zui Zheng (国乐醉筝 Quốc Nhạc Tinh Tuý) (2010)
Duan Yin Ying
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)