Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Dung Tổ Nhi
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

3:53
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Dung Tổ Nhi

320

2

4:32
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Very Busy (很忙) (2009) Listen Album

520

3

3:57
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Very Busy (很忙) (2009) Listen Album

308

4

Nho Nhỏ (小小)

Dung Tổ Nhi

4:23
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

844

5

连续剧

Dung Tổ Nhi

3:51
Lossless
容祖儿-连续剧.flac Title: 连续剧 Artist: 容祖儿

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: hopelessly romantic/all delicious collection (2013) Listen Album

40

6

Dũng Khí (勇气)

Dung Tổ Nhi

3:26
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

265

7

3:31
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Love Joey Love The Greatest Hits 1 (2001) Listen Album

241

8

3:47
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Love Joey Love The Greatest Hits 2 (2002) Listen Album

193

9

3:24
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Nin9 2 5ive (2004) Listen Album

222

10

一拍两散

Dung Tổ Nhi

3:44
Lossless
容祖儿-一拍两散.flac Title: 一拍两散 Artist: 容祖儿

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: hopelessly romantic/all delicious collection (2013) Listen Album

37

11

3:38
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tìm Kiếm Cho Câu Trả Lời (答案之書) (2018) Listen Album

57

12

4:19
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Dung Tổ Nhi

188

13

陪我长大 (Cùng Tôi Lớn Lên)

容祖兒 (Dung Tổ Nhi)

3:29
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

842

14

神魂颠倒

Dung Tổ Nhi

4:08
Lossless
容祖儿-神魂颠倒.flac Title: 神魂颠倒 Artist: 容祖儿

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: hopelessly romantic/all delicious collection (2013) Listen Album

22

15

Afraid

Dung Tổ Nhi; Joey Yung

3:22
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Dung Tổ Nhi / Joey Yung

317

16

Đom Đóm

Dung Tổ Nhi; Joey Yung

3:49
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Dung Tổ Nhi / Joey Yung

328

17

Not With Me

Dung Tổ Nhi; Joey Yung

3:30
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Dung Tổ Nhi / Joey Yung

170

18

Lục Giã Tiên Trung

Dung Tổ Nhi; Joey Yung

3:35
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Dung Tổ Nhi / Joey Yung

646

19

Trái Tim Băng Giá (心仍是冷)

Trương Tín Triết; Dung Tổ Nhi

4:12
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

387

20

3:31
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: In Motion (2008) Listen Album

267

21

Daylily (忘忧草)

Dung Tổ Nhi

4:35
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: In Motion (2008) Listen Album

279

22

3:53
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: A Time For Us (2009) Listen Album

275

23

4:29
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: A Time For Us (2009) Listen Album

170

24

4:50
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: A Time For Us (2009) Listen Album

148

25

3:56
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

(2003)

156

Album: Dung Tổ Nhi
Very Busy (很忙) (2009)
Dung Tổ Nhi
Lossless
hopelessly romantic/all delicious collection (2013)
Dung Tổ Nhi
Lossless
Love Joey Love The Greatest Hits 1 (2001)
Dung Tổ Nhi
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)