Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Dung Tổ Nhi
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

4:27
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Nhung Đối Trang (戎对妆) (2019) Listen Album

215

2

0 Giờ 0 Phút

Dung Tổ Nhi; Joey Yung

4:59
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Dung Tổ Nhi / Joey Yung

370

3

4:32
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Very Busy (很忙) (2009) Listen Album

455

4

Lục Giã Tiên Trung

Dung Tổ Nhi; Joey Yung

3:35
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Dung Tổ Nhi / Joey Yung

611

5

4:19
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Dung Tổ Nhi

188

6

陪我长大 (Cùng Tôi Lớn Lên)

容祖兒 (Dung Tổ Nhi)

3:29
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

833

7

3:53
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: A Time For Us (2009) Listen Album

250

8

4:50
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: A Time For Us (2009) Listen Album

134

9

Tranh Đấu (爭氣)

Dung Tổ Nhi

3:17
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Love Joey Love The Greatest Hits 2 (2002) Listen Album

245

10

4:41
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Jump Up 9492 (2006) Listen Album

151

11

Nữ Hoàng (女皇)

Dung Tổ Nhi

3:35
Lossless
Võ Tắc Thiên Truyền Kỳ TVB

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Võ Tắc Thiên Truyền Kỳ TVB OST (2015) Listen Album

1.711

12

谁来爱我

Dung Tổ Nhi

3:52
Lossless
容祖儿-谁来爱我.flac Title: 谁来爱我 Artist: 容祖儿

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: hopelessly romantic/all delicious collection (2013) Listen Album

21

13

4:00
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: All Summer Holiday (2001) Listen Album

396

14

破相

Dung Tổ Nhi

3:32
Lossless
容祖儿-破相.flac Title: 破相 Artist: 容祖儿

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: hopelessly romantic/all delicious collection (2013) Listen Album

14

15

Đúng Lúc (剛好)

Dung Tổ Nhi

4:58
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tìm Kiếm Cho Câu Trả Lời (答案之書) (2018) Listen Album

42

16

Eternity (一种永远)

Dung Tổ Nhi

3:33
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Eternity (一种永远) (Single) (2019) Listen Album

294

17

A Man

Dung Tổ Nhi; Joey Yung

3:44
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Dung Tổ Nhi / Joey Yung

322

18

Afraid

Dung Tổ Nhi; Joey Yung

3:22
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Dung Tổ Nhi / Joey Yung

318

19

Be True

Dung Tổ Nhi

3:47
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Dung Tổ Nhi

561

20

Cánh Cửa Lớn Màu Vàng

Dung Tổ Nhi; Joey Yung

3:51
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Dung Tổ Nhi / Joey Yung

272

21

Classic Medley (Live)

Dung Tổ Nhi

14:53
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Dung Tổ Nhi

277

22

Crying

Dung Tổ Nhi; Joey Yung

3:44
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Dung Tổ Nhi / Joey Yung

378

23

Cuộc Gặp Gỡ Đẹp

Dung Tổ Nhi; Joey Yung

4:57
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Dung Tổ Nhi / Joey Yung

288

24

Đom Đóm

Dung Tổ Nhi; Joey Yung

3:49
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Dung Tổ Nhi / Joey Yung

326

25

Giây Phút Này Càng Yêu Anh Hơn

Dung Tổ Nhi; Joey Yung

4:31
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Dung Tổ Nhi / Joey Yung

316

Album: Dung Tổ Nhi
Nhung Đối Trang (戎对妆) (2019)
Dung Tổ Nhi
Lossless
Very Busy (很忙) (2009)
Dung Tổ Nhi
Lossless
A Time For Us (2009)
Dung Tổ Nhi
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)