Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Fitz And The Tantrums
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

HandClap

Fitz And The Tantrums

3:13
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Fitz And The Tantrums; Eric Frederic; Sam Hollander; Album: Fitz And The Tantrums (Deluxe Edition) (2017) Listen Album

45.002

2

Hand Clap (Harley TLin Edit)

Fitz And The Tantrums

3:16
320kbps

US-UK -> Dance, remix

(2016)

1.256

3

The End

Fitz And The Tantrums

3:46
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: More Than Just A Dream (2013) Listen Album

45

4

Do What You Want

Fitz And The Tantrums

3:12
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Fitz And The Tantrums; Fransisca Hall; Joel Little; Album: Fitz And The Tantrums (Deluxe Edition) (2017) Listen Album

34

5

Complicated

Fitz And The Tantrums

3:11
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Fitz And The Tantrums; Sean Foreman; Jesse Shatkin; Album: Fitz And The Tantrums (Deluxe Edition) (2017) Listen Album

39

6

The Walker

Fitz And The Tantrums

3:53
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: More Than Just A Dream (2013) Listen Album

238

7

Spark

Fitz And The Tantrums

3:19
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: More Than Just A Dream (2013) Listen Album

111

8

6Am

Fitz And The Tantrums

4:29
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: More Than Just A Dream (2013) Listen Album

271

9

Fools Gold

Fitz And The Tantrums

3:34
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: More Than Just A Dream (2013) Listen Album

372

10

Keepin' Our Eyes Out

Fitz And The Tantrums

3:08
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: More Than Just A Dream (2013) Listen Album

220

11

Out Of My League

Fitz And The Tantrums

3:29
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: More Than Just A Dream (2013) Listen Album

211

12

Break The Walls

Fitz And The Tantrums

3:36
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: More Than Just A Dream (2013) Listen Album

175

13

Last Raindrop

Fitz And The Tantrums

4:02
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Fitz And The Tantrums; Album: More Than Just A Dream (2013) Listen Album

189

14

House On Fire

Fitz And The Tantrums

3:28
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: More Than Just A Dream (2013) Listen Album

145

15

Get Away

Fitz And The Tantrums

2:55
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: More Than Just A Dream (2013) Listen Album

44

16

MerryGoRound

Fitz And The Tantrums

3:29
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: More Than Just A Dream (2013) Listen Album

65

17

Fool

Fitz And The Tantrums

3:09
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Fool (Single) (2017) Listen Album

464

18

HandClap_Ip

Fitz And The Tantrums

1:30
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Fitz And The Tantrums

72

19

Fool

Fitz And The Tantrums

3:09
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Fitz And The Tantrums (Deluxe Edition) (2017) Listen Album

61

20

Burn It Down

Fitz And The Tantrums

3:21
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Fitz And The Tantrums; Album: Fitz And The Tantrums (Deluxe Edition) (2017) Listen Album

268

21

Roll Up

Fitz And The Tantrums

3:38
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Fitz And The Tantrums; Grant Michaels; Sam Hollander; Album: Fitz And The Tantrums (Deluxe Edition) (2017) Listen Album

31

22

Tricky

Fitz And The Tantrums

3:27
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Fitz And The Tantrums; Ross Golan; Jesse Shatkin; Album: Fitz And The Tantrums (Deluxe Edition) (2017) Listen Album

38

23

Fadeback

Fitz And The Tantrums

3:00
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Fitz And The Tantrums; Kevin Bard; Album: Fitz And The Tantrums (Deluxe Edition) (2017) Listen Album

40

24

Run It

Fitz And The Tantrums

3:29
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Fitz And The Tantrums; Sam Hollander; Album: Fitz And The Tantrums (Deluxe Edition) (2017) Listen Album

28

25

Get Right Back

Fitz And The Tantrums

3:44
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Fitz And The Tantrums; Sam Hollander; Album: Fitz And The Tantrums (Deluxe Edition) (2017) Listen Album

37

Album: Fitz And The Tantrums
Fitz And The Tantrums (Deluxe Edition) (2017)
Fitz And The Tantrums
Lossless
More Than Just A Dream (2013)
Fitz And The Tantrums
Lossless
Fool (Single) (2017)
Fitz And The Tantrums
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)