Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Fitz And The Tantrums
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

HandClap

Fitz And The Tantrums

3:13
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Fitz And The Tantrums; Eric Frederic; Sam Hollander; Album: Fitz And The Tantrums (Deluxe Edition) (2017) Listen Album

49.588

HandClap - Fitz And The Tantrums

HandClap

Fitz And The Tantrums

3:11
HD 1080p

Video Clip -> US-UK

Fitz And The Tantrums; Eric Frederic; Sam Hollander (2017)

204

3

Out Of My League

Fitz And The Tantrums

3:29
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: More Than Just A Dream (2013) Listen Album

219

4

Break The Walls

Fitz And The Tantrums

3:36
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: More Than Just A Dream (2013) Listen Album

183

5

The Walker

Fitz And The Tantrums

3:53
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: More Than Just A Dream (2013) Listen Album

249

6

Spark

Fitz And The Tantrums

3:19
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: More Than Just A Dream (2013) Listen Album

125

7

6Am

Fitz And The Tantrums

4:29
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: More Than Just A Dream (2013) Listen Album

279

8

Fools Gold

Fitz And The Tantrums

3:34
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: More Than Just A Dream (2013) Listen Album

386

9

Keepin' Our Eyes Out

Fitz And The Tantrums

3:08
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: More Than Just A Dream (2013) Listen Album

228

10

Last Raindrop

Fitz And The Tantrums

4:02
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Fitz And The Tantrums; Album: More Than Just A Dream (2013) Listen Album

193

11

House On Fire

Fitz And The Tantrums

3:28
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: More Than Just A Dream (2013) Listen Album

151

12

The End

Fitz And The Tantrums

3:46
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: More Than Just A Dream (2013) Listen Album

59

13

Get Away

Fitz And The Tantrums

2:55
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: More Than Just A Dream (2013) Listen Album

50

14

MerryGoRound

Fitz And The Tantrums

3:29
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: More Than Just A Dream (2013) Listen Album

69

15

Fool

Fitz And The Tantrums

3:09
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Fool (Single) (2017) Listen Album

466

16

HandClap_Ip

Fitz And The Tantrums

1:30
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Fitz And The Tantrums

119

17

Hand Clap (Harley TLin Edit)

Fitz And The Tantrums

3:16
320kbps

US-UK -> Dance, remix

(2016)

1.936

18

Fool

Fitz And The Tantrums

3:09
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Fitz And The Tantrums (Deluxe Edition) (2017) Listen Album

84

19

Complicated

Fitz And The Tantrums

3:11
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Fitz And The Tantrums; Sean Foreman; Jesse Shatkin; Album: Fitz And The Tantrums (Deluxe Edition) (2017) Listen Album

62

20

Burn It Down

Fitz And The Tantrums

3:21
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Fitz And The Tantrums; Album: Fitz And The Tantrums (Deluxe Edition) (2017) Listen Album

287

21

Roll Up

Fitz And The Tantrums

3:38
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Fitz And The Tantrums; Grant Michaels; Sam Hollander; Album: Fitz And The Tantrums (Deluxe Edition) (2017) Listen Album

59

22

Tricky

Fitz And The Tantrums

3:27
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Fitz And The Tantrums; Ross Golan; Jesse Shatkin; Album: Fitz And The Tantrums (Deluxe Edition) (2017) Listen Album

55

23

Fadeback

Fitz And The Tantrums

3:00
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Fitz And The Tantrums; Kevin Bard; Album: Fitz And The Tantrums (Deluxe Edition) (2017) Listen Album

56

24

Run It

Fitz And The Tantrums

3:29
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Fitz And The Tantrums; Sam Hollander; Album: Fitz And The Tantrums (Deluxe Edition) (2017) Listen Album

43

25

Get Right Back

Fitz And The Tantrums

3:44
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Fitz And The Tantrums; Sam Hollander; Album: Fitz And The Tantrums (Deluxe Edition) (2017) Listen Album

52

Album: Fitz And The Tantrums
Fitz And The Tantrums (Deluxe Edition) (2017)
Fitz And The Tantrums
Lossless
More Than Just A Dream (2013)
Fitz And The Tantrums
Lossless
Fool (Single) (2017)
Fitz And The Tantrums
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)