Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Folkstone
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

Beat

3:33
320kbps

Playback -> US-UK

Album: Sgangogatt (2011) Listen Album

47

2

4:40
320kbps

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Oltre... L'abisso (2014) Listen Album

96

3

Ruggine

Folkstone

3:44
320kbps

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Oltre... L'abisso (2014) Listen Album

95

Beat

2:38
320kbps

Playback -> Nước khác

Album: Sgangogatt (2011) Listen Album

45

5

Frerì

Folkstone

4:33
320kbps

Nước khác -> Pop, rock...

Album: Damnati Ad Metalla (2010) Listen Album

54

6

Istantanea

Folkstone

3:54
320kbps

Nước khác -> Pop, rock...

Album: Ossidiana (2017) Listen Album

28

7

In Caduta Libera

Folkstone

4:00
320kbps

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Oltre... L'abisso (2014) Listen Album

108

8

Manifesto Sbiadito

Folkstone

4:00
320kbps

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Oltre... L'abisso (2014) Listen Album

99

9

Tex

Folkstone

3:40
320kbps

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Oltre... L'abisso (2014) Listen Album

90

10

Nebbie

Folkstone

3:36
320kbps

Nước khác -> Pop, rock...

Album: Il Confine (2012) Listen Album

70

11

Omnia Fert Aetas

Folkstone

4:43
320kbps

Nước khác -> Pop, rock...

Album: Il Confine (2012) Listen Album

74

12

Ombre Di Silenzio

Folkstone

4:50
320kbps

Nước khác -> Pop, rock...

Album: Il Confine (2012) Listen Album

54

13

4:59
320kbps

Nước khác -> Pop, rock...

Album: Il Confine (2012) Listen Album

51

Beat

Avanti!

Folkstone

4:09
320kbps

Playback -> Nước khác

Album: Sgangogatt (2011) Listen Album

55

Beat

Luppulus In Fabula

Folkstone

4:53
320kbps

Playback -> US-UK

Album: Sgangogatt (2011) Listen Album

36

Beat

Sgangogatt

Folkstone

3:10
320kbps

Playback -> Nước khác

Album: Sgangogatt (2011) Listen Album

60

Beat

Luppulus In Fabula

Folkstone

4:42
320kbps

Playback -> Nước khác

Album: Damnati Ad Metalla (2010) Listen Album

50

18

Senza Certezze

Folkstone

4:33
320kbps

Nước khác -> Pop, rock...

Album: Damnati Ad Metalla (2010) Listen Album

35

19

Le Voci Della Sera

Folkstone

3:48
320kbps

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Oltre... L'abisso (2014) Listen Album

103

20

L'ultima Notte

Folkstone

3:50
320kbps

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Oltre... L'abisso (2014) Listen Album

104

21

Oltre... L'abisso

Folkstone

4:24
320kbps

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Oltre... L'abisso (2014) Listen Album

146

22

Il Confine

Folkstone

5:00
320kbps

Nước khác -> Pop, rock...

Album: Il Confine (2012) Listen Album

59

23

Frammenti

Folkstone

4:36
320kbps

Nước khác -> Pop, rock...

Album: Il Confine (2012) Listen Album

103

24

Lontano Dal Niente

Folkstone

4:43
320kbps

Nước khác -> Pop, rock...

Album: Il Confine (2012) Listen Album

60

25

Simone Pianetti

Folkstone

4:18
320kbps

Nước khác -> Pop, rock...

Album: Il Confine (2012) Listen Album

52

Album: Folkstone
Sgangogatt (2011)
Folkstone
320kbps
Oltre... L'abisso (2014)
Folkstone
320kbps
Damnati Ad Metalla (2010)
Folkstone
320kbps
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)