Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Foxes
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

51

3:32
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Holding Onto Heaven (Remixes) (2014) Listen Album

195

52

4:22
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Louisa Allen; Liam Howe; Album: Glorious (Deluxe Edition) (2014) Listen Album

508

53

Youth

Foxes

4:19
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Louisa Allen; Jonny Harris; Album: Glorious (Deluxe Edition) (2014) Listen Album

986

54

3:31
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Louisa Allen; Jonny Harris; Toby Gad; Album: Glorious (Deluxe Edition) (2014) Listen Album

1.104

55

White Coats

Foxes

4:06
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Louisa Allen; Jonny Harris; Album: Glorious (Deluxe Edition) (2014) Listen Album

453

56

3:58
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Louisa Allen; Tom Hull; Album: Glorious (Deluxe Edition) (2014) Listen Album

4.359

57

Night Glo

Foxes

4:25
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Louisa Allen; Howe; Album: Glorious (Deluxe Edition) (2014) Listen Album

384

58

3:29
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Louisa Allen; Jarrad Rogers; Album: Glorious (Deluxe Edition) (2014) Listen Album

452

59

Glorious

Foxes

4:21
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Louisa Allen; Jonny Harris; Album: Glorious (Deluxe Edition) (2014) Listen Album

1.364

60

Echo

Foxes

4:04
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Louisa Allen; Jonny Harris; Album: Glorious (Deluxe Edition) (2014) Listen Album

797

61

4:47
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Louisa Allen; Jonny Harris; Album: Glorious (Deluxe Edition) (2014) Listen Album

392

62

3:36
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Louisa Allen; Ben Mark; Album: Glorious (Deluxe Edition) (2014) Listen Album

426

63

Clarity

Foxes; Zedd

3:33
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Zedd; Matthew Koma; Porter Robinson; Holly Hafferman; Album: Glorious (Deluxe Edition) (2014) Listen Album

872

64

Beauty Queen

Foxes

4:22
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Louisa Allen; Jonny Wright; Dan Radclyffe; Album: Glorious (Deluxe Edition) (2014) Listen Album

589

65

Home

Foxes

3:35
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Louisa Allen; Jonny Harris; Album: Glorious (Deluxe Edition) (2014) Listen Album

447

66

In Her Arms

Foxes

4:45
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Louisa Allen; Radclyffe; Wright; Album: Glorious (Deluxe Edition) (2014) Listen Album

383

67

The Unknown

Foxes

4:14
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Louisa Allen; Jonny Harris; Album: Glorious (Deluxe Edition) (2014) Listen Album

446

68

3:31
261kbps

US-UK -> Pop, rock...

Louisa Allen; Jonny Harris; Toby Gad; Album: iTunes Single Vol.9 (2014) Listen Album

159

69

3:45
128kbps

US-UK -> Dance, remix

(2014)

342

70

6:05
274kbps

US-UK -> Dance, remix

Album: Glorious (Remixes) (2014) Listen Album

267

71

4:15
260kbps

US-UK -> Dance, remix

Louisa Allen; Jonny Harris; Album: Glorious (Remixes) (2014) Listen Album

147

72

5:18
259kbps

US-UK -> Dance, remix

Album: Glorious (Remixes) (2014) Listen Album

125

73

5:18
260kbps

US-UK -> Dance, remix

Album: Glorious (Remixes) (2014) Listen Album

120

74

4:25
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Louisa Allen; Tom Hull; Album: Now That's What I Call Club Hits CD2 (2014) Listen Album

200

75

Youth

Foxes

3:40
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Now That's What I Call Music! 50 (2014) Listen Album

804

Album: Foxes
Holding Onto Heaven (Remixes) (2014)
Foxes
Lossless
Glorious (Deluxe Edition) (2014)
Foxes
Lossless
iTunes Single Vol.9 (2014)
Foxes
261kbps
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)