Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Foxes
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

51

Clarity

Zedd; Foxes

4:31
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Year End Hot 100 Songs (Part 1) (2013) Listen Album

1.219

52

3:55
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Now That's What I Call Music! 87 CD2 (2014) Listen Album

531

53

5:12
320kbps

US-UK -> Dance, remix

(2014)

1.201

54

4:08
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Album: Holding Onto Heaven (Remixes) (2014) Listen Album

488

55

6:53
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Album: Holding Onto Heaven (Remixes) (2014) Listen Album

141

56

4:15
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Album: Holding Onto Heaven (Remixes) (2014) Listen Album

132

57

3:32
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Holding Onto Heaven (Remixes) (2014) Listen Album

195

58

4:22
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Louisa Allen; Liam Howe; Album: Glorious (Deluxe Edition) (2014) Listen Album

504

59

Youth

Foxes

4:19
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Louisa Allen; Jonny Harris; Album: Glorious (Deluxe Edition) (2014) Listen Album

981

60

3:31
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Louisa Allen; Jonny Harris; Toby Gad; Album: Glorious (Deluxe Edition) (2014) Listen Album

1.095

61

White Coats

Foxes

4:06
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Louisa Allen; Jonny Harris; Album: Glorious (Deluxe Edition) (2014) Listen Album

447

62

Night Glo

Foxes

4:25
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Louisa Allen; Howe; Album: Glorious (Deluxe Edition) (2014) Listen Album

378

63

3:29
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Louisa Allen; Jarrad Rogers; Album: Glorious (Deluxe Edition) (2014) Listen Album

452

64

Glorious

Foxes

4:21
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Louisa Allen; Jonny Harris; Album: Glorious (Deluxe Edition) (2014) Listen Album

1.351

65

Echo

Foxes

4:04
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Louisa Allen; Jonny Harris; Album: Glorious (Deluxe Edition) (2014) Listen Album

792

66

4:47
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Louisa Allen; Jonny Harris; Album: Glorious (Deluxe Edition) (2014) Listen Album

387

67

3:36
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Louisa Allen; Ben Mark; Album: Glorious (Deluxe Edition) (2014) Listen Album

424

68

Clarity

Foxes; Zedd

3:33
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Zedd; Matthew Koma; Porter Robinson; Holly Hafferman; Album: Glorious (Deluxe Edition) (2014) Listen Album

823

69

Beauty Queen

Foxes

4:22
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Louisa Allen; Jonny Wright; Dan Radclyffe; Album: Glorious (Deluxe Edition) (2014) Listen Album

582

70

Home

Foxes

3:35
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Louisa Allen; Jonny Harris; Album: Glorious (Deluxe Edition) (2014) Listen Album

445

71

In Her Arms

Foxes

4:45
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Louisa Allen; Radclyffe; Wright; Album: Glorious (Deluxe Edition) (2014) Listen Album

379

72

The Unknown

Foxes

4:14
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Louisa Allen; Jonny Harris; Album: Glorious (Deluxe Edition) (2014) Listen Album

442

Cruel - Foxes

Cruel

Foxes

3:51
HD 1080p

Video Clip -> US-UK

(2016)

25

74

3:31
261kbps

US-UK -> Pop, rock...

Louisa Allen; Jonny Harris; Toby Gad; Album: iTunes Single Vol.9 (2014) Listen Album

156

75

3:45
128kbps

US-UK -> Dance, remix

(2014)

342

Album: Foxes
Year End Hot 100 Songs (Part 1) (2013)
Zedd; Foxes
Lossless
Now That's What I Call Music! 87 CD2 (2014)
Foxes
Lossless
Holding Onto Heaven (Remixes) (2014)
Foxes
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)