Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Francis Cabrel
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

4:38
Lossless

Nhạc Pháp -> Pop, rock...

Album: L'essentiel 1977-2017 Disc.2 (2017) Listen Album

288

2

Les Chemins De Traverse

Francis Cabrel

3:07
64kbps

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Francis Cabrel

283

3

Je t'aime

Francis Cabrel

4:39
128kbps

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Francis Cabrel

485

4

L'encre De Tes Yeux

Francis Cabrel

3:08
128kbps

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Francis Cabrel

245

5

Petite Marie

Francis Cabrel

2:11
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

Francis Cabrel

421

6

Guantanamera

Nana Mouskouri; Francis Cabrel

4:32
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Rendez-Vous (Nana & Friends) 2788371 (2011) Listen Album

1.008

7

Le Monde Est Sourd

Francis Cabrel

4:26
Lossless

Nhạc Pháp -> Pop, rock...

Album: Hors-Saison CHANCD-809 (1999) Listen Album

57

8

Cent Ans De Plus

Francis Cabrel

3:55
Lossless

Nhạc Pháp -> Pop, rock...

Album: Hors-Saison CHANCD-809 (1999) Listen Album

60

9

Presque Rien

Francis Cabrel

4:36
Lossless

Nhạc Pháp -> Pop, rock...

Album: Hors-Saison CHANCD-809 (1999) Listen Album

105

10

Le Reste Du Temps

Francis Cabrel

3:30
Lossless

Nhạc Pháp -> Pop, rock...

Album: Hors-Saison CHANCD-809 (1999) Listen Album

114

11

Rien De Nouveau

Francis Cabrel

4:04
Lossless

Nhạc Pháp -> Pop, rock...

Album: Hors-Saison CHANCD-809 (1999) Listen Album

60

12

Loin Devant

Francis Cabrel

4:46
Lossless

Nhạc Pháp -> Pop, rock...

Album: Hors-Saison CHANCD-809 (1999) Listen Album

69

13

Depuis Toujours

Francis Cabrel

4:22
Lossless

Nhạc Pháp -> Pop, rock...

Album: Hors-Saison CHANCD-809 (1999) Listen Album

69

14

Comme Eux

Francis Cabrel

4:42
Lossless

Nhạc Pháp -> Pop, rock...

Album: Hors-Saison CHANCD-809 (1999) Listen Album

50

15

Hell Nep Avenue

Francis Cabrel

5:47
Lossless

Nhạc Pháp -> Pop, rock...

Album: Hors-Saison CHANCD-809 (1999) Listen Album

65

16

Hors-Saison

Francis Cabrel

4:41
Lossless

Nhạc Pháp -> Pop, rock...

Album: Hors-Saison CHANCD-809 (1999) Listen Album

86

17

La Belle Debbie

Francis Cabrel

4:55
Lossless

Nhạc Pháp -> Pop, rock...

Album: Hors-Saison CHANCD-809 (1999) Listen Album

67

18

Madame X

Francis Cabrel

2:41
Lossless

Nhạc Pháp -> Pop, rock...

Album: Hors-Saison CHANCD-809 (1999) Listen Album

58

19

Les Faussaires

Francis Cabrel

4:32
Lossless

Nhạc Pháp -> Pop, rock...

Album: Les Beaux Dégâts COL 516 307 6 (2004) Listen Album

39

20

Bonne Nouvelle

Francis Cabrel

4:40
Lossless

Nhạc Pháp -> Pop, rock...

Album: Les Beaux Dégâts COL 516 307 6 (2004) Listen Album

81

21

Qu'est-Ce Que T'en Dis?

Francis Cabrel

6:06
Lossless

Nhạc Pháp -> Pop, rock...

Album: Les Beaux Dégâts COL 516 307 6 (2004) Listen Album

49

22

Le Danseur

Francis Cabrel

4:44
Lossless

Nhạc Pháp -> Pop, rock...

Album: Les Beaux Dégâts COL 516 307 6 (2004) Listen Album

72

23

Telecaster

Francis Cabrel

4:34
Lossless

Nhạc Pháp -> Pop, rock...

Album: Les Beaux Dégâts COL 516 307 6 (2004) Listen Album

72

24

Les Gens Absents

Francis Cabrel

5:06
Lossless

Nhạc Pháp -> Pop, rock...

Album: Les Beaux Dégâts COL 516 307 6 (2004) Listen Album

50

25

Tu Me Corresponds

Francis Cabrel

4:24
Lossless

Nhạc Pháp -> Pop, rock...

Album: Les Beaux Dégâts COL 516 307 6 (2004) Listen Album

47

Album: Francis Cabrel
L'essentiel 1977-2017 Disc.2 (2017)
Francis Cabrel
Lossless
Rendez-Vous (Nana & Friends) 2788371 (2011)
Nana Mouskouri; Francis Cabrel
Lossless
Hors-Saison CHANCD-809 (1999)
Francis Cabrel
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)