Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Frederic
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Kanashii Ureshii

Frederic

4:45
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Koji Mihara; Kenji Mihara (2017)

969

2

Kanashii Ureshii

Frederic

4:51
320kbps

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Koji Mihara; Kenji Mihara (2017)

315

3

Kanashii Ureshii

Frederic

4:45
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Kanashii Ureshii AZZS-67 (2017) Listen Album

772

4

Sync Rock

Frederic

4:28
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Kanashii Ureshii AZZS-67 (2017) Listen Album

52

5

3:43
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Kanashii Ureshii AZZS-67 (2017) Listen Album

108

6

4:36
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Kanashii Ureshii AZZS-67 (2017) Listen Album

76

7

3:53
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Kanashii Ureshii AZZS-67 (2017) Listen Album

49

8

4:58
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Kanashii Ureshii AZZS-67 (2017) Listen Album

36

9

4:58
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Kanashii Ureshii AZZS-67 (2017) Listen Album

28

10

3:48
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Kanashii Ureshii AZZS-67 (2017) Listen Album

27

Beat

1:56
128kbps

Playback -> US-UK

Frederic Bayco

91

Beat

3:50
128kbps

Playback -> US-UK

Frederic Bayco

69

13

Je T'aime A l'Italienne

Frédéric François

3:11
Lossless

Nhạc Pháp -> Pop, rock...

Album: La Meilleure Collection De Chansons Françaises Edition 2004 Vol.4 (2004) Listen Album

664

Beat

Rays Of Light

Frederic Delarue

5:04
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Romantic Piano Tour (2011) Listen Album

751

Beat

A Moment Of Bliss

Frederic Delarue

5:39
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Real Piano - A Collection (2004) Listen Album

217

Beat

Tristesse

Frédéric Chopin

4:05
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Romantic Piano Piece Listen Album

1.283

Beat

Raindrop Preluden

Frédéric Chopin

4:55
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Romantic Piano Piece Listen Album

753

Beat

Fantaisie Impromptu

Frédéric Chopin

5:32
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Romantic Piano Piece Listen Album

767

Beat

Harp Study

Frédéric Chopin

2:56
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Romantic Piano Piece Listen Album

557

20

Vérone

Frédéric Charter

3:38
Lossless

Nhạc Pháp -> Pop, rock...

Gérard Presgurvic; Album: Roméo & Juliette: De La Haine À L'Amour (Concept Album) (2000) Listen Album

284

21

Le Pouvoir

Frédéric Charter

3:13
Lossless

Nhạc Pháp -> Pop, rock...

Gérard Presgurvic; Album: Roméo & Juliette: De La Haine À L'Amour (Concept Album) (2000) Listen Album

213

22

Vérone

Frédéric Charter

3:40
Lossless

Nhạc Pháp -> Pop, rock...

Gérard Presgurvic; Album: Roméo & Juliette: De La Haine À L'Amour; L'Integrale (Acte 1) (2000) Listen Album

969

23

Le Pouvoir

Frédéric Charter

3:14
Lossless

Nhạc Pháp -> Pop, rock...

Gérard Presgurvic; Album: Roméo & Juliette: De La Haine À L'Amour - L'Integrale (Acte 2) (2000) Listen Album

201

24

Le Pouvoir (Live)

Frédéric Charter

3:35
Lossless

Nhạc Pháp -> Pop, rock...

Gérard Presgurvic; Album: Roméo & Juliette: De La Haine À L'Amour Live (Acte 2) (2001) Listen Album

205

25

J'sais Plus

Frédéric Charter

4:23
Lossless

Nhạc Pháp -> Pop, rock...

Gérard Presgurvic; Album: Roméo & Juliette: Les Enfants De Vérone (Acte 2) (2010) Listen Album

169

Album: Frederic
Kanashii Ureshii AZZS-67 (2017)
Frederic
Lossless
La Meilleure Collection De Chansons Françaises Edition 2004 Vol.4 (2004)
Frédéric François
Lossless
Romantic Piano Tour (2011)
Frederic Delarue
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)