Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: GFriend
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Rough

GFriend

3:29
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: SNOWFLAKE (2016) Listen Album

19.265

2

Navillera

GFriend

3:16
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Iggy; Seo Young-bae; Album: LOL (2016) Listen Album

12.769

3

Love Whisper

GFriend

3:32
Lossless
02. 귀를 기울이면 (LOVE WHISPER).flac Title: 귀를 기울이면 (LOVE WHISPER) Artist: 여자친구 (GFRIEND)

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

작사 이기, 용배 작곡 이기, 용배 편곡 이기, 용배; Album: Parallel (2017) Listen Album

9.983

4

Summer Rain

GFriend

3:20
Lossless
03. 여름비 (SUMMER RAIN).flac Title: 여름비 (SUMMER RAIN) Artist: 여자친구 (GFRIEND)

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

작사가 서용배,이기 작곡가 이기,서용배 편곡자 이기,서용배; Album: Rainbow (2017) Listen Album

9.727

5

Me Gustas Tu

GFriend

3:40
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Flower Bud (EP) (2015) Listen Album

14.203

6

Glass Bead

GFriend

3:24
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Iggy; Seo Yong Bae; Album: Season Of Glass (EP) (2015) Listen Album

15.866

7

Rainbow

GFriend

3:52
Lossless
04. RAINBOW.flac Title: RAINBOW Artist: 여자친구 (GFRIEND)

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

작사가 Mafly 작곡가 Vincenzo,Any Masingga,Fuxxy,Anna 편곡자 Fuxxy; Album: Rainbow (2017) Listen Album

1.861

Family - BTS; GFriend

Family

BTS; GFriend

3:35
HD 1080p

Video Clip -> Hàn

(2016)

1.601

9

Ave Maria

GFriend

3:17
Lossless
03. 두 손을 모아 (AVE MARIA).flac Title: 두 손을 모아 (AVE MARIA) Artist: 여자친구 (GFRIEND)

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

작사 Megatone, Ferdy 작곡 Megatone, Ferdy 편곡 Megatone, Ferdy; Album: Parallel (2017) Listen Album

626

10

Love Whisper

GFriend

3:32
320kbps

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Written:이기, 용배 Composition:이기, 용배 Arrangement:이기, 용배; Album: PARALLEL (5th Mini Album) (2017) Listen Album

74

11

Red Umbrella

GFriend

3:26
Lossless
06. 빨간우산 (RED UMBRELLA).flac Title: 빨간우산 (RED UMBRELLA) Artist: 여자친구 (GFRIEND)

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

작사 흑태 작곡 흑태, 장정석 편곡 흑태, 장정석; Album: Parallel (2017) Listen Album

447

12

White

GFriend

3:46
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Season Of Glass (EP) (2015) Listen Album

2.946

13

Spring Is Gone

Loco; Yuju (GFRIEND)

3:32
320kbps

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Spring Is Gone by Chance (The Girl Who Can See Smells OST Special Edition) (2015) Listen Album

901

14

My Buddy

GFriend

3:33
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Flower Bud (EP) (2015) Listen Album

1.293

15

Someday

GFRIEND

3:37
320kbps
05. 그런 날엔 (Someday).mp3 Title: 그런 날엔 (Someday) Artist: 여자친구 (GFRIEND)

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: SNOWFLAKE (2016) Listen Album

550

Beat

Navillera

GFriend

3:13
Lossless

Playback -> Hàn

Album: LOL (2016) Listen Album

799

Beat

Summer Rain

GFriend

3:20
Lossless
10. 여름비 (SUMMER RAIN) (Inst.).flac Title: 여름비 (SUMMER RAIN) (Inst.) Artist: 여자친구 (GFRIEND)

Playback -> Hàn

작사가 서용배,이기 작곡가 이기,서용배 편곡자 이기,서용배; Album: Rainbow (2017) Listen Album

575

18

3:11
Lossless
04. GFRIEND - 나의 지구를 지켜줘.flac Title: 나의 지구를 지켜줘 Artist: GFRIEND

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Source Music; Album: The Awakening (EP) (2014) Listen Album

149

Love Whisper - GFriend

Love Whisper

GFriend

4:16
HD 1080p

Video Clip -> Hàn

(2017)

503

20

One Half

GFriend

3:34
320kbps

Nhạc Hàn -> Dance, remix

Album: RAINBOW (2017) Listen Album

132

21

Say my name

GFRIEND

3:08
320kbps
03. 내 이름을 불러줘 (Say my name).mp3 Title: 내 이름을 불러줘 (Say My Name) Artist: 여자친구 (GFRIEND)

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: SNOWFLAKE (2016) Listen Album

567

22

Life Is A Party

GFriend

3:00
Lossless
05. LIFE IS A PARTY.flac Title: LIFE IS A PARTY Artist: 여자친구 (GFRIEND)

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

작사 Mafly, Ponde 작곡 신혁, Reone, Davey Nate 편곡 Reone; Album: Parallel (2017) Listen Album

593

23

3:43
Lossless
07. 그루잠 (FALLING ASLEEP AGAIN).flac Title: 그루잠 (FALLING ASLEEP AGAIN) Artist: 여자친구 (GFRIEND)

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

작사 Mafly 작곡 노주환, 이원종 편곡 노주환, 이원종; Album: Parallel (2017) Listen Album

527

24

Neverland

GFriend

3:12
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

ZigZagNote; Album: Season Of Glass (EP) (2015) Listen Album

2.242

Rough - GFriend

Rough

GFriend

4:46
HD 1080p

Video Clip -> Hàn

(2016)

1.926

Album: GFriend
SNOWFLAKE (2016)
GFriend
Lossless
LOL (2016)
GFriend
Lossless
Parallel (2017)
GFriend
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)