Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: GFriend
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Love Whisper

GFriend

3:32
Lossless
02. 귀를 기울이면 (LOVE WHISPER).flac Title: 귀를 기울이면 (LOVE WHISPER) Artist: 여자친구 (GFRIEND)

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

작사 이기, 용배 작곡 이기, 용배 편곡 이기, 용배; Album: Parallel (2017) Listen Album

5.390

2

Me Gustas Tu

GFriend

3:40
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Flower Bud (EP) (2015) Listen Album

12.183

3

Navillera

GFriend

3:16
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Iggy; Seo Young-bae; Album: LOL (2016) Listen Album

10.761

4

Rough

GFriend

3:29
Lossless
02 - 시간을 달려서 (Rough).flac Title: 시간을 달려서 (Rough) Artist: 여자친구

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: SNOWFLAKE (2016) Listen Album

15.933

5

Glass Bead

GFriend

3:24
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Iggy; Seo Yong Bae; Album: Season Of Glass (EP) (2015) Listen Album

14.585

6

3:43
Lossless
07. 그루잠 (FALLING ASLEEP AGAIN).flac Title: 그루잠 (FALLING ASLEEP AGAIN) Artist: 여자친구 (GFRIEND)

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

작사 Mafly 작곡 노주환, 이원종 편곡 노주환, 이원종; Album: Parallel (2017) Listen Album

278

7

Ave Maria

GFriend

3:17
Lossless
03. 두 손을 모아 (AVE MARIA).flac Title: 두 손을 모아 (AVE MARIA) Artist: 여자친구 (GFRIEND)

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

작사 Megatone, Ferdy 작곡 Megatone, Ferdy 편곡 Megatone, Ferdy; Album: Parallel (2017) Listen Album

327

8

One-Half

GFriend

3:34
Lossless
04. 이분의 일 1_2 (ONE-HALF).flac Title: 이분의 일 1/2 (ONE-HALF) Artist: 여자친구 (GFRIEND)

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

작사 이기, 용배 작곡 이기, 용배 편곡 이기, 용배; Album: Parallel (2017) Listen Album

407

9

LOVE WHISPER

GFRIEND

3:31
320kbps

Nhạc Hàn -> Dance, remix

Album: PARALLEL (2017) Listen Album

205

10

Life Is A Party

GFriend

3:00
Lossless
05. LIFE IS A PARTY.flac Title: LIFE IS A PARTY Artist: 여자친구 (GFRIEND)

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

작사 Mafly, Ponde 작곡 신혁, Reone, Davey Nate 편곡 Reone; Album: Parallel (2017) Listen Album

267

11

Red Umbrella

GFriend

3:26
Lossless
06. 빨간우산 (RED UMBRELLA).flac Title: 빨간우산 (RED UMBRELLA) Artist: 여자친구 (GFRIEND)

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

작사 흑태 작곡 흑태, 장정석 편곡 흑태, 장정석; Album: Parallel (2017) Listen Album

232

12

Inferiority Complex

Park Kyung; Eunha (GFriend)

3:24
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Inferiority Complex (Single) (2016) Listen Album

2.259

Love Whisper (Choreography Version) - GFriend

3:31
HD 1080p

Video Clip -> Hàn

(2017)

13

Beat

Love Whisper

GFriend

3:32
Lossless
08. 귀를 기울이면 (LOVE WHISPER) (Inst.).flac Title: 귀를 기울이면 (LOVE WHISPER) (Inst.) Artist: 여자친구 (GFRIEND)

Playback -> Hàn

작곡 이기, 용배 편곡 이기, 용배; Album: Parallel (2017) Listen Album

1.155

15

3:43
320kbps

Nhạc Hàn -> Dance, remix

Album: PARALLEL (2017) Listen Album

44

Rough - GFriend

Rough

GFriend

4:46
HD 1080p

Video Clip -> Hàn

(2016)

1.850

Love Whisper - GFriend

Love Whisper

GFriend

4:16
HD 1080p

Video Clip -> Hàn

(2017)

188

Fingertip (Dance Practice Version) - GFriend

3:29
HD 1080p

Video Clip -> Hàn

Seo Yong Bae; Iggy; Kim Sori (2017)

332

19

Mermaid

GFriend

3:27
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: LOL (2016) Listen Album

1.304

Beat

Intro (Belief)

GFriend

1:12
Lossless
01. INTRO (BELIEF).flac Title: INTRO (BELIEF) Artist: 여자친구 (GFRIEND)

Playback -> Hàn

작사 이기, 용배 작곡 이기, 용배 편곡 이기, 용배; Album: Parallel (2017) Listen Album

419

21

Contrail

GFriend

3:36
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: The Awakening - The 4th Mini Album (EP) (2017) Listen Album

392

22

3:35
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: The Awakening - The 4th Mini Album (EP) (2017) Listen Album

1.687

23

3:29
Lossless
07 - 시간을달려서 (Inst.).flac Title: 시간을달려서 (Inst.) Artist: 여자친구

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: SNOWFLAKE (2016) Listen Album

735

Beat

1:19
Lossless

Playback -> Hàn

Album: Flower Bud (EP) (2015) Listen Album

708

25

Under The Sky

GFriend

4:10
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Flower Bud (EP) (2015) Listen Album

1.296

Album: GFriend
Parallel (2017)
GFriend
Lossless
Flower Bud (EP) (2015)
GFriend
Lossless
LOL (2016)
GFriend
Lossless
Xem thêm...

GFriend

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)