Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Got7
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Miracle

GOT7

4:10
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: 'Present: You' &Me Edition (Regular) JYPK-1040 (2018) Listen Album

955

2

Lullaby

GOT7

3:37
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Present: You (Regular) JYPK-1028 (2018) Listen Album

4.465

3

3:14
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: 'Present: You' &Me Edition (Regular) JYPK-1040 (2018) Listen Album

190

4

Never Ever

GOT7

3:14
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Flight Log: Arrival (EP) JYPK-0765 (2017) Listen Album

38.317

5

Just Right

Got7

3:42
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Just Right (EP) (2015) Listen Album

31.449

6

If You Do

Got7

3:30
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Mad (EP) (2015) Listen Album

30.948

7

Hard Carry

Got7

3:13
Lossless

Nhạc Hàn -> Dance, remix

Album: Flight Log: Turbulence (Regular) JYPK-0697 (2016) Listen Album

21.445

8

Look

GOT7

3:14
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Eyes On You (EP) JYPK-1004 (2018) Listen Album

4.554

9

Come On

GOT7

3:14
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: 'Present: You' &Me Edition (Regular) JYPK-1040 (2018) Listen Album

169

10

You Are

GOT7

3:20
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: 7 For 7 (EP) JYPK-0849 (2017) Listen Album

10.323

11

3:32
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Mad (Winter Edition) (2015) Listen Album

8.626

12

A

Got7

3:02
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Park Jin Young; Album: Got Love (2014) Listen Album

17.953

A - Got7

A

Got7

3:26
HD 1080p

Video Clip -> Hàn

(2014)

4.254

14

Let Me

Got7

3:21
Lossless

Nhạc Hàn -> Dance, remix

Album: Flight Log: Turbulence (Regular) JYPK-0697 (2016) Listen Album

4.681

15

Fly

GOT7

3:11
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Flight Log: Departure (EP) JYPK-0626 (2016) Listen Album

19.116

16

Save You

GOT7

3:25
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: 'Present: You' &Me Edition (Regular) JYPK-1040 (2018) Listen Album

35

17

Teenager

GOT7

3:09
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: 7 For 7 (EP) JYPK-0849 (2017) Listen Album

4.188

18

I Am Me

GOT7

3:31
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Present: You (Regular) JYPK-1028 (2018) Listen Album

772

Beat

Lullaby

GOT7

3:37
Lossless

Playback -> Hàn

Album: 'Present: You' &Me Edition (Regular) JYPK-1040 (2018) Listen Album

30

20

Lullaby

GOT7

3:37
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: 'Present: You' &Me Edition (Regular) JYPK-1040 (2018) Listen Album

33

21

Enough

GOT7

3:19
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: 'Present: You' &Me Edition (Regular) JYPK-1040 (2018) Listen Album

36

22

3:22
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: 'Present: You' &Me Edition (Regular) JYPK-1040 (2018) Listen Album

35

23

I Like You

Got7

3:23
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Park Jin Young; Album: Got It? (2014) Listen Album

7.227

24

Home Run

GOT7

3:08
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Home Run (Single) (2016) Listen Album

4.970

25

3:37
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: 'Present: You' &Me Edition (Regular) JYPK-1040 (2018) Listen Album

21

Album: Got7
'Present: You' &Me Edition (Regular) JYPK-1040 (2018)
GOT7
Lossless
Present: You (Regular) JYPK-1028 (2018)
GOT7
Lossless
Flight Log: Arrival (EP) JYPK-0765 (2017)
GOT7
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)