Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Got7
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

3:37
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: I Won't Let You Go (Complete Edition) (2019) Listen Album

99

2

4:06
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: I Won't Let You Go (Complete Edition) (2019) Listen Album

97

3

Hard Carry

Got7

3:13
Lossless

Nhạc Hàn -> Dance, remix

Album: Flight Log: Turbulence (Regular) JYPK-0697 (2016) Listen Album

21.902

4

4:03
Lossless

Nhạc Nhật -> Dance, remix

Album: I Won't Let You Go (Complete Edition) (2019) Listen Album

56

5

Sign

GOT7

3:24
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Flight Log: Arrival (EP) JYPK-0765 (2017) Listen Album

3.617

6

3:39
Lossless

Nhạc Nhật -> Dance, remix

Album: The New Era (Special Edition) (EP) (2018) Listen Album

153

7

Hold Me

Jinyoung (GOT7)

3:35
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Top Management (OST) (2018) Listen Album

166

8

Miracle

GOT7

4:10
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: 'Present: You' &Me Edition (Regular) JYPK-1040 (2018) Listen Album

2.169

9

Seesaw

GOT7

3:34
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: I Won't Let You Go (Complete Edition) (2019) Listen Album

61

10

Teenager

GOT7

3:09
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: 7 For 7 (EP) JYPK-0849 (2017) Listen Album

4.336

11

Can't

GOT7

3:16
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Flight Log: Departure (EP) JYPK-0626 (2016) Listen Album

2.193

12

Never Ever

GOT7

3:14
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Flight Log: Arrival (EP) JYPK-0765 (2017) Listen Album

38.858

13

Lullaby

GOT7

3:37
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Present: You (Regular) JYPK-1028 (2018) Listen Album

5.235

14

Zero

GOT7

3:48
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: I Won't Let You Go (Complete Edition) (2019) Listen Album

55

Beat

3:35
Lossless

Playback -> Nhật

Album: I Won't Let You Go (Complete Edition) (2019) Listen Album

49

16

U Got Me

Got7

3:47
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Noday; Chloe; Album: Got Love (2014) Listen Album

2.801

17

Just Right

Got7

3:42
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Just Right (EP) (2015) Listen Album

31.991

18

If You Do

Got7

3:30
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Mad (EP) (2015) Listen Album

31.496

19

Love Train

GOT7

4:05
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Love Train (Single) (2016) Listen Album

31

20

Meet Me

GOT7

3:39
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: My Swagger (EP) (2017) Listen Album

109

21

3:31
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Laugh Laugh Laugh (EP) (2016) Listen Album

3.400

22

Rewind

GOT7

3:12
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Flight Log: Departure (EP) JYPK-0626 (2016) Listen Album

2.287

23

3:46
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Flight Log: Departure (EP) JYPK-0626 (2016) Listen Album

2.280

Beat

Turn Up

GOT7

3:19
Lossless

Playback -> Nhật

Album: Turn Up (Complete Edition) (2017) Listen Album

62

25

3:14
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: 'Present: You' &Me Edition (Regular) JYPK-1040 (2018) Listen Album

438

Album: Got7
I Won't Let You Go (Complete Edition) (2019)
GOT7
Lossless
Flight Log: Turbulence (Regular) JYPK-0697 (2016)
Got7
Lossless
Flight Log: Arrival (EP) JYPK-0765 (2017)
GOT7
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)