Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Guitar Serenade
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

Beat

More Than I Can Say

Guitar Serenade

3:48
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Romantic Mood - Roses Are Red Listen Album

2.401

Beat

He Will Have To Go

Guitar Serenade

3:57
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Soft Mood - Love Me Tender Listen Album

650

Beat

Massachusettes

Guitar Serenade

3:21
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Soft Mood - Love Me Tender Listen Album

871

Beat

Besame Mucho

Guitar Serenade

4:15
Lossless

Playback -> Nước khác

Album: Serene Mood - Over The Rainbow Listen Album

4.676

Beat

Sayonara

Guitar Serenade

3:11
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Serene Mood - Over The Rainbow Listen Album

1.259

Beat

500 Miles

Guitar Serenade

3:27
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Warm Mood - Magic Is The Moonlight Listen Album

1.797

Beat

Summer Kisses Winter Tears

Guitar Serenade

3:26
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Mild Mood - Rhythm Of The Rain (2004) Listen Album

2.204

Beat

Tell Laura I Love Her

Guitar Serenade

3:30
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Romantic Mood - Roses Are Red Listen Album

1.804

Beat

Travelling Man

Guitar Serenade

3:17
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Soft Mood - Love Me Tender Listen Album

757

Beat

Yesterday Once More

Guitar Serenade

4:10
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Soft Mood - Love Me Tender Listen Album

1.852

Beat

And I Love You So

Guitar Serenade

4:09
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Warm Mood - Magic Is The Moonlight Listen Album

879

Beat

Love Portion No.9

Guitar Serenade

3:57
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Warm Mood - Magic Is The Moonlight Listen Album

977

Beat

I Will Follow Him

Guitar Serenade

3:32
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Romantic Mood - Roses Are Red Listen Album

2.321

Beat

You Mean Everything To Me

Guitar Serenade

3:46
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Serene Mood - Over The Rainbow Listen Album

2.066

Beat

La Paloma

Guitar Serenade

4:46
Lossless

Playback -> Nước khác

Album: Warm Mood - Magic Is The Moonlight Listen Album

1.805

Beat

Rythm Of The Rain

Guitar Serenade

2:58
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Mild Mood - Rhythm Of The Rain (2004) Listen Album

4.812

Beat

Dahil Sayo

Guitar Serenade

5:03
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Mild Mood - Rhythm Of The Rain (2004) Listen Album

955

Beat

Blowing In The Wind

Guitar Serenade

3:06
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Mild Mood - Rhythm Of The Rain (2004) Listen Album

867

Beat

Winter Love

Guitar Serenade

4:06
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Mild Mood - Rhythm Of The Rain (2004) Listen Album

803

Beat

Ginnie Come Lately

Guitar Serenade

4:02
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Mild Mood - Rhythm Of The Rain (2004) Listen Album

686

Beat

River Of No Return

Guitar Serenade

3:42
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Mild Mood - Rhythm Of The Rain (2004) Listen Album

729

Beat

Love Letter In The Night

Guitar Serenade

3:20
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Mild Mood - Rhythm Of The Rain (2004) Listen Album

641

Beat

Maria My Own

Guitar Serenade

4:10
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Mild Mood - Rhythm Of The Rain (2004) Listen Album

675

Beat

Crying Rain

Guitar Serenade

3:55
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Mild Mood - Rhythm Of The Rain (2004) Listen Album

765

Beat

End Of The World

Guitar Serenade

3:24
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Mild Mood - Rhythm Of The Rain (2004) Listen Album

999

Album: Guitar Serenade
Romantic Mood - Roses Are Red
Guitar Serenade
Lossless
Soft Mood - Love Me Tender
Guitar Serenade
Lossless
Serene Mood - Over The Rainbow
Guitar Serenade
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)