Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Guitar Serenade
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

Beat

Summer Kisses Winter Tears

Guitar Serenade

3:26
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Mild Mood - Rhythm Of The Rain (2004) Listen Album

2.144

Beat

Besame Mucho

Guitar Serenade

4:15
Lossless

Playback -> Nước khác

Album: Serene Mood - Over The Rainbow Listen Album

4.551

Beat

I Will Follow Him

Guitar Serenade

3:32
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Romantic Mood - Roses Are Red Listen Album

2.230

Beat

Rythm Of The Rain

Guitar Serenade

2:58
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Mild Mood - Rhythm Of The Rain (2004) Listen Album

4.671

Beat

Dahil Sayo

Guitar Serenade

5:03
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Mild Mood - Rhythm Of The Rain (2004) Listen Album

915

Beat

River Of No Return

Guitar Serenade

3:42
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Mild Mood - Rhythm Of The Rain (2004) Listen Album

688

Beat

Tell Laura I Love Her

Guitar Serenade

3:30
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Romantic Mood - Roses Are Red Listen Album

1.703

Beat

I Can't Stop Loving You

Guitar Serenade

3:20
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Romantic Mood - Roses Are Red Listen Album

973

Beat

Blue Spanish Eyes

Guitar Serenade

3:31
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Romantic Mood - Roses Are Red Listen Album

866

Beat

You Mean Everything To Me

Guitar Serenade

3:46
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Serene Mood - Over The Rainbow Listen Album

1.973

Beat

Crying In The Rain

Guitar Serenade

3:31
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Serene Mood - Over The Rainbow Listen Album

1.171

Beat

La Paloma

Guitar Serenade

4:46
Lossless

Playback -> Nước khác

Album: Warm Mood - Magic Is The Moonlight Listen Album

1.682

Beat

Crying Rain

Guitar Serenade

3:55
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Mild Mood - Rhythm Of The Rain (2004) Listen Album

725

Beat

Love Is Blue

Guitar Serenade

3:25
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Romantic Mood - Roses Are Red Listen Album

1.891

Beat

Roses Are Red

Guitar Serenade

3:38
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Romantic Mood - Roses Are Red Listen Album

799

Beat

Girl You Are My Love

Guitar Serenade

3:14
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Romantic Mood - Roses Are Red Listen Album

2.327

Beat

Sealed With A Kiss

Guitar Serenade

3:00
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Romantic Mood - Roses Are Red Listen Album

2.281

Beat

El Condo Pasa

Guitar Serenade

3:27
Lossless

Playback -> Nước khác

Album: Serene Mood - Over The Rainbow Listen Album

1.350

Beat

How Can I Tell Her

Guitar Serenade

3:52
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Serene Mood - Over The Rainbow Listen Album

1.914

Beat

Falling In Love

Guitar Serenade

3:39
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Soft Mood - Love Me Tender Listen Album

716

Beat

And I Love You So

Guitar Serenade

4:09
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Warm Mood - Magic Is The Moonlight Listen Album

833

Beat

500 Miles

Guitar Serenade

3:27
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Warm Mood - Magic Is The Moonlight Listen Album

1.671

Beat

Amor Amor Amor

Guitar Serenade

4:18
Lossless

Playback -> Nước khác

Album: Romantic Mood - Roses Are Red Listen Album

1.695

Beat

Its Now Or Never

Guitar Serenade

3:30
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Serene Mood - Over The Rainbow Listen Album

1.315

Beat

Sound Of Silence

Guitar Serenade

2:34
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Serene Mood - Over The Rainbow Listen Album

1.982

Album: Guitar Serenade
Mild Mood - Rhythm Of The Rain (2004)
Guitar Serenade
Lossless
Serene Mood - Over The Rainbow
Guitar Serenade
Lossless
Romantic Mood - Roses Are Red
Guitar Serenade
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)