Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Guitar Serenade
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

Beat

More Than I Can Say

Guitar Serenade

3:48
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Romantic Mood - Roses Are Red Listen Album

2.381

Beat

Tell Laura I Love Her

Guitar Serenade

3:30
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Romantic Mood - Roses Are Red Listen Album

1.793

Beat

Rythm Of The Rain

Guitar Serenade

2:58
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Mild Mood - Rhythm Of The Rain (2004) Listen Album

4.790

Beat

Dahil Sayo

Guitar Serenade

5:03
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Mild Mood - Rhythm Of The Rain (2004) Listen Album

953

Beat

Summer Kisses Winter Tears

Guitar Serenade

3:26
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Mild Mood - Rhythm Of The Rain (2004) Listen Album

2.198

Beat

Blowing In The Wind

Guitar Serenade

3:06
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Mild Mood - Rhythm Of The Rain (2004) Listen Album

865

Beat

Winter Love

Guitar Serenade

4:06
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Mild Mood - Rhythm Of The Rain (2004) Listen Album

801

Beat

Ginnie Come Lately

Guitar Serenade

4:02
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Mild Mood - Rhythm Of The Rain (2004) Listen Album

683

Beat

River Of No Return

Guitar Serenade

3:42
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Mild Mood - Rhythm Of The Rain (2004) Listen Album

725

Beat

Love Letter In The Night

Guitar Serenade

3:20
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Mild Mood - Rhythm Of The Rain (2004) Listen Album

639

Beat

Maria My Own

Guitar Serenade

4:10
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Mild Mood - Rhythm Of The Rain (2004) Listen Album

672

Beat

Crying Rain

Guitar Serenade

3:55
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Mild Mood - Rhythm Of The Rain (2004) Listen Album

760

Beat

End Of The World

Guitar Serenade

3:24
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Mild Mood - Rhythm Of The Rain (2004) Listen Album

996

Beat

3:57
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Mild Mood - Rhythm Of The Rain (2004) Listen Album

1.201

Beat

Under The Boardwalk

Guitar Serenade

3:44
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Mild Mood - Rhythm Of The Rain (2004) Listen Album

704

Beat

Take Me Home Country Road

Guitar Serenade

3:48
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Mild Mood - Rhythm Of The Rain (2004) Listen Album

997

Beat

Amor Amor Amor

Guitar Serenade

4:18
Lossless

Playback -> Nước khác

Album: Romantic Mood - Roses Are Red Listen Album

1.751

Beat

Sunshine Love

Guitar Serenade

3:53
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Romantic Mood - Roses Are Red Listen Album

987

Beat

I Love You Because

Guitar Serenade

2:57
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Romantic Mood - Roses Are Red Listen Album

854

Beat

Moon River

Guitar Serenade

3:25
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Romantic Mood - Roses Are Red Listen Album

840

Beat

Love Is Blue

Guitar Serenade

3:25
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Romantic Mood - Roses Are Red Listen Album

1.929

Beat

I Can't Stop Loving You

Guitar Serenade

3:20
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Romantic Mood - Roses Are Red Listen Album

1.009

Beat

I Will Follow Him

Guitar Serenade

3:32
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Romantic Mood - Roses Are Red Listen Album

2.310

Beat

Blue Spanish Eyes

Guitar Serenade

3:31
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Romantic Mood - Roses Are Red Listen Album

916

Beat

Roses Are Red

Guitar Serenade

3:38
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Romantic Mood - Roses Are Red Listen Album

810

Album: Guitar Serenade
Romantic Mood - Roses Are Red
Guitar Serenade
Lossless
Mild Mood - Rhythm Of The Rain (2004)
Guitar Serenade
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)