Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Guitar Serenade
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

Beat

500 Miles

Guitar Serenade

3:27
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Warm Mood - Magic Is The Moonlight Listen Album

1.741

Beat

Rythm Of The Rain

Guitar Serenade

2:58
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Mild Mood - Rhythm Of The Rain (2004) Listen Album

4.723

Beat

Summer Kisses Winter Tears

Guitar Serenade

3:26
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Mild Mood - Rhythm Of The Rain (2004) Listen Album

2.172

Beat

Guantanamera

Guitar Serenade

3:30
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Romantic Mood - Roses Are Red Listen Album

2.084

Beat

El Condo Pasa

Guitar Serenade

3:27
Lossless

Playback -> Nước khác

Album: Serene Mood - Over The Rainbow Listen Album

1.397

Beat

Born Free

Guitar Serenade

3:43
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Serene Mood - Over The Rainbow Listen Album

896

Beat

La Paloma

Guitar Serenade

4:46
Lossless

Playback -> Nước khác

Album: Warm Mood - Magic Is The Moonlight Listen Album

1.738

Beat

Your Cheating Heart

Guitar Serenade

2:49
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Warm Mood - Magic Is The Moonlight Listen Album

530

Beat

Crying In The Rain

Guitar Serenade

3:31
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Serene Mood - Over The Rainbow Listen Album

1.205

Beat

I Will Follow Him

Guitar Serenade

3:32
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Romantic Mood - Roses Are Red Listen Album

2.281

Beat

Blue Spanish Eyes

Guitar Serenade

3:31
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Romantic Mood - Roses Are Red Listen Album

889

Beat

Take Me Home Country Road

Guitar Serenade

3:48
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Mild Mood - Rhythm Of The Rain (2004) Listen Album

979

Beat

Love Is Blue

Guitar Serenade

3:25
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Romantic Mood - Roses Are Red Listen Album

1.919

Beat

Sealed With A Kiss

Guitar Serenade

3:00
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Romantic Mood - Roses Are Red Listen Album

2.309

Beat

Its Now Or Never

Guitar Serenade

3:30
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Serene Mood - Over The Rainbow Listen Album

1.344

Beat

Sound Of Silence

Guitar Serenade

2:34
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Serene Mood - Over The Rainbow Listen Album

2.057

Beat

Have You Ever Seen The Rain

Guitar Serenade

2:49
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Soft Mood - Love Me Tender Listen Album

731

Beat

Aishite Maruyo

Guitar Serenade

3:04
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Soft Mood - Love Me Tender Listen Album

704

Beat

And I Love You So

Guitar Serenade

4:09
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Warm Mood - Magic Is The Moonlight Listen Album

863

Beat

Tell Laura I Love Her

Guitar Serenade

3:30
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Romantic Mood - Roses Are Red Listen Album

1.740

Beat

Maria My Own

Guitar Serenade

4:10
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Mild Mood - Rhythm Of The Rain (2004) Listen Album

661

Beat

Dahil Sayo

Guitar Serenade

5:03
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Mild Mood - Rhythm Of The Rain (2004) Listen Album

935

Beat

End Of The World

Guitar Serenade

3:24
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Mild Mood - Rhythm Of The Rain (2004) Listen Album

968

Beat

Amor Amor Amor

Guitar Serenade

4:18
Lossless

Playback -> Nước khác

Album: Romantic Mood - Roses Are Red Listen Album

1.727

Beat

All I Have To Do Is Dream

Guitar Serenade

2:58
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Soft Mood - Love Me Tender Listen Album

991

Album: Guitar Serenade
Warm Mood - Magic Is The Moonlight
Guitar Serenade
Lossless
Mild Mood - Rhythm Of The Rain (2004)
Guitar Serenade
Lossless
Romantic Mood - Roses Are Red
Guitar Serenade
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)