Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Hữu Phước; Tấn Tài; Út Bạch Lan; Ngọc Giàu; Mai Lan; Thanh Tú; Diệp Lang; Nam Hùng; Kim Quang
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Cải Lương: Sương Mù Trên Non Cao (2/3)

Hữu Phước; Tấn Tài; Út Bạch Lan; Ngọc Giàu; Mai Lan; Thanh Tú; Diệp Lang; Nam Hùng; Kim Quang

29:49
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Hà Triều; Hoa Phượng; Album: Cải Lương - Sương Mù Trên Non Cao (Pre 75) Listen Album

1.659

2

Cải Lương: Sương Mù Trên Non Cao (1/3)

Hữu Phước; Tấn Tài; Út Bạch Lan; Ngọc Giàu; Mai Lan; Thanh Tú; Diệp Lang; Nam Hùng; Kim Quang

27:35
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Hà Triều; Hoa Phượng; Album: Cải Lương - Sương Mù Trên Non Cao (Pre 75) Listen Album

1.688

3

Cải Lương: Sương Mù Trên Non Cao (3/3)

Hữu Phước; Tấn Tài; Út Bạch Lan; Ngọc Giàu; Mai Lan; Thanh Tú; Diệp Lang; Nam Hùng; Kim Quang

10:44
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Hà Triều; Hoa Phượng; Album: Cải Lương - Sương Mù Trên Non Cao (Pre 75) Listen Album

2.049

4

Cải Lương: Yêu Người Điên (1/3)

Hùng Cường; Tấn Tài; Bạch Tuyết; Út Bạch Lan; Việt Hùng; Kim Quang; Mai Lan; Văn Hường; Tư Rọm

16:15
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Thiếu Linh; Album: Cải Lương - Yêu Người Điên (Pre 75) Listen Album

2.460

5

Cải Lương: Yêu Người Điên (3/3)

Hùng Cường; Tấn Tài; Bạch Tuyết; Út Bạch Lan; Việt Hùng; Kim Quang; Mai Lan; Văn Hường; Tư Rọm

26:00
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Thiếu Linh; Album: Cải Lương - Yêu Người Điên (Pre 75) Listen Album

2.157

6

Cải Lương: Yêu Người Điên (2/3)

Hùng Cường; Tấn Tài; Bạch Tuyết; Út Bạch Lan; Việt Hùng; Kim Quang; Mai Lan; Văn Hường; Tư Rọm

10:08
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Thiếu Linh; Album: Cải Lương - Yêu Người Điên (Pre 75) Listen Album

2.031

7

Cải Lương: Ngôi Nhà Ma (1/3)

Thanh Nga; Ngọc Giàu; Út Bạch Lan; Út Trà Ôn; Hữu Phước; Bảo Quốc; Kim Quang

16:54
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Album: Cải Lương - Ngôi Nhà Ma (Pre 75) Listen Album

916

8

Cải Lương: Ngôi Nhà Ma (2/3)

Thanh Nga; Ngọc Giàu; Út Bạch Lan; Út Trà Ôn; Hữu Phước; Bảo Quốc; Kim Quang

20:22
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Album: Cải Lương - Ngôi Nhà Ma (Pre 75) Listen Album

661

9

Cải Lương: Ngôi Nhà Ma (3/3)

Thanh Nga; Ngọc Giàu; Út Bạch Lan; Út Trà Ôn; Hữu Phước; Bảo Quốc; Kim Quang

17:11
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Album: Cải Lương - Ngôi Nhà Ma (Pre 75) Listen Album

865

10

Cải Lương: Tiếng Trống Sang Canh (1/3)

Hùng Cường; Ngọc Giàu; Hương Lan; Hữu Phước; Kim Ngọc; Diệp Lang; Văn Chung; Diệp Thanh Lâm

21:38
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Album: Cải Lương - Tiếng Trống Sang Canh (Pre 75) Listen Album

2.360

11

Cải Lương: Tiếng Trống Sang Canh (2/3)

Hùng Cường; Ngọc Giàu; Hương Lan; Hữu Phước; Kim Ngọc; Diệp Lang; Văn Chung; Diệp Thanh Lâm

21:36
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Album: Cải Lương - Tiếng Trống Sang Canh (Pre 75) Listen Album

2.130

12

Cải Lương: Tiếng Trống Sang Canh (3/3)

Hùng Cường; Ngọc Giàu; Hương Lan; Hữu Phước; Kim Ngọc; Diệp Lang; Văn Chung; Diệp Thanh Lâm

30:36
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Album: Cải Lương - Tiếng Trống Sang Canh (Pre 75) Listen Album

1.794

13

Cải Lương: Mùa Thu Lá Bay (1/2)

Bạch Tuyết; Minh Phụng; Văn Chung; Út Bạch Lan; Hữu Phước; Thanh Nguyệt; Diệp Lang; Tài Lương

42:57
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Nhị Kiều; Album: Cải Lương - Mùa Thu Lá Bay (Pre 75) Listen Album

3.548

14

Cải Lương: Mùa Thu Lá Bay (2/2)

Bạch Tuyết; Minh Phụng; Văn Chung; Út Bạch Lan; Hữu Phước; Thanh Nguyệt; Diệp Lang; Tài Lương

22:04
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Nhị Kiều; Album: Cải Lương - Mùa Thu Lá Bay (Pre 75) Listen Album

2.840

15

Cải Lương: Mùa Thu Lá Bay (1/2)

Bạch Tuyết; Minh Phụng; Văn Chung; Út Bạch Lan; Hữu Phước; Thanh Nguyệt; Diệp Lang; Tài Lương

43:01
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Nhị Kiều; Album: Tape - Mùa Thu Lá Bay (Pre 75) Listen Album

2.571

16

Cải Lương: Mùa Thu Lá Bay (2/2)

Bạch Tuyết; Minh Phụng; Văn Chung; Út Bạch Lan; Hữu Phước; Thanh Nguyệt; Diệp Lang; Tài Lương

41:09
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Nhị Kiều; Album: Tape - Mùa Thu Lá Bay (Pre 75) Listen Album

1.510

17

Cải Lương: Khói Sóng Tiêu Tương (4/4)

Út Trà Ôn; Diệp Lang; Trường Xuân; Út Bạch Lan; Thanh Tuấn; Viễn Sơn; Ngọc Hương; Kim Ngọc

13:35
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Hoa Phượng; Hà Kiều; Album: Cải Lương - Khói Sóng Tiêu Tương (Pre 75) Listen Album

1.240

18

Cải Lương: Khói Sóng Tiêu Tương (1/4)

Út Trà Ôn; Diệp Lang; Trường Xuân; Út Bạch Lan; Thanh Tuấn; Viễn Sơn; Ngọc Hương; Kim Ngọc

13:37
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Hoa Phượng; Hà Kiều; Album: Cải Lương - Khói Sóng Tiêu Tương (Pre 75) Listen Album

1.254

19

Cải Lương: Khói Sóng Tiêu Tương (2/4)

Út Trà Ôn; Diệp Lang; Trường Xuân; Út Bạch Lan; Thanh Tuấn; Viễn Sơn; Ngọc Hương; Kim Ngọc

14:32
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Hoa Phượng; Hà Kiều; Album: Cải Lương - Khói Sóng Tiêu Tương (Pre 75) Listen Album

1.207

20

Cải Lương: Khói Sóng Tiêu Tương (3/4)

Út Trà Ôn; Diệp Lang; Trường Xuân; Út Bạch Lan; Thanh Tuấn; Viễn Sơn; Ngọc Hương; Kim Ngọc

13:53
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Hoa Phượng; Hà Kiều; Album: Cải Lương - Khói Sóng Tiêu Tương (Pre 75) Listen Album

1.153

21

Cải Lương: Khói Sóng Tiêu Tương (1/4)

Út Trà Ôn; Thành Được; Út Bạch Lan; Thanh Tuấn; Ngọc Hương; Viễn Sơn; Diệp Lang; Trường Xuân; Kim Ngọc

13:44
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Hà Triều; Hoa Phượng; Album: Cải Lương - Khói Sóng Tiêu Tương (Pre 75) Listen Album

389

22

Cải Lương: Khói Sóng Tiêu Tương (2/4)

Út Trà Ôn; Thành Được; Út Bạch Lan; Thanh Tuấn; Ngọc Hương; Viễn Sơn; Diệp Lang; Trường Xuân; Kim Ngọc

10:14
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Hà Triều; Hoa Phượng; Album: Cải Lương - Khói Sóng Tiêu Tương (Pre 75) Listen Album

239

23

Cải Lương: Khói Sóng Tiêu Tương (3/4)

Út Trà Ôn; Thành Được; Út Bạch Lan; Thanh Tuấn; Ngọc Hương; Viễn Sơn; Diệp Lang; Trường Xuân; Kim Ngọc

18:12
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Hà Triều; Hoa Phượng; Album: Cải Lương - Khói Sóng Tiêu Tương (Pre 75) Listen Album

164

24

Cải Lương: Khói Sóng Tiêu Tương (4/4)

Út Trà Ôn; Thành Được; Út Bạch Lan; Thanh Tuấn; Ngọc Hương; Viễn Sơn; Diệp Lang; Trường Xuân; Kim Ngọc

13:37
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Hà Triều; Hoa Phượng; Album: Cải Lương - Khói Sóng Tiêu Tương (Pre 75) Listen Album

274

25

Cải Lương: Đôi Mắt Người Xưa (1/2)

Thanh Nga; Hữu Phước; Ngọc Giàu; Hương Lan; Kim Giác; Phương Ánh; Bạch Huệ; Hoàng Giang; Kim Quang

25:16
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Ngọc Linh; Nhị Kiều; Album: Cải Lương: Đôi Mắt Người Xưa (Pre 75) Listen Album

1.746

Album: Hữu Phước; Tấn Tài; Út Bạch Lan; Ngọc Giàu; Mai Lan; Thanh Tú; Diệp Lang; Nam Hùng; Kim Quang
Cải Lương - Sương Mù Trên Non Cao (Pre 75)
Hữu Phước; Tấn Tài; Út Bạch Lan; Ngọc Giàu; Mai Lan; Thanh Tú; Diệp Lang; Nam Hùng; Kim Quang
Lossless
Cải Lương - Yêu Người Điên (Pre 75)
Hùng Cường; Tấn Tài; Bạch Tuyết; Út Bạch Lan; Việt Hùng; Kim Quang; Mai Lan; Văn Hường; Tư Rọm
Lossless
Cải Lương - Ngôi Nhà Ma (Pre 75)
Thanh Nga; Ngọc Giàu; Út Bạch Lan; Út Trà Ôn; Hữu Phước; Bảo Quốc; Kim Quang
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)