Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Hoắc Tôn
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

4:00
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Hoắc Tôn; Album: Sing My Song (Deluxe Edition) (CD2) (2014) Listen Album

32.710

2

Ly Tư (离思)

Hoắc Tôn

4:33
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Hoắc Tôn; Album: Tru Tiên Thanh Vân Chí OST (青云志 电视剧原声带) (2016) Listen Album

1.497

Vén Rèm Châu (卷珠帘) - Hoắc Tôn

2:42
HD 720p

Video Clip -> Hoa

Hoắc Tôn (2014)

2.002

4

Hoa Nhài

Hoắc Tôn

2:28
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

2.121

5

2:53
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Hoắc Tôn

3.207

6

3:58
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Hoắc Tôn; Album: Sing My Song Episode 7 (中国好歌曲 第7期) (2014) Listen Album

2.569

7

Bởi Vì Tình Yêu (因为爱情)

Hoắc Tôn; Trương Lộc Địch

4:26
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Tiêu Khắc (2015)

624

8

3:54
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Hoắc Tôn; Điền Mịch; Thẩm Lạc Bình;; Album: Thiên Hành Cửu Ca (天行九歌) (2016) Listen Album

4.803

9

Phấn Mặc (粉墨)

Hoắc Tôn

4:22
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Điền Mịch; Điền Thần Minh; Album: Đáy Mộng Hoa Rơi OST (花落梦深处 电影原声带) (2017) Listen Album

5.541

Beat

2:57
192kbps

Playback -> Hoa

Hoắc Tôn

596

11

4:34
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Thiên Vận - Hoắc Tôn (天韵.霍尊) (2015) Listen Album

3.450

12

5:31
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Mị Nguyệt Truyện OST (2015) Listen Album

1.751

13

4:21
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Vinh Khải; Lao Từ; Album: Đào Hoa Vũ (桃花雨) (2017) Listen Album

515

14

5:06
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Triệu Kiến Linh; Đàm Toàn; Khả Khả; Hoắc Tôn; Album: Cô Phương Bất Tự Thưởng OST (孤芳不自赏 电视剧原声带) (2017) Listen Album

5.876

15

4:28
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Triệu Hân; Điền Mịch; Album: Thời Gian Không Thể Quên (时光不忘) (2016) Listen Album

6.002

16

Vém Rèm Châu (卷珠帘) (Live)

Hoắc Tôn; Phí Ngọc Thanh

4:02
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Hoắc Tôn (2014)

2.104

17

4:23
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Vừa Đúng (恰好) (EP) (2014) Listen Album

1.771

18

Vừa Đúng (恰好)

Hoắc Tôn

4:13
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Thường Thạch Lỗi; Album: Vừa Đúng (恰好) (EP) (2014) Listen Album

1.422

19

4:37
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Hoắc Tôn; Album: Vừa Đúng (恰好) (EP) (2014) Listen Album

1.375

20

3:58
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Hoắc Tôn; Album: Tân Cửu Phách (新九拍) 20083753 (2014) Listen Album

3.458

21

Vén Rèm Châu (卷珠帘)

Hoắc Tôn; Phí Ngọc Thanh

4:02
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Hoắc Tôn; Album: Tân Cửu Phách (新九拍) 20083753 (2014) Listen Album

3.693

22

Vừa Đúng (恰好)

Hoắc Tôn

4:10
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Thường Thạch Lỗi (2015)

868

23

Vừa Đúng (恰好)

Hoắc Tôn

4:11
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Thường Thạch Lỗi; Album: Thiên Vận - Hoắc Tôn (天韵.霍尊) (2015) Listen Album

1.437

24

4:54
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Thiên Vận - Hoắc Tôn (天韵.霍尊) (2015) Listen Album

1.637

25

4:40
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hoa Tư Dẫn OST (华胥引) (2015) Listen Album

1.860

Album: Hoắc Tôn
Sing My Song (Deluxe Edition) (CD2) (2014)
Hoắc Tôn
Lossless
Tru Tiên Thanh Vân Chí OST (青云志 电视剧原声带) (2016)
Hoắc Tôn
Lossless
Sing My Song Episode 7 (中国好歌曲 第7期) (2014)
Hoắc Tôn
Lossless
Xem thêm...

Hoắc Tôn

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)