Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Izumi Makura
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Balloon

Izumi Makura

3:50
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: 5 Years (2CD) XQND-1006 (2017) Listen Album

13

2

Saishu Densha (Fragment Remix)

Izumi Makura; Passepied

4:10
Lossless

Nhạc Nhật -> Dance, remix

Album: 5 Years (2CD) XQND-1006 (2017) Listen Album

22

3

Wanna

Izumi Makura; Spanova; Itto

2:25
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: 5 Years (2CD) XQND-1006 (2017) Listen Album

18

4

Chiyuu To Hanpaha Yamete (Tomggg Remix)

Izumi Makura; Kindan No Tasuketsu

5:11
Lossless

Nhạc Nhật -> Dance, remix

Album: 5 Years (2CD) XQND-1006 (2017) Listen Album

33

5

Fuchidori

Izumi Makura

2:12
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: 5 Years (2CD) XQND-1006 (2017) Listen Album

15

6

Haru ni

Izumi Makura

5:21
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: 5 Years (2CD) XQND-1006 (2017) Listen Album

9

7

Candle

Izumi Makura

4:33
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: 5 Years (2CD) XQND-1006 (2017) Listen Album

10

8

Kimi No Koto

Izumi Makura

4:53
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: 5 Years (2CD) XQND-1006 (2017) Listen Album

6

9

Tokyo Kinko Rosen Zu

Izumi Makura

3:14
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: 5 Years (2CD) XQND-1006 (2017) Listen Album

9

10

Suteru Nado Shite

Izumi Makura

2:53
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: 5 Years (2CD) XQND-1006 (2017) Listen Album

11

11

Baby

Izumi Makura

3:07
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: 5 Years (2CD) XQND-1006 (2017) Listen Album

12

12

Ashita Wo Matte Iru

Izumi Makura

3:00
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: 5 Years (2CD) XQND-1006 (2017) Listen Album

8

13

Mabaroshi

Izumi Makura

3:59
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: 5 Years (2CD) XQND-1006 (2017) Listen Album

12

14

Tsugakuro

Izumi Makura

3:04
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: 5 Years (2CD) XQND-1006 (2017) Listen Album

10

15

Heroine

Izumi Makura

4:08
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: 5 Years (2CD) XQND-1006 (2017) Listen Album

14

16

Makura

Izumi Makura

3:18
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: 5 Years (2CD) XQND-1006 (2017) Listen Album

11

17

Blue

Izumi Makura

3:27
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: 5 Years (2CD) XQND-1006 (2017) Listen Album

11

18

P.S

Izumi Makura

4:09
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: 5 Years (2CD) XQND-1006 (2017) Listen Album

15

19

Sayonara, Seishun

Izumi Makura

3:39
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: 5 Years (2CD) XQND-1006 (2017) Listen Album

10

20

Shiritai

Izumi Makura; Mabanua

3:40
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: 5 Years (2CD) XQND-1006 (2017) Listen Album

16

21

Blood

Izumi Makura; Izumi Macra

3:58
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: 5 Years (2CD) XQND-1006 (2017) Listen Album

9

22

Guruguru

Izumi Makura; Cherry Brown

3:20
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: 5 Years (2CD) XQND-1006 (2017) Listen Album

13

23

Kono Kimochi

Izumi Makura; Fragment

4:20
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: 5 Years (2CD) XQND-1006 (2017) Listen Album

10

24

My IoT

Izumi Makura; Parkgolf

0:42
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: 5 Years (2CD) XQND-1006 (2017) Listen Album

13

25

Eien No Shoujo

Izumi Makura

3:21
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: 5 Years (2CD) XQND-1006 (2017) Listen Album

12

Album: Izumi Makura
5 Years (2CD) XQND-1006 (2017)
Izumi Makura
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)