Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Kỳ Đại Ma
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Họa Tâm (画心)

Kỳ Đại Ma

4:28
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Trần Thiếu Kỳ; Ikuro Fujiwara; Album: Họa Tâm (画心) (Single) (2022) Listen Album

92

2

3:48
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Đồng Hoa; Lâm Hải; Phùng Thạc; Album: Kim Ngọc Lương Duyên (金玉良缘) (Single) (2021) Listen Album

7

3

3:48
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Kén Tương Tư (相思茧) (EP) (2021) Listen Album

114

4

3:54
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Viên Lượng; Triệu Giai Lâm; Album: Hồng Nhan Xưa (红颜旧) (Single) (2022) Listen Album

22

5

4:10
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Hầu Ba; Huyền Xương Tuấn; Album: Thanh Y (青衣) (Tân Bản / 新版) (Single) (2022) Listen Album

8

6

4:25
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Hải Luân; Album: Du Sơn Luyến (游山恋) (Single) (2022) Listen Album

7

7

Họa Tâm (画心)

Kỳ Đại Ma

3:27
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Trần Thiếu Kỳ; Đằng Nguyên Dục Lang; Album: Họa Tâm (画心) (Single) (2021) Listen Album

15

8

3:23
320kbps

Nhạc Hoa -> Dance, remix

Yên Thập Bát; Dụ Tử San; Tống Ngôn; Album: Kén Tương Tư (相思茧) (EP) (2021) Listen Album

3

9

4:03
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Phùng Quang; Bành Tư Văn; Album: Thanh Thanh Xướng (声声唱) (Single) (2021) Listen Album

4

10

3:37
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Hà Đạo Nguyên; Mạc Khanh; Album: Giang Hồ Tán Khách (江湖散客) (Single) (2022) Listen Album

19

11

3:34
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Đường Điềm; Lý Chí Thanh; Lâm Thiên Ái; Album: Nếu Tình Yêu Đã Lãng Quên (如果爱忘了) (Tân Bản / 新版) (Single) (2022) Listen Album

1

12

3:56
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Trương Mộc Dịch; Album: Dũng Cảm Yêu (勇敢爱) (Nhiệt Môn Bản / 热门版) (Single) (2022) Listen Album

1

13

3:27
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Kiến Thanh; Vu Tử Tương; Album: Chẳng Phải Tri Kỷ (不是挚友) (Single) (2021) Listen Album

1

14

3:05
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Trương Tại Bắc; Mạc Khanh; Album: Giai Thị Nhân Gian Khách (皆是人间客) (Single) (2022) Listen Album

1

15

Hà Tu Oán (何须怨)

Kỳ Đại Ma

3:33
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Hoa Sinh; Ôn Thuyết Thần; Album: Hà Tu Oán (何须怨) (Single) (2022) Listen Album

1

Beat

3:48
Lossless

Playback -> Hoa

Yên Thập Bát; Dụ Tử San; Tống Ngôn; Album: Kén Tương Tư (相思茧) (EP) (2021) Listen Album

0

Beat

4:25
Lossless

Playback -> Hoa

Hải Luân; Album: Du Sơn Luyến (游山恋) (Single) (2022) Listen Album

0

Beat

3:48
Lossless

Playback -> Hoa

Yên Thập Bát; Dụ Tử San; Tống Ngôn; Album: Kén Tương Tư (相思茧) (EP) (2021) Listen Album

0

Beat

3:23
320kbps

Playback -> Hoa

Yên Thập Bát; Dụ Tử San; Tống Ngôn; Album: Kén Tương Tư (相思茧) (EP) (2021) Listen Album

0

Beat

3:34
Lossless

Playback -> Hoa

Đường Điềm; Lý Chí Thanh; Lâm Thiên Ái; Album: Nếu Tình Yêu Đã Lãng Quên (如果爱忘了) (Tân Bản / 新版) (Single) (2022) Listen Album

0

21

2:39
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Giản Viễn Tín; Dương Hạo Đông; Album: Truyền Thuyết (传说) (Single) (2021) Listen Album

0

Beat

4:10
Lossless

Playback -> Hoa

Hầu Ba; Huyền Xương Tuấn; Album: Thanh Y (青衣) (Tân Bản / 新版) (Single) (2022) Listen Album

0

Beat

3:56
Lossless

Playback -> Hoa

Trương Mộc Dịch; Album: Dũng Cảm Yêu (勇敢爱) (Nhiệt Môn Bản / 热门版) (Single) (2022) Listen Album

0

Beat

4:01
Lossless

Playback -> Hoa

Phùng Quang; Bành Tư Văn; Album: Thanh Thanh Xướng (声声唱) (Single) (2021) Listen Album

0

Beat

3:48
Lossless

Playback -> Hoa

Đồng Hoa; Lâm Hải; Phùng Thạc; Album: Kim Ngọc Lương Duyên (金玉良缘) (Single) (2021) Listen Album

0

Album: Kỳ Đại Ma
Họa Tâm (画心) (Single) (2022)
Kỳ Đại Ma
Lossless
Kim Ngọc Lương Duyên (金玉良缘) (Single) (2021)
Kỳ Đại Ma
Lossless
Kén Tương Tư (相思茧) (EP) (2021)
Kỳ Đại Ma
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)