Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Khúc Tiếu Băng
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

26

4:12
192kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

283

27

3:29
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Cổ Kiếm Kỳ Đàm 2 (古剑奇谭二) Gamesong (2012) Listen Album

235

28

Thượng Da (上邪)

Tiểu Khúc Nhi

4:13
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

(2013)

405

29

Thượng Tà

Tiêu Khúc Nhi

4:10
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

(2013)

1.732

30

4:22
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

(2015)

194

31

Vô Tự Ca (无字歌)

Tiểu Khúc Nhi

3:38
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Tiểu Khúc Nhi; Album: Khúc Chung Nhân Vị Tán (曲终人未散) (2014) Listen Album

325

32

4:17
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Tiểu Khúc Nhi; Album: Khúc Chung Nhân Vị Tán (曲终人未散) (2014) Listen Album

257

33

Ô Bồng Dao (乌蓬谣)

Tiểu Khúc Nhi

6:06
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Tiểu Khúc Nhi; Album: Khúc Chung Nhân Vị Tán (曲终人未散) (2014) Listen Album

235

34

4:03
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Tiểu Khúc Nhi; Album: Khúc Chung Nhân Vị Tán (曲终人未散) (2014) Listen Album

212

35

Cố Thành (故城)

Tiểu Khúc Nhi

4:55
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Tiểu Khúc Nhi; Album: Khúc Chung Nhân Vị Tán (曲终人未散) (2014) Listen Album

338

36

Vu Quy (于归)

Tiểu Khúc Nhi

3:54
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Tiểu Khúc Nhi; Album: Khúc Chung Nhân Vị Tán (曲终人未散) (2014) Listen Album

298

37

4:34
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Tiểu Khúc Nhi; Album: Khúc Chung Nhân Vị Tán (曲终人未散) (2014) Listen Album

298

38

5:59
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Tiểu Khúc Nhi; Album: Khúc Chung Nhân Vị Tán (曲终人未散) (2014) Listen Album

430

39

4:47
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

499

40

4:28
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

136

41

5:14
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

233

42

Quy Y (皈依)

Tiểu Khúc Nhi

5:16
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

328

43

Tễ Dạ Trà (霁夜茶)

Tiểu Khúc Nhi

6:55
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Khúc Khuynh Thiên Hạ (曲倾天下) (2013) Listen Album

28

44

Quy Y (皈依)

Tiểu Khúc Nhi

5:20
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

68

45

Nguyên Điểm (原点)

Tiểu Khúc Nhi

5:06
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

16

46

Thượng Tà (上邪)

Tiểu Khúc Nhi

4:15
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

35

47

Đan Thanh Khách (丹青客)

HITA; Tiểu Khúc Nhi

4:21
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Nhược Tử Diên; LBG (2014)

652

48

Phượng Vu Cửu Thiên

Aki A Kiệt; Tiểu Khúc Nhi

4:45
192kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Mãn Hán Toàn Tịch (2017) Listen Album

254

49

Song Phao Kiều

Tiểu Khúc Nhi; Hoảng Nhi

4:38
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

57

50

Mạc Vấn Quy Xử (莫问归处)

HITA; Tiểu Khúc Nhi; Oa Oa; Nhị Thẩm

5:09
192kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

(2016)

614

Album: Khúc Tiếu Băng
Khúc Chung Nhân Vị Tán (曲终人未散) (2014)
Tiểu Khúc Nhi
Lossless
Khúc Khuynh Thiên Hạ (曲倾天下) (2013)
Tiểu Khúc Nhi
320kbps
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)