Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Kim Ngư
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

3:34
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Từ Nhất Chu; Quý Chí Hào; Album: Chìm Sâu (深陷) (Single) (2022) Listen Album

28

2

Manh Mối (线索)

Kim Ngư; Trì Lí Ô Bố

2:53
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Mục Ngôn; Quý Chí Hào; Album: Manh Mối (线索) (Single) (2022) Listen Album

4

3

3:09
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Hồ Thịnh Thần; Hầu Giang Hạo; Album: Pháo Hoa Trầm Mặc (沉默的烟火) (Single) (2022) Listen Album

5

4

3:34
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lý Luân Tự; Quý Chí Hào; Album: Hỏi Gió (问风) (Single) (2021) Listen Album

128

5

3:40
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Trình; Trương Tuấn Minh; Quý Chí Hào; Album: Đạo Đức Giả (伪善者) (Single) (2022) Listen Album

14

6

3:26
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Hà Đạo Nguyên; Bạch Diệc Duy; Quý Chí Hào; Album: Thiếu Khoảng 52HZ (思念约52HZ) (Single) (2022) Listen Album

3

7

Funky Soul

Kim Ngư

3:50
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Yeaking; Ferdy; Album: Funky Soul (Single) (2022) Listen Album

2

8

3:15
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Duy Kim; Ngô Hạo; Album: Nói Lời Tạm Biệt (说再见) (Single) (2022) Listen Album

2

9

3:49
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Hoằng Khê; Ewen Nhị Văn; Hầu Giang Hạo; Album: Trước Khi Thế Giới Khởi Động Lại (在世界重启之前) (Single) (2022) Listen Album

5

10

3:42
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Đông Lập Nhân; Tra Hàng; Album: Chẩn Đoạn Thư (诊断书) (Single) (2022) Listen Album

3

11

3:05
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Molly; Album: Nhìn Ra Biển Sao (星海眺望) (Single) (2022) Listen Album

2

Beat

3:34
320kbps

Playback -> Hoa

Lý Luân Tự; Quý Chí Hào; Album: Hỏi Gió (问风) (Single) (2021) Listen Album

62

Beat

3:40
Lossless

Playback -> Hoa

Lâm Tuấn Trình; Trương Tuấn Minh; Quý Chí Hào; Album: Đạo Đức Giả (伪善者) (Single) (2022) Listen Album

1

Beat

3:26
Lossless

Playback -> Hàn

Hà Đạo Nguyên; Bạch Diệc Duy; Quý Chí Hào; Album: Thiếu Khoảng 52HZ (思念约52HZ) (Single) (2022) Listen Album

2

Beat

Funky Soul

Kim Ngư

3:50
Lossless

Playback -> Hoa

Yeaking; Ferdy; Album: Funky Soul (Single) (2022) Listen Album

1

Beat

3:15
Lossless

Playback -> Hoa

Duy Kim; Ngô Hạo; Album: Nói Lời Tạm Biệt (说再见) (Single) (2022) Listen Album

1

Beat

3:09
Lossless

Playback -> Hoa

Hồ Thịnh Thần; Hầu Giang Hạo; Album: Pháo Hoa Trầm Mặc (沉默的烟火) (Single) (2022) Listen Album

2

Beat

3:49
Lossless

Playback -> Hoa

Hoằng Khê; Ewen Nhị Văn; Hầu Giang Hạo; Album: Trước Khi Thế Giới Khởi Động Lại (在世界重启之前) (Single) (2022) Listen Album

1

Beat

3:42
Lossless

Playback -> Hoa

Đông Lập Nhân; Tra Hàng; Album: Chẩn Đoạn Thư (诊断书) (Single) (2022) Listen Album

1

Beat

3:05
Lossless

Playback -> Hoa

Molly; Album: Nhìn Ra Biển Sao (星海眺望) (Single) (2022) Listen Album

1

Beat

3:40
Lossless

Playback -> Hoa

Lâm Tuấn Trình; Trương Tuấn Minh; Quý Chí Hào; Album: Đạo Đức Giả (伪善者) (Single) (2022) Listen Album

0

Beat

Manh Mối (线索)

Kim Ngư; Trì Lí Ô Bố

2:53
Lossless

Playback -> Hoa

Mục Ngôn; Quý Chí Hào; Album: Manh Mối (线索) (Single) (2022) Listen Album

0

Beat

3:26
Lossless

Playback -> Hoa

Hà Đạo Nguyên; Bạch Diệc Duy; Quý Chí Hào; Album: Thiếu Khoảng 52HZ (思念约52HZ) (Single) (2022) Listen Album

0

Beat

3:42
Lossless

Playback -> Hoa

Đông Lập Nhân; Tra Hàng; Album: Chẩn Đoạn Thư (诊断书) (Single) (2022) Listen Album

0

25

Vạn Tượng Trường An (万象长安)

Kiếm Võng 3; Phượng Hoàng Truyền Kỳ; Quốc Phong Tân Ngữ

4:09
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Vạn Tượng Trường An (万象长安) / Kiếm Võng 3 PC Game (剑网3) (OST) (2021) Listen Album

12

Album: Kim Ngư
Chìm Sâu (深陷) (Single) (2022)
Kim Ngư
Lossless
Manh Mối (线索) (Single) (2022)
Kim Ngư; Trì Lí Ô Bố
Lossless
Pháo Hoa Trầm Mặc (沉默的烟火) (Single) (2022)
Kim Ngư
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)