Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Lâm Tuấn Kiệt
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

26

Cries In A Distance

Lâm Tuấn Kiệt

3:45
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt

621

27

Drunk Red Cliff (醉赤壁)

Lâm Tuấn Kiệt

4:41
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt

463

28

4:07
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt

363

29

Lighting A Torch (點一把火炬)

Lâm Tuấn Kiệt; JJ Lin

4:13
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt / JJ Lin

440

30

Look Forward To Love

Lâm Tuấn Kiệt

3:54
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

389

31

Love And Hope (愛與希望)

Lâm Tuấn Kiệt

3:44
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

324

32

3:53
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt

460

33

Protagonist (主角)

Lâm Tuấn Kiệt; JJ Lin

3:32
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt / JJ Lin

561

34

Small Dimple (小酒窩)

Lâm Tuấn Kiệt

3:38
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt

656

35

Streets (街道)

Lâm Tuấn Kiệt; JJ Lin

4:02
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt / JJ Lin

386

36

The Choice Is Yours (由你選擇)

Lâm Tuấn Kiệt; JJ Lin

3:53
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt / JJ Lin

337

37

Bullet Train (子弹列车)

Lâm Tuấn Kiệt; JJ Lin

1:51
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt / JJ Lin

328

38

5:01
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt

321

39

3:56
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt / JJ Lin

620

40

I Do

Lâm Tuấn Kiệt; JJ Lin

1:48
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt / JJ Lin

516

41

Revolution (进化论)

Lâm Tuấn Kiệt; JJ Lin

3:33
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt / JJ Lin

352

42

Thiên Đường Thứ 2 (第二天堂)

Lâm Tuấn Kiệt; JJ Lin

1:58
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt / JJ Lin

539

43

Thiện Và Ác (善与恶)

Lâm Tuấn Kiệt; JJ Lin

2:20
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt / JJ Lin

349

44

Xác Ướp (木乃伊)

Lâm Tuấn Kiệt; JJ Lin

5:40
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt / JJ Lin

309

45

Không Hiểu (不懂)

Lâm Tuấn Kiệt

4:35
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

304

46

3:47
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt / JJ Lin

373

47

4:11
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt

515

48

Sẽ Học (会读书)

Lâm Tuấn Kiệt; JJ Lin

3:32
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt / JJ Lin

305

49

Tinh Cầu (星球)

Lâm Tuấn Kiệt

3:49
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt

243

50

3:36
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt / JJ Lin

356

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)