Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Lâm Tuấn Kiệt
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

26

Cries In A Distance

Lâm Tuấn Kiệt

3:45
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt

621

27

4:07
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt

360

28

Lighting A Torch (點一把火炬)

Lâm Tuấn Kiệt; JJ Lin

4:13
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt / JJ Lin

432

29

Look Forward To Love

Lâm Tuấn Kiệt

3:54
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

385

30

Love And Hope (愛與希望)

Lâm Tuấn Kiệt

3:44
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

324

31

3:53
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt

457

32

Protagonist (主角)

Lâm Tuấn Kiệt; JJ Lin

3:32
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt / JJ Lin

558

33

Streets (街道)

Lâm Tuấn Kiệt; JJ Lin

4:02
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt / JJ Lin

382

34

The Choice Is Yours (由你選擇)

Lâm Tuấn Kiệt; JJ Lin

3:53
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt / JJ Lin

327

35

Bullet Train (子弹列车)

Lâm Tuấn Kiệt; JJ Lin

1:51
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt / JJ Lin

319

36

5:01
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt

312

37

3:56
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt / JJ Lin

609

38

I Do

Lâm Tuấn Kiệt; JJ Lin

1:48
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt / JJ Lin

489

39

Revolution (进化论)

Lâm Tuấn Kiệt; JJ Lin

3:33
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt / JJ Lin

343

40

Thiên Đường Thứ 2 (第二天堂)

Lâm Tuấn Kiệt; JJ Lin

1:58
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt / JJ Lin

528

41

Thiện Và Ác (善与恶)

Lâm Tuấn Kiệt; JJ Lin

2:20
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt / JJ Lin

342

42

Xác Ướp (木乃伊)

Lâm Tuấn Kiệt; JJ Lin

5:40
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt / JJ Lin

306

43

Không Hiểu (不懂)

Lâm Tuấn Kiệt

4:35
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

301

44

3:47
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt / JJ Lin

362

45

4:11
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt

514

46

Sẽ Học (会读书)

Lâm Tuấn Kiệt; JJ Lin

3:32
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt / JJ Lin

301

47

Tinh Cầu (星球)

Lâm Tuấn Kiệt

3:49
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt

243

48

3:36
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt / JJ Lin

352

49

Freeze (冻结)

Lâm Tuấn Kiệt; JJ Lin

4:50
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt / JJ Lin

331

50

Đôi Cánh (翅膀)

Lâm Tuấn Kiệt

3:45
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt

393

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)