Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Lâm Tuấn Kiệt
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

26

4:25
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: From Me To Myself (2015) Listen Album

2.525

27

3:58
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

516

28

不死之身

林俊杰; Lâm Tuấn Kiệt; JJ Lin

3:46
64kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Vu thuật huyền bí OST

4.630

29

不潮不用花钱

林俊杰; Lâm Tuấn Kiệt

3:53
64kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

1.973

30

Tôi Vẫn Nhớ Cô Ấy

Lâm Tuấn Kiệt

4:07
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

1.201

31

Always Online

Lâm Tuấn Kiệt

3:45
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

701

32

Black Fighter (黑武士)

Lâm Tuấn Kiệt

3:40
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt

546

33

Cries In A Distance

Lâm Tuấn Kiệt

3:45
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt

627

34

Drunk Red Cliff (醉赤壁)

Lâm Tuấn Kiệt

4:41
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt

470

35

4:07
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt

374

36

Lighting A Torch (點一把火炬)

Lâm Tuấn Kiệt; JJ Lin

4:13
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt / JJ Lin

442

37

Look Forward To Love

Lâm Tuấn Kiệt

3:54
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

393

38

Love And Hope (愛與希望)

Lâm Tuấn Kiệt

3:44
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

328

39

3:53
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt

463

40

Protagonist (主角)

Lâm Tuấn Kiệt; JJ Lin

3:32
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt / JJ Lin

562

41

Small Dimple (小酒窩)

Lâm Tuấn Kiệt

3:38
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt

671

42

Streets (街道)

Lâm Tuấn Kiệt; JJ Lin

4:02
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt / JJ Lin

388

43

The Choice Is Yours (由你選擇)

Lâm Tuấn Kiệt; JJ Lin

3:53
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt / JJ Lin

344

44

Bullet Train (子弹列车)

Lâm Tuấn Kiệt; JJ Lin

1:51
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt / JJ Lin

334

45

5:01
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt

328

46

3:56
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt / JJ Lin

627

47

I Do

Lâm Tuấn Kiệt; JJ Lin

1:48
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt / JJ Lin

518

48

Revolution (进化论)

Lâm Tuấn Kiệt; JJ Lin

3:33
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt / JJ Lin

352

49

Thiên Đường Thứ 2 (第二天堂)

Lâm Tuấn Kiệt; JJ Lin

1:58
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt / JJ Lin

545

50

Thiện Và Ác (善与恶)

Lâm Tuấn Kiệt; JJ Lin

2:20
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt / JJ Lin

352

Album: Lâm Tuấn Kiệt
From Me To Myself (2015)
Lâm Tuấn Kiệt
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)