Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Lâm Tuấn Kiệt
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

51

Look Forward To Love

Lâm Tuấn Kiệt

3:54
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

394

52

Love And Hope (愛與希望)

Lâm Tuấn Kiệt

3:44
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

328

53

3:53
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt

464

54

Protagonist (主角)

Lâm Tuấn Kiệt; JJ Lin

3:32
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt / JJ Lin

564

55

Small Dimple (小酒窩)

Lâm Tuấn Kiệt

3:38
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt

680

56

Streets (街道)

Lâm Tuấn Kiệt; JJ Lin

4:02
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt / JJ Lin

389

57

The Choice Is Yours (由你選擇)

Lâm Tuấn Kiệt; JJ Lin

3:53
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt / JJ Lin

350

58

Bullet Train (子弹列车)

Lâm Tuấn Kiệt; JJ Lin

1:51
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt / JJ Lin

339

59

5:01
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt

330

60

3:56
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt / JJ Lin

637

61

I Do

Lâm Tuấn Kiệt; JJ Lin

1:48
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt / JJ Lin

531

62

Revolution (进化论)

Lâm Tuấn Kiệt; JJ Lin

3:33
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt / JJ Lin

353

63

Thiên Đường Thứ 2 (第二天堂)

Lâm Tuấn Kiệt; JJ Lin

1:58
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt / JJ Lin

552

64

Thiện Và Ác (善与恶)

Lâm Tuấn Kiệt; JJ Lin

2:20
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt / JJ Lin

355

65

Xác Ướp (木乃伊)

Lâm Tuấn Kiệt; JJ Lin

5:40
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt / JJ Lin

317

66

Không Hiểu (不懂)

Lâm Tuấn Kiệt

4:35
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

319

67

3:47
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt / JJ Lin

380

68

4:11
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt

534

69

Sẽ Học (会读书)

Lâm Tuấn Kiệt; JJ Lin

3:32
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt / JJ Lin

308

70

Tinh Cầu (星球)

Lâm Tuấn Kiệt

3:49
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt

253

71

3:36
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt / JJ Lin

357

72

Freeze (冻结)

Lâm Tuấn Kiệt; JJ Lin

4:50
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt / JJ Lin

343

73

Đôi Cánh (翅膀)

Lâm Tuấn Kiệt

3:45
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt

395

74

Con Gái Trong Gia Đình (女儿家)

Lâm Tuấn Kiệt; JJ Lin

3:13
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt / JJ Lin

298

75

Chính Là Tôi (就是我)

Lâm Tuấn Kiệt

3:18
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

496

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)