Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Lâm Tuấn Kiệt
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

51

Xác Ướp (木乃伊)

Lâm Tuấn Kiệt; JJ Lin

5:40
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt / JJ Lin

313

52

Không Hiểu (不懂)

Lâm Tuấn Kiệt

4:35
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

305

53

3:47
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt / JJ Lin

379

54

4:11
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt

520

55

Sẽ Học (会读书)

Lâm Tuấn Kiệt; JJ Lin

3:32
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt / JJ Lin

308

56

Tinh Cầu (星球)

Lâm Tuấn Kiệt

3:49
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt

251

57

3:36
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt / JJ Lin

357

58

Freeze (冻结)

Lâm Tuấn Kiệt; JJ Lin

4:50
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt / JJ Lin

340

59

Đôi Cánh (翅膀)

Lâm Tuấn Kiệt

3:45
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt

395

60

Con Gái Trong Gia Đình (女儿家)

Lâm Tuấn Kiệt; JJ Lin

3:13
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt / JJ Lin

298

61

Chính Là Tôi (就是我)

Lâm Tuấn Kiệt

3:18
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

494

62

Áp Lực (压力)

Lâm Tuấn Kiệt; JJ Lin

3:14
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt / JJ Lin

306

63

Đơn Giản (简简单单)

Lâm Tuấn Kiệt

3:30
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

348

64

Kẻ Trộm (盗)

Lâm Tuấn Kiệt; JJ Lin

4:07
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt / JJ Lin

273

65

3:47
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt

476

66

No.89757 (编号89757)

Lâm Tuấn Kiệt; JJ Lin

4:11
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt / JJ Lin

283

67

3:42
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt

638

68

4:11
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt / JJ Lin

284

69

Suddenly Tired (突然累了)

Lâm Tuấn Kiệt; JJ Lin

4:08
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt / JJ Lin

255

70

Distance (距离)

Lâm Tuấn Kiệt

4:16
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt

274

71

Endless Road

Lâm Tuấn Kiệt

4:39
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt

208

72

Giang Nam (江南)

Lâm Tuấn Kiệt

3:26
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

414

73

Lòng Thiên Sứ (天使心)

Lâm Tuấn Kiệt

4:01
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt

256

74

Perfect Match (豆浆油条)

Lâm Tuấn Kiệt; JJ Lin

4:18
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt / JJ Lin

472

75

Sợ Hãi (害怕)

Lâm Tuấn Kiệt; JJ Lin

4:44
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt / JJ Lin

493

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)