Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Lâm Tuấn Kiệt
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

51

Freeze (冻结)

Lâm Tuấn Kiệt; JJ Lin

4:50
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt / JJ Lin

337

52

Đôi Cánh (翅膀)

Lâm Tuấn Kiệt

3:45
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt

394

53

Con Gái Trong Gia Đình (女儿家)

Lâm Tuấn Kiệt; JJ Lin

3:13
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt / JJ Lin

296

54

Chính Là Tôi (就是我)

Lâm Tuấn Kiệt

3:18
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

492

55

Áp Lực (压力)

Lâm Tuấn Kiệt; JJ Lin

3:14
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt / JJ Lin

305

56

Đơn Giản (简简单单)

Lâm Tuấn Kiệt

3:30
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

334

57

Kẻ Trộm (盗)

Lâm Tuấn Kiệt; JJ Lin

4:07
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt / JJ Lin

272

58

3:47
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt

455

59

No.89757 (编号89757)

Lâm Tuấn Kiệt; JJ Lin

4:11
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt / JJ Lin

279

60

3:42
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt

638

61

4:11
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt / JJ Lin

284

62

Suddenly Tired (突然累了)

Lâm Tuấn Kiệt; JJ Lin

4:08
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt / JJ Lin

248

63

Distance (距离)

Lâm Tuấn Kiệt

4:16
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt

273

64

Endless Road

Lâm Tuấn Kiệt

4:39
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt

208

65

Giang Nam (江南)

Lâm Tuấn Kiệt

3:26
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

407

66

Lòng Thiên Sứ (天使心)

Lâm Tuấn Kiệt

4:01
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt

254

67

Perfect Match (豆浆油条)

Lâm Tuấn Kiệt; JJ Lin

4:18
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt / JJ Lin

456

68

Sợ Hãi (害怕)

Lâm Tuấn Kiệt; JJ Lin

4:44
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt / JJ Lin

487

69

Tin Tưởng Vô Hạn (相信无限)

Lâm Tuấn Kiệt; JJ Lin

3:23
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt / JJ Lin

279

70

Tinh Linh (精灵)

Lâm Tuấn Kiệt

4:07
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt

298

71

4:10
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt

401

72

Revolution (进化论)

Lâm Tuấn Kiệt; JJ Lin

4:21
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt / JJ Lin

322

73

3:47
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt

307

74

Thì Ra (原来)

Lâm Tuấn Kiệt

3:44
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt

292

75

4:11
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt

413

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)