Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Lâm Tuấn Kiệt
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

51

Con Gái Trong Gia Đình (女儿家)

Lâm Tuấn Kiệt; JJ Lin

3:13
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt / JJ Lin

293

52

Chính Là Tôi (就是我)

Lâm Tuấn Kiệt

3:18
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

481

53

Áp Lực (压力)

Lâm Tuấn Kiệt; JJ Lin

3:14
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt / JJ Lin

302

54

Đơn Giản (简简单单)

Lâm Tuấn Kiệt

3:30
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

330

55

Kẻ Trộm (盗)

Lâm Tuấn Kiệt; JJ Lin

4:07
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt / JJ Lin

262

56

3:47
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt

454

57

No.89757 (编号89757)

Lâm Tuấn Kiệt; JJ Lin

4:11
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt / JJ Lin

267

58

3:42
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt

638

59

4:11
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt / JJ Lin

278

60

Suddenly Tired (突然累了)

Lâm Tuấn Kiệt; JJ Lin

4:08
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt / JJ Lin

238

61

Distance (距离)

Lâm Tuấn Kiệt

4:16
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt

269

62

Endless Road

Lâm Tuấn Kiệt

4:39
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt

201

63

Giang Nam (江南)

Lâm Tuấn Kiệt

3:26
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

393

64

Lòng Thiên Sứ (天使心)

Lâm Tuấn Kiệt

4:01
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt

254

65

Sợ Hãi (害怕)

Lâm Tuấn Kiệt; JJ Lin

4:44
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt / JJ Lin

484

66

Tin Tưởng Vô Hạn (相信无限)

Lâm Tuấn Kiệt; JJ Lin

3:23
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt / JJ Lin

275

67

Tinh Linh (精灵)

Lâm Tuấn Kiệt

4:07
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt

298

68

4:10
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt

401

69

Revolution (进化论)

Lâm Tuấn Kiệt; JJ Lin

4:21
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt / JJ Lin

320

70

Tào Tháo (曹操)

Lâm Tuấn Kiệt

4:02
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt

928

71

3:47
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt

304

72

Thì Ra (原来)

Lâm Tuấn Kiệt

3:44
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt

286

73

4:11
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt

401

74

3:50
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Tuấn Kiệt

316

75

3:45
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

471

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)