Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Lý Kiện (李健)
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Anh Ngốc

Lý Kiện; Li Jian

4:55
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lý Kiện / Li Jian

447

2

Ánh Sáng Thanh Thanh Khiết

Lý Kiện; Li Jian

5:58
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lý Kiện / Li Jian

358

3

Bạn Của Tôi

Lý Kiện; Li Jian

2:11
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lý Kiện / Li Jian

422

4

Bốn Mùa Tình Yêu

Lý Kiện; Li Jian

4:33
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lý Kiện / Li Jian

371

5

Cố Hương Sơn Xuyên

Lý Kiện; Li Jian

4:51
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lý Kiện / Li Jian

396

6

Góc Hảo Vọng

Lý Kiện; Li Jian

3:46
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lý Kiện / Li Jian

380

7

Kiên Trì Hoàn Mỹ

Lý Kiện; Li Jian

4:13
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lý Kiện / Li Jian

345

8

Lily

Lý Kiện; Li Jian

3:53
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lý Kiện / Li Jian

389

9

4:45
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lý Kiện / Li Jian

332

10

4:16
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lý Kiện / Li Jian

335

11

Tạm Thời Chớp Mắt

Lý Kiện; Li Jian

3:35
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lý Kiện / Li Jian

367

12

4:40
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Thuỷ Lưu Chúng Sanh (水流众生) (2018) Listen Album

56

13

5:03
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Lý Kiện (李健) (2015) Listen Album

315

14

5:43
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tôi Là Ca Sĩ Season 3 Kỳ 4 Và 5 (我是歌手第三季 第4&5期) (2015) Listen Album

637

15

4:05
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lý Kiện; Album: Pháp Sư Vô Tâm (Original Motion Picture Soundtrack) (2015) Listen Album

2.569

16

5:18
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Đổng Ngọc Phương; Hứa Phi; Lưu Trác; Album: Tôi Là Ca Sĩ Mùa 5 (歌手第一季 第八期) Ep 8 (2017) Listen Album

122

17

5:26
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tôi Là Ca Sĩ Lần 3 Kỳ 6 (我是歌手第三季 第6期) (2015) Listen Album

814

18

5:18
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tôi Là Ca Sĩ Season 3 Kỳ 4 Và 5 (我是歌手第三季 第4&5期) (2015) Listen Album

1.559

19

5:44
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tôi Là Ca Sĩ Season 3 Kỳ 7 Và 8 (我是歌手第三季 第7&8期) (2015) Listen Album

481

20

5:20
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Triệu Chiếu; Album: Tôi Là Ca Sĩ Season 3 Kỳ 7 Và 8 (我是歌手第三季 第7&8期) (2015) Listen Album

1.183

21

5:06
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tôi Là Ca Sĩ Season 3 Kỳ 9 Và 10 (我是歌手第三季 第9&10期) (2015) Listen Album

524

22

5:21
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tôi Là Ca Sĩ Season 3 Kỳ 9 Và 10 (我是歌手第三季 第9&10期) (2015) Listen Album

510

23

5:00
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lý Kiện (2015)

444

24

4:05
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tôi Là Ca Sĩ: Ca Khúc Tuyển Chọn CD3 (2015) Listen Album

1.281

25

5:03
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Thái Bình Luân 2 OST (太平轮·彼岸) (2015) Listen Album

1.289

Album: Lý Kiện (李健)
Thuỷ Lưu Chúng Sanh (水流众生) (2018)
Lý Kiện
Lossless
Lý Kiện (李健) (2015)
Lý Kiện
Lossless
Tôi Là Ca Sĩ Season 3 Kỳ 4 Và 5 (我是歌手第三季 第4&5期) (2015)
Lý Kiện
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)