Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Lý Ngọc Cương
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

3:20
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: The Happend To Meet You (刚好遇见你) 02755143686 (2017) Listen Album

16.892

2

3:20
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Cao Tiến; Album: Gặp Em Đúng Lúc (剛好遇見你) (Single) (2016) Listen Album

21.324

3

3:20
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

11.982

4

4:40
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Nam Thần Năm Đó (那些年的男神) (2015) Listen Album

726

Hoa Mãn Lâu (花满楼) - Lý Ngọc Cương

Hoa Mãn Lâu (花满楼)

Lý Ngọc Cương

3:32
HD 1080p

Video Clip -> Hoa

304

6

4:42
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tân Quý Phi Tuý Tửu (新贵妃醉酒) (2010) Listen Album

2.393

7

5:08
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Cương Hạo Ngộ Kiến Nhĩ (刚好遇见你) (2017) Listen Album

644

8

4:26
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hoa Sen (莲花) HQCDⅡ (2015) Listen Album

474

9

Thiên Trì (天池)

Lý Ngọc Cương

4:00
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tân Quý Phi Tuý Tửu (新贵妃醉酒) (2010) Listen Album

1.406

10

Cố Hương (故乡)

Lý Ngọc Cương

3:46
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hoa Sen (莲花) HQCDⅡ (2015) Listen Album

360

11

3:32
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hoa Sen (莲花) HQCDⅡ (2015) Listen Album

625

12

Mộng Thanh Y (梦青衣)

Lý Ngọc Cương

4:38
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tân Quý Phi Tuý Tửu (新贵妃醉酒) (2010) Listen Album

772

13

Lý (李)

Lý Ngọc Cương

4:49
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: The Happend To Meet You (刚好遇见你) 02755143686 (2017) Listen Album

273

14

Tống Biệt (送别)

Lý Ngọc Cương

3:40
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: The Happend To Meet You (刚好遇见你) 02755143686 (2017) Listen Album

222

15

4:32
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: The Happend To Meet You (刚好遇见你) 02755143686 (2017) Listen Album

568

16

4:54
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tân Quý Phi Tuý Tửu (新贵妃醉酒) (2010) Listen Album

1.739

17

4:38
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tân Quý Phi Tuý Tửu (新贵妃醉酒) (2010) Listen Album

981

18

3:07
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tân Quý Phi Tuý Tửu (新贵妃醉酒) (2010) Listen Album

780

Beat

4:42
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Tân Quý Phi Tuý Tửu (新贵妃醉酒) (2010) Listen Album

532

Nghê Thường Vũ Y Vũ (霓裳羽衣舞) - Lý Ngọc Cương

2:30
HD 720p

Video Clip -> Hoa

431

21

Khúc Giặt Lụa (浣紗曲)

Lý Ngọc Cương

6:04
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Trục Mộng Lệnh-Tứ Mỹ Đồ (逐梦令.四美图) (2011) Listen Album

730

22

Ánh Trăng (月光)

Lý Ngọc Cương

5:56
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Trục Mộng Lệnh-Tứ Mỹ Đồ (逐梦令.四美图) (2011) Listen Album

572

23

4:31
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Once Upon A Time In Shanghai (民国旧梦) (2014) Listen Album

487

24

Hoa Sen (莲花)

Lý Ngọc Cương

4:01
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hoa Sen (莲花) HQCDⅡ (2015) Listen Album

596

25

3:49
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tân Quý Phi Tuý Tửu (新贵妃醉酒) (2010) Listen Album

1.108

Album: Lý Ngọc Cương
The Happend To Meet You (刚好遇见你) 02755143686 (2017)
Lý Ngọc Cương
Lossless
Gặp Em Đúng Lúc (剛好遇見你) (Single) (2016)
Lý Ngọc Cương
Lossless
Nam Thần Năm Đó (那些年的男神) (2015)
Lý Ngọc Cương
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)