Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Lý Ngọc Cương
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

3:20
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: The Happend To Meet You (刚好遇见你) 02755143686 (2017) Listen Album

18.691

2

3:20
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Cao Tiến; Album: Gặp Em Đúng Lúc (剛好遇見你) (Single) (2016) Listen Album

24.679

3

3:20
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

15.464

4

4:40
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Nam Thần Năm Đó (那些年的男神) (2015) Listen Album

755

Hoa Mãn Lâu (花满楼) - Lý Ngọc Cương

Hoa Mãn Lâu (花满楼)

Lý Ngọc Cương

3:32
HD 1080p

Video Clip -> Hoa

304

6

4:42
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tân Quý Phi Tuý Tửu (新贵妃醉酒) (2010) Listen Album

2.424

7

5:08
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Cương Hạo Ngộ Kiến Nhĩ (刚好遇见你) (2017) Listen Album

824

8

4:26
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hoa Sen (莲花) HQCDⅡ (2015) Listen Album

479

9

Thiên Trì (天池)

Lý Ngọc Cương

4:00
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tân Quý Phi Tuý Tửu (新贵妃醉酒) (2010) Listen Album

1.421

10

Cố Hương (故乡)

Lý Ngọc Cương

3:46
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hoa Sen (莲花) HQCDⅡ (2015) Listen Album

368

11

3:32
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hoa Sen (莲花) HQCDⅡ (2015) Listen Album

625

12

Mộng Thanh Y (梦青衣)

Lý Ngọc Cương

4:38
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tân Quý Phi Tuý Tửu (新贵妃醉酒) (2010) Listen Album

776

13

Lý (李)

Lý Ngọc Cương

4:49
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: The Happend To Meet You (刚好遇见你) 02755143686 (2017) Listen Album

281

14

Tống Biệt (送别)

Lý Ngọc Cương

3:40
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: The Happend To Meet You (刚好遇见你) 02755143686 (2017) Listen Album

239

15

4:32
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: The Happend To Meet You (刚好遇见你) 02755143686 (2017) Listen Album

598

16

4:54
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tân Quý Phi Tuý Tửu (新贵妃醉酒) (2010) Listen Album

1.749

17

4:38
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tân Quý Phi Tuý Tửu (新贵妃醉酒) (2010) Listen Album

988

18

3:07
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tân Quý Phi Tuý Tửu (新贵妃醉酒) (2010) Listen Album

780

Beat

4:42
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Tân Quý Phi Tuý Tửu (新贵妃醉酒) (2010) Listen Album

532

Nghê Thường Vũ Y Vũ (霓裳羽衣舞) - Lý Ngọc Cương

2:30
HD 720p

Video Clip -> Hoa

431

21

Khúc Giặt Lụa (浣紗曲)

Lý Ngọc Cương

6:04
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Trục Mộng Lệnh-Tứ Mỹ Đồ (逐梦令.四美图) (2011) Listen Album

734

22

Ánh Trăng (月光)

Lý Ngọc Cương

5:56
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Trục Mộng Lệnh-Tứ Mỹ Đồ (逐梦令.四美图) (2011) Listen Album

584

23

4:31
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Once Upon A Time In Shanghai (民国旧梦) (2014) Listen Album

487

24

Hoa Sen (莲花)

Lý Ngọc Cương

4:01
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hoa Sen (莲花) HQCDⅡ (2015) Listen Album

602

25

3:49
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tân Quý Phi Tuý Tửu (新贵妃醉酒) (2010) Listen Album

1.115

Album: Lý Ngọc Cương
The Happend To Meet You (刚好遇见你) 02755143686 (2017)
Lý Ngọc Cương
Lossless
Gặp Em Đúng Lúc (剛好遇見你) (Single) (2016)
Lý Ngọc Cương
Lossless
Nam Thần Năm Đó (那些年的男神) (2015)
Lý Ngọc Cương
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)