Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Lý Ngọc Cương
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

3:20
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: The Happend To Meet You (刚好遇见你) 02755143686 (2017) Listen Album

14.926

2

3:20
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Cao Tiến; Album: Gặp Em Đúng Lúc (剛好遇見你) (Single) (2016) Listen Album

18.195

3

3:20
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

8.860

4

4:40
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Nam Thần Năm Đó (那些年的男神) (2015) Listen Album

702

Hoa Mãn Lâu (花满楼) - Lý Ngọc Cương

Hoa Mãn Lâu (花满楼)

Lý Ngọc Cương

3:32
HD 1080p

Video Clip -> Hoa

304

6

4:42
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tân Quý Phi Tuý Tửu (新贵妃醉酒) (2010) Listen Album

2.352

7

5:08
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Cương Hạo Ngộ Kiến Nhĩ (刚好遇见你) (2017) Listen Album

488

8

4:26
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hoa Sen (莲花) HQCDⅡ (2015) Listen Album

464

9

Thiên Trì (天池)

Lý Ngọc Cương

4:00
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tân Quý Phi Tuý Tửu (新贵妃醉酒) (2010) Listen Album

1.387

10

Cố Hương (故乡)

Lý Ngọc Cương

3:46
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hoa Sen (莲花) HQCDⅡ (2015) Listen Album

351

11

3:32
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hoa Sen (莲花) HQCDⅡ (2015) Listen Album

616

12

Mộng Thanh Y (梦青衣)

Lý Ngọc Cương

4:38
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tân Quý Phi Tuý Tửu (新贵妃醉酒) (2010) Listen Album

760

13

Lý (李)

Lý Ngọc Cương

4:49
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: The Happend To Meet You (刚好遇见你) 02755143686 (2017) Listen Album

255

14

Tống Biệt (送别)

Lý Ngọc Cương

3:40
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: The Happend To Meet You (刚好遇见你) 02755143686 (2017) Listen Album

214

15

4:32
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: The Happend To Meet You (刚好遇见你) 02755143686 (2017) Listen Album

476

16

4:54
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tân Quý Phi Tuý Tửu (新贵妃醉酒) (2010) Listen Album

1.724

17

4:38
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tân Quý Phi Tuý Tửu (新贵妃醉酒) (2010) Listen Album

968

18

3:07
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tân Quý Phi Tuý Tửu (新贵妃醉酒) (2010) Listen Album

780

Beat

4:42
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Tân Quý Phi Tuý Tửu (新贵妃醉酒) (2010) Listen Album

531

Nghê Thường Vũ Y Vũ (霓裳羽衣舞) - Lý Ngọc Cương

2:30
HD 720p

Video Clip -> Hoa

431

21

Khúc Giặt Lụa (浣紗曲)

Lý Ngọc Cương

6:04
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Trục Mộng Lệnh-Tứ Mỹ Đồ (逐梦令.四美图) (2011) Listen Album

721

22

Ánh Trăng (月光)

Lý Ngọc Cương

5:56
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Trục Mộng Lệnh-Tứ Mỹ Đồ (逐梦令.四美图) (2011) Listen Album

572

23

4:31
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Once Upon A Time In Shanghai (民国旧梦) (2014) Listen Album

480

24

Hoa Sen (莲花)

Lý Ngọc Cương

4:01
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hoa Sen (莲花) HQCDⅡ (2015) Listen Album

594

25

Truyền Nhân (传人)

Lý Ngọc Cương

4:19
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Truyền Nhân (传人) (2019) Listen Album

53

Album: Lý Ngọc Cương
The Happend To Meet You (刚好遇见你) 02755143686 (2017)
Lý Ngọc Cương
Lossless
Gặp Em Đúng Lúc (剛好遇見你) (Single) (2016)
Lý Ngọc Cương
Lossless
Nam Thần Năm Đó (那些年的男神) (2015)
Lý Ngọc Cương
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)