Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Lưu Đức Hoa
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

3:14
Lossless
Arirang 70356

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tân Bến Thượng Hải (新上海滩) (CD1) (1996) Listen Album

22.097

2

3:47
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Lưu Đức Hoa Của Chúng Ta (Version Quảng Đông) CD3 (2012) Listen Album

2.092

3

3:49
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tứ Đại Thiên Vương Hong Kong Thập Niên 90 Listen Album

2.603

4

Tình Xa

Lưu Đức Hoa

4:48
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tứ Đại Thiên Vương Hong Kong Thập Niên 90 Listen Album

2.203

5

5:14
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: The Melody Andy Vol.8 (CD2) (2001) Listen Album

856

6

3:58
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Mỗi Người Một Khúc Thành Danh (一人一首成名曲) CD2 (2004) Listen Album

2.094

7

4:21
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: 10 Chinese Old Song - CD3 (2014) Listen Album

1.376

8

4:25
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Lưu Đức Hoa Và Những Ca Khúc Kinh Điển (历年经典主打歌) Vol 2 (2015) Listen Album

2.391

9

4:23
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tình Khúc Nhạc Hoa Lời Việt 2 Listen Album

7.591

10

4:08
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Ý Trời (天意) Listen Album

8.773

11

4:17
Lossless
Arirang 20426 & 20428

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Lưu Đức Hoa Của Chúng Ta (Tiếng Phổ Thông) (CD1) (2012) Listen Album

7.411

12

3:49
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tình Khúc Nhạc Hoa Lời Việt 2 Listen Album

4.615

13

4:21
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tình Khúc Nhạc Hoa Lời Việt 4 Listen Album

5.529

14

Ice Rain (冰雨)

Lưu Đức Hoa

4:39
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Những Ca Khúc Nhạc Hoa Lời Việt 3 Listen Album

1.615

15

4:37
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Lưu Đức Hoa Của Chúng Ta (Tiếng Phổ Thông) (CD3) Listen Album

5.915

16

3:57
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Best Audiophile Chinese Movie (CD2) (2010) Listen Album

1.714

17

Còn Lại Nỗi Cô Đơn

Lưu Đức Hoa

4:35
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tứ Đại Thiên Vương Hong Kong Thập Niên 90 Listen Album

2.709

18

4:23
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Lưu Đức Hoa Và Những Ca Khúc Kinh Điển (历年经典主打歌) Vol 1 (2015) Listen Album

4.353

19

Mưa Tuyết (冰雨)

Lưu Đức Hoa

4:39
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Lưu Đức Hoa Và Những Ca Khúc Kinh Điển (历年经典主打歌) Vol 1 (2015) Listen Album

5.366

20

Hạnh Phúc Nửa Với

Lưu Đức Hoa

4:13
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tứ Đại Thiên Vương Hong Kong Thập Niên 90 Listen Album

1.680

21

5:12
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Những Ca Khúc Nhạc Hoa Lời Việt 3 Listen Album

3.212

22

Ngộ (悟)

Lưu Đức Hoa

4:33
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Lưu Đức Hoa Của Chúng Ta (Tiếng Phổ Thông) (CD1) (2012) Listen Album

2.520

23

Hôm Nay (今天)

Lưu Đức Hoa

3:43
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Lưu Đức Hoa Của Chúng Ta (Tiếng Phổ Thông) (CD3) Listen Album

560

24

4:06
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Ý Trời (天意) Listen Album

408

25

4:24
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Ý Trời (天意) Listen Album

500

Album: Lưu Đức Hoa
Tân Bến Thượng Hải (新上海滩) (CD1) (1996)
Lưu Đức Hoa
Lossless
Lưu Đức Hoa Của Chúng Ta (Version Quảng Đông) CD3 (2012)
Lưu Đức Hoa
Lossless
Tứ Đại Thiên Vương Hong Kong Thập Niên 90
Lưu Đức Hoa
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)