Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: LDleKING
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Ngắn Ngủi

Sol; LDleKING; Kel C

5:48
320kbps
ngan ngui.128.mp3

Việt Nam -> Rap, hiphop

Kel C; Album: SOLD #Sadasian (Single) (2014) Listen Album

1.366

2

Vào Hư Vô

Sol; LDleKING

4:47
320kbps
vao hu vo.128.mp3

Việt Nam -> Rap, hiphop

Kel C; Album: SOLD #Sadasian (Single) (2014) Listen Album

970

3

Hometown

Sol; LDleKING; Kel C

3:46
320kbps
hometown.128.mp3

Việt Nam -> Rap, hiphop

Kel C; Album: SOLD #Sadasian (Single) (2014) Listen Album

859

4

3:44
320kbps
zombie mix.128.mp3

Việt Nam -> Rap, hiphop

Scott Supreme; Album: Zombie (Single) (2016) Listen Album

356

5

Kings

Wowy; LDleKING

4:21
320kbps

Việt Nam -> Rap, hiphop

Wowy; Album: Kings (single) (2014) Listen Album

915

6

Châu Á Trẻ

LDleKING

3:36
320kbps

Việt Nam -> Rap, hiphop

LDleKING; Album: LQ (Radio) (2015) Listen Album

786

Homies Money Weed - DC GanG; LDleKING; Sol

Homies Money Weed

DC GanG; LDleKING; Sol

6:45
HD 1080p

Video Clip -> Việt Nam

DC GanG;South Ganz (2015)

261

8

Homie

LdleKing; Nah

3:28
320kbps

US-UK -> Dance, remix

LdleKing; Nah (2015)

450

9

Dope

LdleKing; Nah

6:51
320kbps

Việt Nam -> Rap, hiphop

LdleKing (2015)

467

10

Motorbike II

LdleKing

4:14
320kbps

Việt Nam -> Rap, hiphop

South Ganz (2015)

318

11

Ngắn Ngủi

Sol; LDleKING; Kel C

5:48
192kbps

Việt Nam -> Rap, hiphop

Sol; LDleKING; Kel C

1.102

12

Cô Tiên Xanh

Sol; TB; Yuno; LDleKING

6:51
320kbps

Việt Nam -> Rap, hiphop

601

13

Azier

LDleKING; Sol; K The Martian

3:45
256kbps

Việt Nam -> Rap, hiphop

(2015)

573

14

Châu Á Trẻ

Ldleking

3:49
256kbps

Việt Nam -> Rap, hiphop

(2015)

593

15

Cô Tiên Xanh

LDleKING; Sol; TB; Yuno SK

7:28
320kbps

Việt Nam -> Rap, hiphop

Sol; Yuno SK; Locie$; Ray Ayy; XXX; Album: Rise Of The South (Single) (2015) Listen Album

657

16

Sài Gòn Loco

LDleKING; Sol

3:46
320kbps

Việt Nam -> Rap, hiphop

Sol; Yuno SK; Locie$; Ray Ayy; XXX; Album: Rise Of The South (Single) (2015) Listen Album

452

17

Sinh Nhật

LDleKING; Ricky Star; Mr.Dark

3:54
320kbps

Việt Nam -> Rap, hiphop

Sol; Yuno SK; Locie$; Ray Ayy; XXX; Album: Rise Of The South (Single) (2015) Listen Album

480

18

Dope

LDleKING; Nah

6:51
320kbps
Dope[www.MP3Fiber.com].mp3

Việt Nam -> Rap, hiphop

9elev3n;Young N Fly; Album: Nah & LD (2015) Listen Album

282

19

Homie

LDleKING; Nah

3:28
320kbps
Homie[www.MP3Fiber.com].mp3

Việt Nam -> Rap, hiphop

9elev3n;Young N Fly; Album: Nah & LD (2015) Listen Album

422

20

MS Connect (Lost Track)

LDleKING; Dr. Quang

2:22
320kbps
Ms contse.128.mp3

Việt Nam -> Rap, hiphop

Cooarri;G Money; Album: #St.M Part II (2015) Listen Album

198

21

Ngày Hôm Nay

LDleKING

5:12
320kbps
ngay hom nay.128.mp3

Việt Nam -> Rap, hiphop

Cooarri;G Money; Album: #St.M Part II (2015) Listen Album

284

22

Wild Girlz

LDleKING

5:01
320kbps
wild gỉlz.128.mp3

Việt Nam -> Rap, hiphop

Cooarri;G Money; Album: #St.M Part II (2015) Listen Album

295

23

Zombie

LDleKING

3:16
320kbps
zombie.128.mp3

Việt Nam -> Rap, hiphop

Scott Supreme; Album: Zombie (Single) (2016) Listen Album

366

24

Cho Nhau Tình Yêu

LDleKING; Larria

4:32
320kbps

Việt Nam -> Rap, hiphop

Ngọc Lan; Album: Cho Nhau Tình Yêu (Single) (2016) Listen Album

252

25

Cho Nhau Tình Yêu

Ldleking; Larria

4:33
320kbps

Việt Nam -> Rap, hiphop

193

Album: LDleKING
SOLD #Sadasian (Single) (2014)
Sol; LDleKING; Kel C
320kbps
Zombie (Single) (2016)
LDleKING
320kbps
Kings (single) (2014)
Wowy; LDleKING
320kbps
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)