Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: LDleKING
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Ngắn Ngủi

Sol; LDleKING; Kel C

5:48
320kbps
ngan ngui.128.mp3

Việt Nam -> Rap, hiphop

Kel C; Album: SOLD #Sadasian (Single) (2014) Listen Album

1.266

2

Kings

Wowy; LDleKING

4:21
320kbps

Việt Nam -> Rap, hiphop

Wowy; Album: Kings (single) (2014) Listen Album

871

3

Motorbike II

LdleKing

4:14
320kbps

Việt Nam -> Rap, hiphop

South Ganz (2015)

306

4

Châu Á Trẻ

LDleKING

3:36
320kbps

Việt Nam -> Rap, hiphop

LDleKING; Album: LQ (Radio) (2015) Listen Album

732

Homies Money Weed - DC GanG; LDleKING; Sol

Homies Money Weed

DC GanG; LDleKING; Sol

6:45
HD 1080p

Video Clip -> Việt Nam

DC GanG;South Ganz (2015)

239

6

Homie

LdleKing; Nah

3:28
320kbps

US-UK -> Dance, remix

LdleKing; Nah (2015)

446

7

Dope

LdleKing; Nah

6:51
320kbps

Việt Nam -> Rap, hiphop

LdleKing (2015)

425

8

Ngắn Ngủi

Sol; LDleKING; Kel C

5:48
192kbps

Việt Nam -> Rap, hiphop

Sol; LDleKING; Kel C

1.036

9

Cô Tiên Xanh

Sol; TB; Yuno; LDleKING

6:51
320kbps

Việt Nam -> Rap, hiphop

570

10

Azier

LDleKING; Sol; K The Martian

3:45
256kbps

Việt Nam -> Rap, hiphop

(2015)

538

11

Châu Á Trẻ

Ldleking

3:49
256kbps

Việt Nam -> Rap, hiphop

(2015)

563

12

Cô Tiên Xanh

LDleKING; Sol; TB; Yuno SK

7:28
320kbps

Việt Nam -> Rap, hiphop

Sol; Yuno SK; Locie$; Ray Ayy; XXX; Album: Rise Of The South (Single) (2015) Listen Album

625

13

Sài Gòn Loco

LDleKING; Sol

3:46
320kbps

Việt Nam -> Rap, hiphop

Sol; Yuno SK; Locie$; Ray Ayy; XXX; Album: Rise Of The South (Single) (2015) Listen Album

438

14

Sinh Nhật

LDleKING; Ricky Star; Mr.Dark

3:54
320kbps

Việt Nam -> Rap, hiphop

Sol; Yuno SK; Locie$; Ray Ayy; XXX; Album: Rise Of The South (Single) (2015) Listen Album

476

15

Vào Hư Vô

Sol; LDleKING

4:47
320kbps
vao hu vo.128.mp3

Việt Nam -> Rap, hiphop

Kel C; Album: SOLD #Sadasian (Single) (2014) Listen Album

901

16

Hometown

Sol; LDleKING; Kel C

3:46
320kbps
hometown.128.mp3

Việt Nam -> Rap, hiphop

Kel C; Album: SOLD #Sadasian (Single) (2014) Listen Album

787

17

Dope

LDleKING; Nah

6:51
320kbps
Dope[www.MP3Fiber.com].mp3

Việt Nam -> Rap, hiphop

9elev3n;Young N Fly; Album: Nah & LD (2015) Listen Album

252

18

Homie

LDleKING; Nah

3:28
320kbps
Homie[www.MP3Fiber.com].mp3

Việt Nam -> Rap, hiphop

9elev3n;Young N Fly; Album: Nah & LD (2015) Listen Album

388

19

MS Connect (Lost Track)

LDleKING; Dr. Quang

2:22
320kbps
Ms contse.128.mp3

Việt Nam -> Rap, hiphop

Cooarri;G Money; Album: #St.M Part II (2015) Listen Album

188

20

Ngày Hôm Nay

LDleKING

5:12
320kbps
ngay hom nay.128.mp3

Việt Nam -> Rap, hiphop

Cooarri;G Money; Album: #St.M Part II (2015) Listen Album

272

21

Wild Girlz

LDleKING

5:01
320kbps
wild gỉlz.128.mp3

Việt Nam -> Rap, hiphop

Cooarri;G Money; Album: #St.M Part II (2015) Listen Album

260

22

Zombie

LDleKING

3:16
320kbps
zombie.128.mp3

Việt Nam -> Rap, hiphop

Scott Supreme; Album: Zombie (Single) (2016) Listen Album

340

23

3:44
320kbps
zombie mix.128.mp3

Việt Nam -> Rap, hiphop

Scott Supreme; Album: Zombie (Single) (2016) Listen Album

310

24

Cho Nhau Tình Yêu

LDleKING; Larria

4:32
320kbps

Việt Nam -> Rap, hiphop

Ngọc Lan; Album: Cho Nhau Tình Yêu (Single) (2016) Listen Album

234

25

Cho Nhau Tình Yêu

Ldleking; Larria

4:33
320kbps

Việt Nam -> Rap, hiphop

180

Album: LDleKING
SOLD #Sadasian (Single) (2014)
Sol; LDleKING; Kel C
320kbps
Kings (single) (2014)
Wowy; LDleKING
320kbps
LQ (Radio) (2015)
LDleKING
320kbps
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)