Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: LE SSERAFIM
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

2:36
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: ANTIFRAGILE (EP) (2022) Listen Album

347

2

Antifragile

LE SSERAFIM

3:04
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

SCORE(13); MEGATONE(13); Paulina “PAU” Cerrilla; “Hitman” Bang; Shintaro Yasuda; Supreme Boi; Isabella LoveStory; Kyler Niko; Ronnie Icon; Nathalie Boone; Danke; Album: ANTIFRAGILE (EP) (2022) Listen Album

966

3

Impurities

LE SSERAFIM

3:16
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: ANTIFRAGILE (EP) (2022) Listen Album

256

4

Fearless

LE SSERAFIM

2:48
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Score (13); Megatone (13); Supreme Boi; BLVSH; JARO; Nikolay Mohr; “hitman”bang; Oneye; Josefin Glenmark; emmy kasai; Kyler Niko; PAU; Destiny Rogers; Album: Fearless (EP) (2022) Listen Album

1.608

5

Sour Grapes

LE SSERAFIM

3:16
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Fearless (EP) (2022) Listen Album

922

6

No Celestial

LE SSERAFIM

2:46
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: ANTIFRAGILE (EP) (2022) Listen Album

113

7

Blue Flame

LE SSERAFIM

3:21
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Fearless (EP) (2022) Listen Album

648

8

The Hydra

LE SSERAFIM

1:44
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

SCORE (13); Megatone (13); HYBE; Album: ANTIFRAGILE (EP) (2022) Listen Album

84

9

The Great Mermaid

LE SSERAFIM

2:57
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Fearless (EP) (2022) Listen Album

221

10

1:46
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Score (13); Megatone (13); HYBE; Album: Fearless (EP) (2022) Listen Album

166

11

Small 2

Serafim Tsotsonis

3:20
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Buddha-Bar XI: Lavra Listen Album

115

Beat

Wood Street

Serafim Tsotsonis

3:48
Lossless

Playback -> Nước khác

Album: Buddha-Bar (Twenty Years) Part 1 (2016) Listen Album

155

13

Wood Street

Serafim Tsotsonis

3:57
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Buddha-Bar IX (Royal Victoria) Disc.1 (2007) Listen Album

174

14

Cải Lương: Tây Thi (1/5)

Lệ Thuỷ; Thanh Tuấn; Chí Tâm; Bích Hạnh; Lệ Quyên; Lệ Thu; Diệp Lang; Văn Chung; Phi Thoàn; Tài Bửu Bửu; Điền Tử Lang

27:16
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Yên Lang; Loan Thảo; Album: Tape: Cải Lương - Tây Thi (Pre 75) Listen Album

3.894

15

Cải Lương: Tây Thi (2/5)

Lệ Thuỷ; Thanh Tuấn; Chí Tâm; Bích Hạnh; Lệ Quyên; Lệ Thu; Diệp Lang; Văn Chung; Phi Thoàn; Tài Bửu Bửu; Điền Tử Lang

11:06
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Yên Lang; Loan Thảo; Album: Tape: Cải Lương - Tây Thi (Pre 75) Listen Album

3.307

16

Cải Lương: Tây Thi (3/5)

Lệ Thuỷ; Thanh Tuấn; Chí Tâm; Bích Hạnh; Lệ Quyên; Lệ Thu; Diệp Lang; Văn Chung; Phi Thoàn; Tài Bửu Bửu; Điền Tử Lang

17:42
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Yên Lang; Loan Thảo; Album: Tape: Cải Lương - Tây Thi (Pre 75) Listen Album

3.238

17

Cải Lương: Tây Thi (4/5)

Lệ Thuỷ; Thanh Tuấn; Chí Tâm; Bích Hạnh; Lệ Quyên; Lệ Thu; Diệp Lang; Văn Chung; Phi Thoàn; Tài Bửu Bửu; Điền Tử Lang

14:36
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Yên Lang; Loan Thảo; Album: Tape: Cải Lương - Tây Thi (Pre 75) Listen Album

3.053

18

Cải Lương: Tây Thi (5/5)

Lệ Thuỷ; Thanh Tuấn; Chí Tâm; Bích Hạnh; Lệ Quyên; Lệ Thu; Diệp Lang; Văn Chung; Phi Thoàn; Tài Bửu Bửu; Điền Tử Lang

20:12
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Yên Lang; Loan Thảo; Album: Tape: Cải Lương - Tây Thi (Pre 75) Listen Album

2.903

19

2016 Say Goodbye

Lee Hwi Jae; Lee Seo Eon; Lee Seo Joon

2:29
320kbps

Nhạc Hàn -> Dance, remix

Album: Say Goodbye (Single) (2016) Listen Album

816

20

Cải Lương: Tây Thi (1/5)

Thanh Tuấn; Lệ Thuỷ; Chí Tâm; Lệ Thuy; Bích Hạnh; Lệ Quyên; Văn Chung; Diệp Lang; Phi Thoàn; Tài Bửu Bửu; Điều Tử Lang

15:27
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Yên Lang; Loan Thảo; Album: Cải Lương - Tây Thi (Pre 75) Listen Album

5.461

21

Cải Lương: Tây Thi (2/5)

Thanh Tuấn; Lệ Thuỷ; Chí Tâm; Lệ Thuy; Bích Hạnh; Lệ Quyên; Văn Chung; Diệp Lang; Phi Thoàn; Tài Bửu Bửu; Điều Tử Lang

11:06
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Yên Lang; Loan Thảo; Album: Cải Lương - Tây Thi (Pre 75) Listen Album

4.932

22

Cải Lương: Tây Thi (3/5)

Thanh Tuấn; Lệ Thuỷ; Chí Tâm; Lệ Thuy; Bích Hạnh; Lệ Quyên; Văn Chung; Diệp Lang; Phi Thoàn; Tài Bửu Bửu; Điều Tử Lang

17:42
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Yên Lang; Loan Thảo; Album: Cải Lương - Tây Thi (Pre 75) Listen Album

4.602

23

Cải Lương: Tây Thi (4/5)

Thanh Tuấn; Lệ Thuỷ; Chí Tâm; Lệ Thuy; Bích Hạnh; Lệ Quyên; Văn Chung; Diệp Lang; Phi Thoàn; Tài Bửu Bửu; Điều Tử Lang

14:36
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Yên Lang; Loan Thảo; Album: Cải Lương - Tây Thi (Pre 75) Listen Album

4.743

24

Cải Lương: Tây Thi (5/5)

Thanh Tuấn; Lệ Thuỷ; Chí Tâm; Lệ Thuy; Bích Hạnh; Lệ Quyên; Văn Chung; Diệp Lang; Phi Thoàn; Tài Bửu Bửu; Điều Tử Lang

20:12
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Yên Lang; Loan Thảo; Album: Cải Lương - Tây Thi (Pre 75) Listen Album

4.698

25

Crazy Woman

Kim Yeon Ji; Lee Hae Ri; Lee Jung Min

4:21
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: East Of Eden OST (Phía Đông Vườn Địa Đàng) (Part 1) (2008) Listen Album

2.209

Album: LE SSERAFIM
ANTIFRAGILE (EP) (2022)
LE SSERAFIM
Lossless
Fearless (EP) (2022)
LE SSERAFIM
Lossless
Buddha-Bar XI: Lavra
Serafim Tsotsonis
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)