Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: LSD
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

3:07
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Jr. Blender; King Henry; Sia; Labrinth; Diplo; Album: Thunderclouds (Single) (2018) Listen Album

46.013

2

Genius

LSD

3:33
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Labrinth; Sia; Jr. Blender; Diplo; Album: Genius (Single) (2018) Listen Album

14.356

Audio - LSD; Sia; Diplo; Labrinth

Audio

LSD; Sia; Diplo; Labrinth

3:45
HD 1080p

Video Clip -> US-UK

King Henry; Labrinth; Gustave Rudman; Sia; Diplo; Jr. Blender (2018)

1.568

4

Audio

LSD

3:23
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

King Henry; Labrinth; Gustave Rudman; Sia; Diplo; Jr. Blender; Album: Audio (Single) (2018) Listen Album

10.497

Thunderclouds - LSD

3:15
HD 1080p

Video Clip -> US-UK

Jr. Blender; King Henry; Sia; Labrinth; Diplo (2018)

2.035

6

Mountains

LSD

3:14
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Labrinth; Sia; Diplo; Album: Mountains (Single) (2018) Listen Album

2.727

7

3:18
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Jr. Blender; King Henry; Sia; Labrinth; Diplo; Album: Thunderclouds (Lost Frequencies Remix) (Single) (2018) Listen Album

578

8

Backwards

LSD; The Search For...

4:19
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

526

9

2:41
Lossless

US-UK -> Dance, remix

King Henry; Labrinth; Gustave Rudman; Sia; Diplo; Jr. Blender; Album: Audio (CID Remix) (Single) (2018) Listen Album

491

10

I Don't Care

LSD; The Search For...

4:02
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

437

11

2:55
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Labrinth; Sia; Diplo; King Henry; Jr. Blender; Album: No New Friends (Single) (2019) Listen Album

1.905

12

1:56
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Labrinth; Sia; Diplo; Album: LABRINTH, SIA & DIPLO PRESENT... LSD (2019) Listen Album

228

13

3:06
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Labrinth; Sia; Diplo; Album: LABRINTH, SIA & DIPLO PRESENT... LSD (2019) Listen Album

281

14

Audio

LSD

3:23
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Diplo; Jr. Blender; King Henry; Labrinth; Sia; Album: LABRINTH, SIA & DIPLO PRESENT... LSD (2019) Listen Album

122

15

Genius

LSD

3:33
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Gustave Rudman; Diplo; Jr. Blender; Labrinth; Sia; Album: LABRINTH, SIA & DIPLO PRESENT... LSD (2019) Listen Album

133

16

3:07
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Diplo; Jr. Blender; King Henry; Labrinth; Sia; Album: LABRINTH, SIA & DIPLO PRESENT... LSD (2019) Listen Album

146

17

Mountains

LSD

3:14
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Labrinth; Sia; Diplo; Album: LABRINTH, SIA & DIPLO PRESENT... LSD (2019) Listen Album

126

18

2:55
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Labrinth; Sia; Diplo; King Henry; Jr. Blender; Album: LABRINTH, SIA & DIPLO PRESENT... LSD (2019) Listen Album

151

19

2:42
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Jr. Blender; Gustave Rudman; Labrinth; Sia; Lil Wayne; Diplo; Album: LABRINTH, SIA & DIPLO PRESENT... LSD (2019) Listen Album

155

20

3:15
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Gustave Rudman; Jr. Blender; King Henry; Diplo; Labrinth; Sia; Album: LABRINTH, SIA & DIPLO PRESENT... LSD (2019) Listen Album

307

21

It's Time

LSD

3:29
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Labrinth; Diplo; Sia; Album: LABRINTH, SIA & DIPLO PRESENT... LSD (2019) Listen Album

220

No New Friends - LSD

2:58
HD 1080p

Video Clip -> US-UK

Labrinth; Sia; Diplo; King Henry; Jr. Blender (2019)

0

23

Mượn Rượu Tỏ Tình

Big Daddy; Emily

3:18
Lossless

Việt Nam -> Rap, hiphop

Tiên Cookie; BigDaddy; Album: Mượn Rượu Tỏ Tình (Single) (2019) Listen Album

41.269

24

Mười Năm (Lộn Xộn 3)

Đen; Ngọc Linh

4:17
Lossless

Việt Nam -> Rap, hiphop

Lynk Lee; Đen; Album: Mười Năm (Lộn Xộn 3) (Single) (2019) Listen Album

13.575

25

Không Còn Nợ Nhau

Lệ Quyên

4:11
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Phúc Trường; Album: Tình Khôn Nguôi Vol 6 (2019) Listen Album

20.989

Album: LSD
Thunderclouds (Single) (2018)
LSD
Lossless
Genius (Single) (2018)
LSD
Lossless
Audio (Single) (2018)
LSD
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)